Květen 2012

3.5.2012 - info - organizace výuky, nový rozvrh hodin

3. května 2012 v 15:59 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy

1) Ve dnech 4. a 7. května nebudu ve škole, žáci budou mít suplování.
V pátek 4.5. bude místo matematiky další hodina angličtiny - jinak vše podle rozvrhu.
V pondělí 7.5. mají všichni žáci zkráceno vyučování. Třeťáci končí po 4. vyučovací hodině.
Budou se učit takto:
1. hodina - český jazyk (p. uč. Rosmarinová - s 3. B)
2. hodina - tělocvik (p. uč. Melecká)
3. hodina - angličtina (p. uč. Makešová)
4. hodina - český jazyk - čtení/psaní (sešit + čítanka, nemusí mít "Moji písanku") (p. uč. Rosmarinová - s 3. B)
Prosím, aby v tyto dny nenosily děti do školy peníze na divadlo ani na fotografie (info dostali na letáčku).
Pokud však mají cokoli ke škole v přírodě (JPP, medikaci ...) - odevzdat p. uč. Rosmarinové.

2) Od dalšího týdne se budeme učit podle upraveného rozvrhu:
Změna se bude týkat pouze pondělků - ostatní dny zůstávají stejné.
Pondělí:
1. hod. český jazyk
2. hod. tělocvik
3. hod. angličtina
4. hod. matematika
5. hod. prvouka

3.5.2012 - DÚ

3. května 2012 v 15:39 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Český jazyk: dokončit dnešní cvičení v prac. sešitu - s. 43, cvič. 1 (pouze ti, co nestihli ve škole).

Zkontrolovat si sešity do všech předmětů (včetně pracovních). Doplnit označená chybějící cvičení, dopnit opravy, dokoupit si nové sešity. Někteří "dlužníci" mi je přinesou. Všechno budu kontrolovat až po 9.5.

2.5.2012 - info - divadlo, fotografování

2. května 2012 v 19:21 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy
V pátek 18. 5. jdeme letos naposledy na divadelní představení do KDPB na VODNICKOU POHÁDKU.
Vstupné: 45,- Kč
Peníze budu vybírat až od 9.5.
Nebudu totiž v pátek a v pondělí ve škole, žáci budou mít všechny hodiny suplované.

Zároveň budu od 9.5. vybírat peníze na závěrečné fotografování tříd, které proběhne v pondělí 28.5.
Cena jedné fotografie: 25,- Kč
Žáci se budou moci fotografovat také samostatně či po skupinkách. Bližší informace dostanou děti zítra vytištěné.

Pozn.:
Chybějící vyplněné formuláře týkající se zdravotní dokumentace žáků (ke škole v přír.) mohou žáci po dobu mé nepřítomnosti předávat p. uč. Rosmarinové, která je pověřena na Švp funkcí zdravotnice.
V pondělí 7.5. - zkráceno vyučování - 3. ročníky končí po 4. vyučovací hodině.
V úterý 8.5. - VOLNO - STÁTNÍ SVÁTEK.

2.5.2012 - DÚ

2. května 2012 v 19:09 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Český jazyk: učebnice - str. 130, cvič. 8 a),c). Doplnit vynechaná podstatná jména, přepsat cvičení do seš. ČJ1. Podtrhnout rovnou čarou doplněná slova. Očíslovat je podle abecedy a seřazená je vypsat pod cvičení.

Prvouka: nakreslit do sešitu obrázek - ČÁSTI KVĚTU (bez popisu) - podle učebnice (str. 11 - nahoře)