Březen 2012

30.3.2012 - info - Perníčky, dopr. soutěž

30. března 2012 v 20:50 | A.K.
V pondělí 2. dubna budeme ve vestibulu školy prodávat velikonoční perníčky (cena: cca 10,- Kč) Výtěžek půjde na školné naší dálkově adoptované Lydii Nakandi z Ugandy. Takže...nezapomenout na penízky, ať si můžete koupit voňavý perníček.
Velmi děkuji za nezištnou pomoc Ondřejově mamince - paní Lipové Usmívající se.


V úterý 3. dubna ve 13:30 hodin začne na hřišti leteckých modelářů (u letního kina) VELKÁ DOPRAVNÍ SOUTĚŽ. Zájemci se budou hlásit u p. uč. Grussmannové. Kola s sebou.
(Kdo chce soutěžit a nemá vlastní kolo, může se předem domluvit o půjčení kola s některým dalším soutěžícím.)

30.3.2012 - DÚ

30. března 2012 v 20:33 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Čtení: čítanka - str. 71 - 73 - "Dášeňka čili život štěněte"
Od příštího týdne budeme "Dášeňku" číst jako doplň. četbu postupně celou - dětem se moc líbí.

Český jazyk: dobrovolný úkol - "Hrajeme si s písmenky a čísly":
- vymýšlet věty, ve kterých začínají slova na obojetné souhlásky (př.: Mlynář byl poněkud vyzáblý.)
- těžší varianta: věty, ve kterých začínají slova pouze na jednu obojetnou souhlásku (př.: Pan Pilný právě píše psaní.)
- vymýšlet slova, ve kterých je ukryto číslo (př.: me2d, 3nec, o5 ...)

29.3.2012 - DÚ

29. března 2012 v 15:16 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Český jazyk: učebnice - str. 106, cvič. 2 a),b)
POZOR !!!
V Úkolníčku je zapsáno "do sešitu ČJ1", ale zapomněli jsme si ho po opravě rozdat. ČJ2 se odevzdával dnes. Proto si DÚ napište na volný papír.

28.3.2012 - DÚ

28. března 2012 v 13:29 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Nové písemné úkoly dnes nejsou.

Žáci si mohou do školy přinést knížku K. Čapka "Dášeňka" (kdo má).
Tip: Pokud uvažujete o koupi této knihy, je tento týden v nabídce obchodu LIDL (za akční cenu 69,- Kč).

27.3.2012 - DÚ

27. března 2012 v 18:06 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Český jazyk: pracovní sešit - str. 36, cvič. 3 (Najít v každé větě vyjmenované slovo, podtrhnout ho a napsat jej na konec řádku.)

Matematika: učebnice - str. 11, cvič. 10, poslední 2 sloupce - do sešitu M2 přepsat a vypočítat příklady na odčítání + na druhou polovinu stránky napsat zkoušku pomocí sčítání.

Pozn.:
Nezapomenout, že zítra jdeme do divadla (někteří si ještě nepřinesli 45,- Kč na vstupné). Zcela určitě odpadne tělesná výchova, ostatní pomůcky a učebnice s sebou (budu zbývající hodiny půlit).

26.3.2012 - DÚ

26. března 2012 v 17:39 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Zkontrolovat si v sešitech všechny opravy, doplnit chybějící zápisy, obrázky.
Podívat se také na složky s portfóliem (srovnat podle předmětů, vyřadit poničené listy). Porfólio každého žáka je jeho "vizitkou" - někteří je mají velmi pěkná, jiní se jím však zrovna moc chlubit nemohou nebo se v nich nemají téměř nic založeno.

Pozn.:
Většina žáků dopisuje sešity. Je třeba si koupit nové (se správným řádkováním).
Znovu připomínám doplnění pomůcek (např. zítra budeme potřebovat ve VV nůžky, lepidlo, zmizík, černý fix). Tyto i další školní potřeby mají mít žáci v pořádku stále, nemohou se několik dnů po sobě omlouvat, že jim něco "došlo" nebo se "ztratilo".
Stížnosti mám i od p. učitelek z jiných předmětů ... s jarem začínají asi být žáci méně pořádní Zamračený.
Lepší se počasí, proto si od příštího pondělí mají žáci nosit do TV také cvičební úbor a obuv na cvičení na školním hřišti.

25.3.2012 - info, výsledky sout. Klokan

25. března 2012 v 19:17 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy

Od minulého pátku byl život v naší třídě opravdu hektický - spousta akcí: návštěva TALENTU, matematická soutěž, tématický den, informativní schůzka, vyplňování MAPY ŠKOLY (tu jste vyplňovali také), velikonoční fotografování atd. Nezapomeňte se podívat do naší galerie na nové fotografie z našich akcí (např. z tématického dne O VODĚ).
Kromě toho jsme se samozřejmě také učili Usmívající se, jen domácích úkolů bylo méně.
Určitě jste zvědaví, jak jsme obstáli v matematické soutěži Klokan. Třeťáci soutěží v kategorii Cvrček (společně s druhým ročníkem).
Mám velkou radost, že se v první desítce umístilo celkem 7 žáků z naší třídy Smějící se.
Byli to:
1. Denis - 60 bodů (maximální počet Mrkající - obhájil loňské vítězství, kdy měl jako druhák také plný počet bodů)
2. Zorka - 55 bodů
3. Katka - 52 bodů
4. Baruška - 51 bodů
6. Honzík - 45 bodů
9. Nikolas - 41 bodů
10. Vašík - 40 bodů

To máme šikovné děti, že?
Také všichni ostatní zvládli soutěžní úkoly v časovém limitu.
Při soutěži jsem nechtěla děti vyrušovat, máme proto jen několik fotek (galerie - sl. Úspěchy našich žáků).

22.3.2012 - info -různé

22. března 2012 v 14:26 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy
Připomínám:
1/ Zítra - fotografování - VELIKONOCE - zájemci si přinesou 130,- Kč
2/ Vrátit vyplněné formuláře MAPY ŠKOLY (prosím nepřehýbat)
3/ Vybíráme 45,- Kč na divadelní představení
4/ Prosím o kontrolu pomůcek Vašich dětí. Chybí jim nůžky, lepidla, tenké i širší černé fixy. Mnozí mají v nepořádku i běžné psací potřeby, pravítka, gumy, strouhátka. Dokupte jim i další euroobaly, aby si mohli zakládat nové pracovní listy do svého portfólia.

22.3.2012 - DÚ

22. března 2012 v 14:16 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Český jazyk: pracovní list - DEŠTNÍK - opakování vyjmenovaných slov.
Doplnit y,ý,i,í. Vybrat si libovolné 2 barvy (jednu pro y,ý, druhou pro i,í) a vybarvit. Kdo chce, může zkusit 4 barvy (rozlišit tak i dlouhé ý,í a krátké y,i).

Prvouka: nakreslit do sešitu obrázek znázorňující zvětrávání půdy (podle učebnice) nebo nalepit obrázek z časopisu.

Poznámka:
Do pracovních činností přinést manikúrní nůžky.

21.3.2012 - info - divadlo

21. března 2012 v 17:29 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy

Příští středu 28. 3. navštívíme druhé divadelní představení, které máme na tento školní rok naplánováno. Bude to pohádkový příběh "OBUŠKU, Z PYTLE VEN".
Vstupné: 45,- Kč
Vyučování bude upraveno, podrobnosti sdělím počátkem týdne.

21.3.2012 - DÚ

21. března 2012 v 13:56 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Český jazyk: Prac. sešit - str. 34, cvič. 3 + str. 35, cvič. (dole) - doplnit

Čtení: čítanka - zůstává -"O HORÁCKÉ NEVĚSTĚ" + do sešitu ČT/PS vypsat název, jméno spisovatelky + všechny hlavní postavy a vlastní jména (např. Janova hora ...) + napsat úryvek textu /jakýkoli celý odstavec/ (do 23.3.)

20.3.2012 - info: fotografování, ŠvP, Mapa školy

20. března 2012 v 20:59 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy

V pátek 23.3. proběhne fotografování (VELIKONOCE). Žáci, kteří odevzdali objednávku, si přinesou 130,- Kč.

Zítra (21.3.) Vám pošlu domů k vyplnění dotazník pro rodiče: "MAPA ŠKOLY". Prosím o jeho vyplnění podle instrukcí, které jsou v něm uvedeny a vrácení obratem (nejpozději do pátku 23.3.). Měl by nám pomoci zkvalitnit práci naší školy. Vyplnění je dobrovolné, anonymní.
Žáci i učitelé budou vyplňovat podobný dotazník ve škole.

Ke škole v přírodě:
Zatím nemají všichni žáci zaplaceny 2. splátky. Napíši všem, kterých se to týká, do ŽK upozornění, abyste si mohli u svých peněžních ústavů zkontrolovat, zda již platby proběhla.
Celá částka za ŠvP musí být uhrazena nejpozději do 15. dubna.

20.3.2012 - Všechno o vodě

20. března 2012 v 20:46 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy

Dnes, v prvním jarním dnu, jsme si dosyta užili vody - myšleno samozřejmě obrazně. Všechno, co jsme dělali, se týkalo vody. Voda má totiž v tomto týdnu svůj svátek, takže jsme slavili Mrkající. Byl to tak trochu i dárek k narozeninám Kubíka K. Přišel k nám zpátky do třídy teprve před nedávnem a ještě s námi žádný tématický den neabsolvoval.
Naučili jsme se spoustu nových věcí a zároveň jsme si zopakovali učivo z prvouky, českého jazyka, matematiky. Také výtvarná a hudební výchova nepřišla zkrátka. Důležité bylo i splnění úloh v pracovním listu, který se týkal nebezpečí, která na nás při setkání s vodou číhají.
Potom přišly na řadu pokusy s vodou + jedno "KOUZLO" se zkumavkami Usmívající se. Jsem zvědavá, jestli záhadu zkumavek někdo vyřeší Mrkající.
Na závěr jsme relaxovali při hudbě inspirované vodou a někteří si při ní po náročném dni dokonce i malinko na pár minutek zdřímli.

(Fota - v galerii)

20.3.2012 - DÚ

20. března 2012 v 20:32 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Český jazyk: naučit se vyjmenovaná slova po Z

Pracovní činnosti: přinést si malé ostré nůžky /z manikúry/ (v pátek 23.3.)

19.3.2012 - DÚ

19. března 2012 v 12:49 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Na zítřejší tématický den O VODĚ si podle možností přinést jakýkoli barevný papír barvy vody (modrý či zelený) a jakékoli obrázky z časopisů týkající se vody - řek, potoků, nápojů, sněhu, ledu ... (použijeme - nebudeme vracet).

16.3.2012 - DÚ

17. března 2012 v 21:24 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Nové domácí úkoly nejsou.

16.3.2012 - info - tříd. schůzka

17. března 2012 v 21:22 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy

V úterý 20. března máme od 15.30 hodin informativní třídní schůzky (pro pozvané rodiče).
Pokud však máte jakýkoli problém a potřebujete se mnou hovořit, můžete samozřejmě přijít. Budu Vám k dispozici ve třídě.

Další třídní schůzka (pro všechny) ke čtvrtletnímu hodnocení prospěchu a chování a k organizaci ŠKOLY V PŘÍRODĚ se pak bude konat dne 10. dubna.

15.3.2012 - info "Talent"

15. března 2012 v 21:17 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy

V pátek 16.3. začínáme výuku normálně v 8.00 (pracovní činnosti). Potom odcházíme na soutěž. Po návratu bude pravděpodobně již jen AJ + Čtení.
Žáci si vezmou s sebou jenom přezůvky, svačinu, pití, ŽK, psací potřeby a pomůcky do AJ.

15.3.2012 - DÚ

15. března 2012 v 21:12 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Český jazyk: pracovní list - cvič. 31 + dokončit "Ježka" (do 19.3.)
+ oprava diktátu a cvičení v sešitech.

14.3.2012 - DÚ

14. března 2012 v 15:33 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Matematika: učebnice - str. 7, cvič. 3 do sešitu M1 (porovnávání čísel v oboru do 1000) (do 19.3.)