Leden 2012

31.1.2012 - DÚ

31. ledna 2012 v 16:15 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Český jazyk: do sešitu ČJ2 (někteří ČJ1) napsat 6 vět na vybraná slova (podle vzoru - slova použít v uvedeném tvaru

Psaní: Moje písanka - cvičení na str. 22 dole (napsat co nejvíce synonym - slov se stejným nebo podobným významem)

Poznámka ke včerejší úloze do prvouky:

Děti mají do dvou tabulek, které si samy vytvoří, psát hodnoty teplot venku a uvnitř. Během příštích 2 týdnů si vyberou 7 dnů, kdy budou teplotu měřit (dny nemusí následovat přesně po sobě - některý den mohou vynechat).
Teploty venkovní budou zapisovat do tabulky č. 1 podle Vašich vlastních venkovních teploměrů nebo mohou využít údaje z předpovědi počasí.
Teploty v místnosti (doma, ve třídě, u babičky na prázdninách atd.) budou zapisovat ve stejné dny jako venkovní do tabulky č. 2.
Ve škole potom budeme porovnávat a počítat rozdíly. Pokud někdo nemá doma pokojový teploměr, vyrobí tabulku č. 2 prázdnou a hodnoty pak doplní ve škole podle ostatních žáků.

Vzor (není povinný - děti si mohou tabulky vyrobit a vyzdobit podle své fantazie):

Tabulka č. 1:

Venkovní teploty


Datum

31.1.

1.2.

2.2.

5.2.

8.2.

9.2.

10.2.

o
C

-15

-20

-22

-23

-20

-18

-17Tabulka č. 2:

Vnitřní teploty (ve třídě, doma)


Datum

31.1.

1.2.

2.2.

5.2.

8.2.

9.2.

10.2.

o
C

22

21

21

24

23

21

21

30.1.2012 - info - ukázková lekce plavání

30. ledna 2012 v 20:29 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy

Zítra končíme v 11.20 hodin po rozdání pololetních výpisů z vysvědčení (odpadá nám výtvarná výchova).

Budu vybírat letáčky s předběžnou objednávkou na fotografování (FOTBAL...). Podle sdělení p. ředitele bychom se možná kvůli plaveckému výcviku mohli fotografovat až ve čtvrtek 2.2., aby děti neměly mokré či rozcuchané vlasy po plavání. Zatím je to jen předběžné - dovím se snad zítra.

Tímto Vás zároveň ještě jednou zvu na závěrečnou ukázkovou lekci plaveckého výcviku - odjezd ve středu od školy v 9.20 hodin. Děti jezdí s p. učitelkami Meleckou a Rosmarinovou - já v tu dobu učím v jiné třídě. Byla bych ráda, kdyby někdo z Vás tuto lekci vyfotografoval, abychom si mohli dát opět fota do naší galerie.

Připomínám, že se blíží termín 1. splátky na zaplacení ŠKOLY V PŘÍRODĚ.

30.1.2012 - DÚ

30. ledna 2012 v 20:15 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Čtení: čítanka - dočíst úryvek VĚSTONICKÁ VENUŠE od E. Štorcha (str. 60-63)

Prvouka: probíráme měření teplot - každý si vytvoří tabulky a bude si alespoň týden zapisovat teploty venku a v místnosti (ve třídě nebo doma) - vzor v učebnici na str. 42. Tabulky si porovnáme po jarních prázdninách (13. února).

28.1.2012 - info - nabídka fotografií

28. ledna 2012 v 19:37 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy

V pondělí 30.1. proběhne testování (Barvy života). Připomínám, že žáci mají přijít do školy o chvíli dříve (viz info 25.1.).

Rovněž v pondělí dostanou všichni letáčky s nabídkou fotografování, které nabízí firma Xvision Hr. Králové. Souvisí s propagací nadcházejícího mistrovství světa ve fotbale. Jedná se o velkoformátové fotografie s rámečky v národních barvách, děti budou fotografovány v originálních dresech s pozadím zaplněných tribun nebo jako fanoušci s klobouky, čepicemi atd. (Ukázku si můžete prohlédnout v galerii ve složce Různé).
Podle sdělení firmy jsou veškeré náklady jejím rizikem, škola ani rodiče se k odkoupení fotografií nezavazují. Pokud se Vám fotografie nebudou líbit, nemusíte si je tedy odkoupit. Neprodané fotografie budou skartovány (ve škole), aby nedošlo k jejich zneužití.
Fotografování žáků 1. stupně proběhne již ve středu 1. února (2. st. ve čtvrtek 2. února).
Vyplněný letáček proto vraťte hned v úterý 31.1.

27.1.2012 - Dú

27. ledna 2012 v 13:41 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Český jazyk: oprava diktátu

Matematika: vybarvit a vystřihnout kartičky (1, 10, 10, 1000). Uložit do obálky - označit jménem.

26.1.2012 - DÚ

26. ledna 2012 v 16:17 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Prvouka: učeb. - opakovat - MĚŘENÍ (měřidla a jednotky délky, hmotnosti, objemu - napíšeme testík)

Psaní: Moje písanka - str. 23 (psát podle vzoru) (do 31.1.)

Matematika - geometrie: opakování - prac. seš. str. 13, cvič. 4 - dokončit zápis (trojúhelník) (do 2.2.)
+ trénovat rýsování ve čtvercové síti (čtverečkovaný papír žáci dostali - přinesou zpět ke kontrole)

Pozn.: nezapomenout přinést do PČ jehlu s bavlnkou a do ČJ diktátové sešity.

25.1.2012 - DÚ

25. ledna 2012 v 17:05 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Čtení: zůstává

Český jazyk: obalit sešit (Vyjmenovaná slova) + dokreslit obrázek
- přinést diktátový sešit ( s hotovou opravou)
- přinést sešit ČT/PS s úkolem (3 věty o knihovně)

Pozn.: nezapomenout pomůcky do M-geometrie a notový sešit do HV

24.1.2012 - info - kontrola pomůcek

24. ledna 2012 v 19:07 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy

Testování (BARVY ŽIVOTA) - přeloženo na pondělí 30.1. (1. vyuč. hodinu). Prosím, aby všechny děti přišly do školy o trochu dříve. Budeme ze třídy přecházet do učeben informatiky již v 7.55 hodin, abychom v 8.00 mohli začít.

S dětmi jsem se domluvila, že je třeba, abyste jim zkontrolovali pomůcky do vyučování. Je za námi polovina roku a mnozí již mají některé pomůcky opotřebované, ztracené nebo nefunkční. Jedná se o tužky, gumy, pastelky, voskovky, pravítka, tenké i širší černé fixy, nůžky, štětce, lepidlo atd.
Někteří již dopisují sešity - kupujte jim nové se stejným číslem (a s vynechaným nebo naznačeným okrajem, ať si jej nemusí linkovat).

Mnozí při svačinkové přestávce v poslední době nemají ubrousky. Nemusí být nutně látkové, stačí i papírové. Jsou ale nutné, aby si neumazali lavici a navíc nám jde alespoň o základní kulturu stolování. Vymlouvají např. na sáčky či svačinovou krabičku - to není náhrada ubrousků. Po vánočních prázdninách si také někteří stále ještě nepřinesli čisté ručníky.

Zároveň chci upozornit, že se mezi dětmi rozmáhá zvyk chodit bez přezůvek. Chodí po celé budově pouze v ponožkách. Je to nehygienické, proto jsem děti upozornila, že "zapomenuté" přezůvky budu zapisovat jako zapomenutou pomůcku.

Žákovská služba každý den pomůcky, ubrousky i přezůvky musí kontrolovat a věřte, že s tím je hodně práce.

24.1.2012 - DÚ

24. ledna 2012 v 19:02 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Matematika: prac. list - příklady se závorkami - vypočítat a vybarvit obrázek

23.1.2012 - info - org. změny, prázdniny

23. ledna 2012 v 18:09 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy

V úterý 24.1. budeme mít menší změny ve vyučování. Ve druhé hodině půjdeme do učebny informatiky, kde proběhne 2. část testování BARVY ŽIVOTA. Čtvrtou hodinu budeme mít mimořádně prvouku (děti si učebnici i sešit mohly dnes nechat ve škole). Ostatní bude beze změn - učebnice přinést podle rozvrhu.

V pátek 27.1. si do pracovních činností každý přinese jehlu na vyšívání, bavlnku (případně tenčí vlnu)

V příštím týdnu - v úterý 31.1. 2012 dostanou žáci výpis z vysvědčení za 1. pololetí. Vyučování bude zkráceno, budeme končit v 11.20 hodin. Obědy pro 3. ročníky budou vydávány od 11.30 hodin. Družinové děti se odstravují a teprve potom je odvedu do školní družiny.

Jednodenní pololetní prázdniny budou v pátek 3. 2. 2012. Po nich následují od pondělí 6. 2. do pátku 10. 2. týdenní prázdniny.
Nástup do školy: v pondělí 13. 2. 2012

23.1.2012 - DÚ

23. ledna 2012 v 17:53 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Matematika: učebnice - str. 26, cvič. 3 - slovní úloha (do seš. M2)

Český jazyk - sloh: vytvořit a napsat 3 vlastní věty k povídání o knihovně (zadní strana seš. ČT/PS)

Čtení: čítanka - E. Štorch: VĚSTONICKÁ VENUŠE - číst str. 60-61 (na 25.1.)

Anglický jazyk: str. 20

20.1.2012 - DÚ

20. ledna 2012 v 15:49 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Matematika: učebnice - str. 24, cvič.64 - do sešitu M1 (slovní úloha: napsat zápis, výpočet odpověď)

Český jazyk:
všichni - o p r a v a diktátu. (Celý diktát znovu napíší žáci se známkami 4 a 5.)
Tentokrát diktát nedopadl moc dobře, přestože jsme se na něj připravovali. Věty jsme si četli a veškeré jevy jsme si vysvětlili (velká a malá písmena, čárky, háčky, psaní ú, ů, psaní předložek, znaménka za větami, měkká a tvrdá i,í,y,ý...).
Dětem dělají vyjmenovaná slova a slova příbuzná velké potíže. Učivo je to těžké, každý se opravdu musí učit i doma. Nestačí jen umět slova vyjmenovat, musíme je umět používat ve větách, rozlišovat jiné tvary slov a slova příbuzná.
Děti dělají chyby nejen po obojetných souhláskách, ale píší špatné i,y také po měkkých a tvrdých souhláskách. Tento jev je zpočátku při probírání vyjmenovaných slov běžný, žáci chybují i tam, kde dříve chyby nedělali. Učiva je ale hodně, musí se průběžně připravovat i doma.

Někteří si musí v pracovním seš. dokončit cvičení 1 a 3 na str. 27 + ve cvič. 2 doplní y, ý.

18.1.2012 - DÚ

18. ledna 2012 v 15:17 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Čtení: do sešitu ČT/PS napsat název úryvku z čítanky (str.49-52), autora, název knihy, ze které úryvek je.
Potom vypsat jména všech postav (do 23.1.)

Matematika: Prac. list: cvič. 39 b (do 20.1.)
(PL - v galerii ve složce: 3.A prac. listy, úlohy)

17.l.2012 - DÚ

17. ledna 2012 v 16:52 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Matematika: učebnice - str 24, cvič. 63 do sešitu M1

Český jazyk - psaní: Moje písanka - str. 18 dole - nahradit nespisovná slova spisovnými a přepsat na volné řádky (do 19.1.)
Pozn.: Ve škole si žáci nespisovná slova podtrhli tužkou.

16.1.2012 - DÚ

16. ledna 2012 v 16:52 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Český jazyk: učit se vyjmenovaná slova po M
+ sloh: prac. list - vyplnit část formuláře (přihl. do knihovny) (do 23.1.)
(prac. list - ve složce v galerii)

Čtení: čítanka - dočíst si úryvek z knihy E. Štorcha Volání rodu - V objetí smrti (str. 49-52) (do 18.1.)

Prvouka: měření délek - zkoušet si doma odhadovat velikosti a měřit cokoli (v centimetrech, milimetrech nebo metrech)

P o z n á m k a :
Zítra v případě příznivého počasí půjdeme alespoň na část Vv ven - stavět stavby ze sněhu. Je nutné se dobře obléci - nezapomenout na rukavice a čepice.

13.1.2012 - DÚ

13. ledna 2012 v 18:15 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Český jazyk: učebnice - str. 79, cvič. 4 do sešitu ČJ1 (do 16.1.)
+ oprava diktátu (do 18.1.)
+ vyjmenovaná slova po M (do 18.1.)

Prvouka: učivo - MĚŘENÍ - jednotky délky

Čtení: zůstává

12.1.2012 - DÚ

12. ledna 2012 v 17:31 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Čtení: do sešitu nakreslit obrázek k zápisu "O princezně solimánské" (do 16.1.)
+ číst básničky (Novoroční, Leden) - z prac. listu "My tři králové"

Prvouka: učivo - Měření (str. 32-34)
! Ondra Š. má jiné vydání učebnice - proto str. 26-27

11.1.2012 - DÚ

11. ledna 2012 v 11:08 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Český jazyk: Prac. seš. - str. 26, cvič. 4 (někteří i 5)

Matematika: Prac. seš. - str. 26, cvič. 8 (na 13.1.)

Prvouka: zůstává

10.1.2012 - DÚ

10. ledna 2012 v 13:36 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Český jazyk: Prac.sešit - str. 25, cvič. 2

Matematika: Prac. sešit - str. 25, cvič. 6

9.1.2012 - DÚ

9. ledna 2012 v 21:47 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Prvouka: učebnice - str. 31 dole (žlutý rámeček) - na 12.1.