Prosinec 2011

25.12.2011 - přání

25. prosince 2011 v 23:27 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídyPřeji všem svým žákům i jejich blízkým krásné Vánoce a mnoho štěstí a zdraví po celý příští rok 2012.


Alena Kabelíková

25.12.2011- zadání úloh na prázdniny

25. prosince 2011 v 23:25 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Úkoly a opakování:
Český jazyk: Prac. seš. - str. 20-24 (doplnit cvičení)
+ naučit vyjmenovaná slova po L

Matematika: Prac. seš. - str. 24
+ naučit násobky 9
(dobrovolně: příprava testů - PS - str. 31,31, učebnice - str. 57-59 + oříšky - str. 60-62)

Prvouka: Vlastnosti a změny látek - změny vratné a nevratné, voda a její podoby (skupenství); str. 28-31

Čtení: Číst si knížky, které byly pod stromečkem Usmívající se nebo jakékoli jiné.

21.12.2011 - info - organizace výuky

21. prosince 2011 v 16:00 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy

Upozornění: Zítra, 22. prosince, končíme v 11.20 hodin. Školní družina - provoz normální.
Děti si přinesou učební pomůcky, 1 Kinder vajíčko a trošku vánočního cukroví na ochutnání.
Do školy nastupujeme v úterý 3. ledna 2012.


21.12.2011 - DÚ

21. prosince 2011 v 15:55 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Český jazyk: PS - str. 21, cv. 2 - 2. část (seřadit slova na každém řádku podle abecedy)

20.12.2011 - DÚ

20. prosince 2011 v 17:01 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Český jazyk: Prac. sešit - str. 21, cvič.1 (vybarvit květiny) a str. 22, cvič.2 (doplnit chybějící vyjm. slova po B)

Matematika: Prac. sešit - str. 22, cvič. 3 a 4 (vypočítat, zapsat do tabulek)

19.12.2011 - DÚ

19. prosince 2011 v 21:38 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Dnes se nás "sešlo" ve třídě pouze 9 (někteří onemocněli, jiní byli u lékaře, další naši školu reprezentovali na turnaji v basketbalu). Proto jsem nezadávala nové písemné úkoly.

17.12.2011 - Další třídní úspěchy

17. prosince 2011 v 22:42 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy
V GALERII (ve složkách "Úspěchy ..." a "Výtv. a prakt. činnosti") si můžete prohlédnout fotografie dalších našich šikovných žáků i jejich výtvory. Zúčastnili jsme se soutěže žáků 1. stupně naší ZŠ "O nejhezčí vánoční ozdobu". O nejlepších rozhodovala dětská porota (z každé třídy 5 zástupců).

Katka získala 2. místo, Ondra K. a Vašík se umístili na 5. místě.

Uspořádali jsme si i třídní soutěž "O nejhezčí vánoční stromek". Také tady o vítězi rozhodovaly děti samy. I tentokrát zvítězila se svým obrázkem Katka.

Všem blahopřejeme.

16.12.2011 - DÚ

17. prosince 2011 v 20:59 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Matematika: Prac. sešit - str. 21, cvič 7 (celé)

Český jazyk: učebnice str. 75, cvič. 4 a),b) - do sešitu ČJ2

15.12.2011 - DÚ

15. prosince 2011 v 13:52 | AK |  e-learning/domácí úkoly

Český jazyk: pracovní list - cvič. 1 - na vyznačené řádky vypsat slova s Y, Ý po B
(PL je v galerii)


Prvouka - učivo: Vlastnosti látek, změny látek
(PL je v galerii)

14.12.2011 - zápis z třídní schůzky

14. prosince 2011 v 20:23 | A.K. |  Zápisy z třídních schůzek

Třídní schůzka - 13.12.2011 - 3. A
Program:

1. Informace o školních výsledcích žáků, o průběhu akcí a soutěží pořádaných ve škole, o umístění žáků naší třídy.
Děti se zapojily také do charitativní akce (dárky pro Azylový dům).

Klasifikace za 1. pololetí bude uzavřena 16.1.2012.

Ve dnech 16. - 17. ledna 2012 budou zápisy nových žáčků do 1. tříd.

2. Organizace výuky v příštím týdnu. Končíme čtvrtkem 22. 12. 2011. Vyučování bude zkráceno (cca do 11.00 - 11.30 hodin). Rozvrh: ČJ, M, Prv.
Upřesním počátkem příštího týdne.
Školní vyučování začíná v úterý 3. 1. 2012.

3. Vánoční posezení - ve čtvrtek - poslední 2 vyuč. hodiny. Stejně jako v loňském roce si děti přinesou malou krabičku s cukrovím a dáreček pro spolužáka - 1 KINDER vajíčko.

4. Žákům již došla zásoba papírových kapesníků. Každý přinese 1 balení kapesníků (100 ks). Zároveň vybíráme 50,- Kč na třídní fond (na zakoupení společných drobných pomůcek).
Děkuji za celou třídu za papíry na kopírování i za eventuální další sponzorské dary.


5. Škola v přírodě (předb. duben-květen) - do 16.12. je třeba vrátit vyplněné přihlášky. Máte možnost požádat svého zaměstnavatele o příspěvek z FKSP, příp. požádat o příspěvek soc. odb. MěÚ. Menší částkou přispívají i některé zdrav. pojišťovny.
Zkontrolujte si platnost JPP Vašich dětí - na školu v přírodě je musí mít v pořádku (ne starší 1 roku).

6. Doporučuji, abyste dětem zakoupili PRAVIDLA ČESKÉHO PRAVOPISU (úplně stačí např. z nakladatelství FIN PUBLISHING - cena cca 140,- Kč, malý formát, omyvatelné desky, slova mají naznačené dělení). Pokud je však máte z jiného nakladatelství, není nutno kupovat nová.
Zároveň upozorňuji, že spousta dětí nemá v pořádku potřeby do geometrie., zejména pravítka.
Pokud budete pořizovat nová, prosím, abyste zakoupili značky Koh-i-noor, Maped, příp. Vector z průhledného materiálu (ne barevná). Vhodná nejsou ani silikonová (ohebná) pravítka. Potřebujeme 1 pravítko pravoúhlé s ryskou a 1 pravítko dlouhé (30 cm).

Zapsala:
A.Kabelíková, TU

14.12.2011 - DÚ

14. prosince 2011 v 20:20 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Dnes nejsou zadány žádné nové písemné domácí úlohy. Žáci si zkontrolují sešity a provedou opravy.

Čtení: zůstává - 4 básničky o zimě (čítanka - str. 46). Učíme se zpaměti nejméně jednu (kromě Eskymácké abecedy - tu už umíme z loňského roku). Zkouším také čtení úryvku z knížky Obr - Dobr ... (str. 47-8).

13.12.2011 - DÚ

13. prosince 2011 v 18:16 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Matematika: PS - str. 20, cvič. 4 (růžový a zelený rámeček)

12.12.2011 - DÚ

12. prosince 2011 v 13:38 | AK |  e-learning/domácí úkoly

Český jazyk: učebnice - str. 74, cvič. 1 - vypsat do sešitu ČJ2 pod sebe všechna slova s tvrdým y,ý po B

Matematika: str. 20, cvič. 4 (žlutý rámeček)

Čtení: (na středu 14.12.): čítanka, str. 46 - 4 básničky o zimě (číst, 1 si vybrat a učit se ji zpaměti)

9.12.2011 - DÚ

9. prosince 2011 v 20:04 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Český jazyk: naučit se vyjmenovaná slova po B (v učebnici jsou na str. 74)
+ oprava diktátu

Matematika: naučit se řadu násobků 8

Třídní soutěž o NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ STROMEK - na výkres (A4 - na výšku) - libovolná technika ( do úterý 13.12.)

Prvouka - učivo: vlastnosti látek (učebnice - str. 28-31)

8.12.2011 - info - třídní schůzka, výsledky výtv. hokejové soutěžě

8. prosince 2011 v 13:07 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy


P o z v á n k a
Další třídní schůzka se koná v úterý 13. prosince v 15.30 hodin. Tentokrát bude jen velmi krátká - informativní.

Další informace:
1. Děkujeme všem, kteří se zapojili do akce sbírky pro AZYLOVÝ DŮM. Přispět můžeme ještě i zítra (9.12).
2. Velmi dobrá zpráva:
Naše škola se zapojila úspěšně do soutěže o nejhezčí obrázek s hokejovou tematikou. Celkem do soutěže přišlo přes 1000 výtvarných prací. Z naší školy postoupilo do finále 8 žáků (nejúspěšnější škola) a jedním z nich byl i Ondra Š. Usmívající se.
Dnes nás navštívil zástupce hokejového klubu Havířov, pogratuloval Ondrovi, předal mu krásný plakát klubu a na závěr se s ním vyfotografoval (fota v galerii - složka: Úspěchy žáků naší třídy)
Ondrovi blahopřejeme !!!

8.12.2011 - DÚ

8. prosince 2011 v 12:54 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Matematika - geometrie (do 15.12): do sešitu M-G narýsovat, popsat, barevně zvýraznit a změřit 4 libovolné úsečky.
Pracovat pečlivě, na tužku netlačit (tužka i pastelky musí být dobře ostrouhané - náš stálý problém Plačící).

7.12.2011 - info - sbírka pro AZYLOVÝ DŮM; Škola v přírodě

7. prosince 2011 v 13:45 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy

Dětem jsem dnes rozdala lístek s informací o sbírce pro AZYLOVÝ DŮM. Akce se koná zítra, pacovníci AD přivítají jakýkoli Váš dárek či hotovost.
Vše je dobrovolné - bližší informace máte na letáčku.

Zároveň děti obdržely ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU DO ŠKOLY V PŘÍRODĚ. Vyplněné je přinesou zpět nejpozději do 16. prosince.

7.12.2011 - DÚ

7. prosince 2011 v 13:36 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Dnes žáci nedostali žádný nový DÚ.

Zítra nezapomenout přinést úkoly z pondělí + včerejší prac. list do ČJ (DÚ - cvičení č. 4 - věty se slovem OKO).

5.12.2011 - info (Mikuláš, Slavík, perníčky)

5. prosince 2011 v 20:26 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy

Dnes nás ve třídě navštívil Mikuláš s anděly a čerty (vlastně to byly pořádné čertice). Ve své knize hříchů měl zapsány všechny "zlobily", "kecálky" a "vyrušovače", ale také věděl všechno o ostatních dětech - i o těch hodných.
Čertice ty zlobivce trochu postrašily, ale když celá třída krásně zarecitovala básničky o Mikuláši, tak se celkem uklidnily.
Andělé pak rozdali dětem sladké oplatky.
Škoda jen, že se Mikuláš nemohl osobně seznámit s našimi šikovnými (a úspěšnými) zpěváky, kteří v barvách naší třídy vybojovali výborná umístění v pěvecké soutěži. Za naši třídu se zúčastnili dva zástupci - a oba dopadli velice dobřeSmějící se: Vašík skončil na čtvrtém místě a Nicole dokonce na místě druhém a postoupila tak do dalšího kola. Jenže zrovna oba chyběli a nemohli tak Mikulášovi a jeho družině zazpívat ... snad příště.

Dnešek byl ale pro některé navíc ještě dnem pečení perníčků. Zájemci z naší třídy a děti ze školní družiny p. vych. Česákové pekli odpoledne ve školní kuchyňce výborné medové perníčky. Některým přišly pomoci i maminky nebo babičky. Kuchyňka byla plná - všichni pracovali - vůně medovníčků se linula po celé škole.
Paní vychovatelka se měla co otáčet - připravila pro děti těsto ze 7 kilogramů surovin Překvapený. Ve středu nás totiž čeká ještě další "směna pekařů perníkářů" Usmívající se .
Spolu se staršími dětmi jsem jí pomohla připravit polevu - každý dostal sáček sladké dobroty na zdobení. Spotřeboval se na ni skoro celý kilogram cukru, bílky a citronová šťáva.
Perníčky se všem vydařily (až na mě Plačící - zkusila jsem si také pár kousků upéct, ale při šlehání polevy, fotografování a pro samé hlídání plechů ostatních, jsem na svůj neměla čas a trošku víc jsem si ho připekla. Jedno staré přísloví přece říká, že i mistr tesař se někdy utne, že??) Ještě, že se nám to nestalo při pečení na jarmark - to by byla opravdu škoda. Takhle jsem aspoň mohla ty své tmavší perníčky hned sama sníst a příště si už dám větší pozor.

(Fota - v galerii)

5.12.2011 - DÚ

5. prosince 2011 v 19:54 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Matematika: Prac. sešit - str. 18, cvič. 3, 5

Prvouka: učebnice - přečíst str. 24-26

(+ Anglický jazyk: Prac. seš. - str. 17, cvič. 6 + čísla 6-12)