Listopad 2011

7.11.2011 - DÚ

7. listopadu 2011 v 14:19 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Český jazyk: oprava diktátu podle čítanky - str. 20 (do 10.11.)

Matematika: dobrovolně - počtářský oříšek (PS - str. 11)

Prvouka: ústně - orientace podle mapy (v učebnici)

Čtení: zůstává - vybraní žáci - básničky k Vítání občánků + všichni - čítanka: str. 20 - Maminčin dar

4.11.2011 - DÚ

4. listopadu 2011 v 15:08 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Čtení: čítanka str. 20 - číst - Maminčin dar
+ vybr. žáci - básničky na VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Matematika: PS - str. 12, cvič. 4

1.11.2011 - DÚ

1. listopadu 2011 v 18:06 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Český jazyk: PS - str. 4, cvič. 7 - vypsat na první řádek slova trojslabičná, na druhý řádek slova jednoslabičná z říkadla Petrklíč. Cvič. 8 - 1.:dopsat správně slabiky do rámečků, 2.: vymyslet vlastní slova

Matematika: PS - str. 11, cvič. 5