Listopad 2011

30.11.2011 - info

30. listopadu 2011 v 14:09 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy

Zítra bude matematika místo M - geometrie (výměna s dneškem).

Příští středu (7.12.) budou mít děti dvojnásobně dlouhý plavecký výcvik (náhrada za dny volna). Učit se budou pouze 1. hodinu (český jazyk) a 5. hodinu (čtení).

30.11.2011 - DÚ

30. listopadu 2011 v 14:05 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Český jazyk: Prac. sešit - str. 14, cvič. 3 (napsat na volné řádky)

Čtení: čítanka - str. 42. 44 (Řemeslo má zlaté dno)

Pozn.: Kdo má - přinese velkou jehlu (s větším ouškem). Budeme navlékat vánoční řetěz.

Do pátku si mají děti přinést vlastnoručně vyrobenou vánoční ozdobu (soutěž - 1.- 5. tř.). Může být z jakéhokoli materiálu.

28.11.2011 - DÚ

28. listopadu 2011 v 16:16 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Český jazyk: pracovní sešit - s. 13, cvič. 2

Matematika: pracovní sešit - s. 16, cič. 1 a 6

Prvouka: učebnice - str. 22, otázky 1 a 2 (dole) - odpovědi napsat do sešitu (do 1.12.)

Jablíčkový den

27. listopadu 2011 v 14:34 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy

JABLÍČKOVÝ DENV úterý 22.11. jsme měli opět plno práce - čekal nás další z tematických dnů.

Tentokrát si děti vybraly za své téma j a b l í č k a.

Každý si přinesl alespoň 3 jablka a všichni čekali, co se v tento den bude dít.

Nejdříve si děti vyzkoušely svou představivost - říkaly, co se jim vybaví, když slyší slovo jablko. Potom si rozdaly papíry s velkým jablkem, které si mohly vybarvit a lepit si pak na něj získané body - malá jablíčka. To už přišly na řadu bodované úkoly ze všech možných oblastí (češtiny, matematiky, prvouky, hudební výchovy …). Všechno se týkalo jablíček.

Pracovali jsme společně, ve skupinkách i po dvojicích. Vyplnili jsme několik pracovních listů. Nikdo se neulíval a práce nám šla od ruky.

Ve výtvarné výchově jsme nejdříve zkoušeli "kutálení jablíček" - místo nich nám ale posloužily skleněné kuličky a korálky - jablíček by bylo škoda. Vytvořili jsme si tak pěkné "abstraktní obrázky". Na závěr jsme si ještě vyrobili jablko s červíkem a konečně jsme si pochutnali na donesených jablkách a křížalách.


(fota - v galerii)

25.11.2011 - DÚ

27. listopadu 2011 v 10:58 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Prvouka: pracovní list - cvič. 3 (vzorky látek + pojmenování), cvič. 4 (nakreslit vhodné oblečení)

Matematika: učebnice - str. 24, cvič. 63 - do sešitu M1

Vzor:

(5 . 4) + ___ = 30
Výpočet:
20 + 10 = 30

24.11.2011 - DÚ

24. listopadu 2011 v 16:20 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Český jazyk: prac. sešit - str. 11, cvičení 2 (vypsat pod sebe do 3 sloupců slova příbuzná, barevně podtrhnout společnou část - ukázali jsme si začátek ve škole)

Zítra je KLOBOUKOVÝ DEN - žáci mohou mít své vlastní (libovolné) pokrývky hlavy. V praktických činnostech si vyrobí společný klobouk nebo čepici.

23.11.2011 - DÚ

23. listopadu 2011 v 15:40 | AK |  e-learning/domácí úkoly

Český jazyk: pracovní sešit - str. 12, cvič. 4

22.11.2011 - DÚ

22. listopadu 2011 v 13:37 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Matematika: prac. list - zkontrolovat 1. cvičení (sluníčka s mraky), vypracovat 2. cvičení (jablíčka).

Dokončit případně další pracovní listy ze složky "Jablíčkového dne", zítra přinést celou složku k založení do portfólia.

21.11.2011 - DÚ

21. listopadu 2011 v 21:58 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Dnes nebyl zadán žádný nový písemný úkol. Žáci si mají provést kontrolu sešitů (opravy, doplnění...).

Český jazyk - čtení: zůstává - budeme stručně opakovat obsahy článků ("Černoušek Bimbo", Heidi, články o J. Ladovi)

Prvouka - učivo: Živá a neživá příroda (přírodniny živé a neživé, lidské výtvory)

Pozn.: zkontrolovat si pomůcky, aby nám o "Jablíčkovém dnu" nic nechybělo (jablíčka, krabice od bot, kulička, ale také nůžky, ostrouhané pastelky, tužky, funkční fixy + tenký černý fix). Dobrovolníci mohou přinést nějaký košíček nebo ošatku a ubrousek - jablíčka si vystavíme.
Řekli jsme si také, že budeme mít na sobě tričko, halenku či svetřík v barvě jablíček (ne modré, fialové, černé...). Vše podle Vašich možností - nic nového tedy nekupujte Usmívající se.

18.11.2011 - DÚ

18. listopadu 2011 v 14:04 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Český jazyk - čtení: čítanka str. 38-40: Noční hlídka - úryvek z knihy "Heidi, děvčátko z hor" (do 21.11.)

Matematika: procvičovat násobení 7

Prvouka: Bezpečnost při pobytu v přírodě, ochrana přírody

Poznámka: Příští týden v úterý si děti na "Jablíčkový den" přinesou 3 jablka, papírovou krabici (od bot), skleněnou kuličku (kdo má).

Vítání občánků - 13.11.2011

18. listopadu 2011 v 0:48 | A.K.
V neděli 13. listopadu jsme strávili celé dopoledne v havířovském zámečku. Probíhalo tu VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ. Vybraní žáci třídy 3.A a flétnistky z kroužku p. uč. Kociánové si připravili krátké básničky a skladbičky pro tuto slavnostní příležitost.
Sešli jsme se v 9.00 hodin, abychom si mohli všechno ještě na místě vyzkoušet.
Naše vystoupení jsme opakovali celkem čtyřikrát, všechno šlo hned těsně za sebou, takže na konci nás už bolely nejen pusy, ale hlavně nohy.
Jen si to zkuste - téměř tři hodiny stát na jednom místě, soustředit se na recitaci či hraní a HLAVNĚ .... NEMLUVIT, když hovoří někdo jiný.
To byl určitě ten nejtěžší úkol, ale zvládli jsme to.

(fota - v galerii)

Vše o bramborách

18. listopadu 2011 v 0:41 | A.K.

"Všechno o bramborách"…


…tak jsme si nazvali náš další tematický den. V letošním školním roce jsme zatím měli "Vítání podzimu" a "Halloween".

"Bramborový den" jsme si naplánovali na úterý 22. listopadu. Každý si přinesl do školy 5 brambor, se kterými jsme po celý den prováděli rozmanité věci.

Ve slohu jsme si povídali o tom, jak se k nám do Evropy a do naší země vlastně brambory dostaly. Potom jsme si je pořádně prohlédli a popisovali jsme jejich vzhled, jejich rozdíly. Řekli jsme si, co všechno se dá z brambor vyrobit, jaké typy brambor známe, jaké jsou jejich lidové názvy. Vzpomněli jsme si na básničky a písničky, ve kterých se objevují brambory.

Napsali jsme si hádanku o bramborách a potom jsme si s ní v češtině pohráli - slova v ní jsme počítali, dělili na slabiky, určili jsme všechny slovní druhy. V matematice jsme počítali příklady, ve kterých se nám opět objevily brambory (dokonce celé pytle brambor Usmívající se). Zahráli jsem si scénku "Princeznička na bále" podle básničky Františka Hrubína a potom jsme počítali a vybarvovali princezniny korále. Zopakovali jsem si při tom násobky čísel.

Nejvíc jsme se ale těšili na výtvarnou výchovu. Nejdříve jsme z brambor a špejlí dělali figurky a zvířátka. Potom jsme si z brambor pomocí vykrajovacích formiček vyrobili krásná tiskátka a s nimi jsme pak vytvářeli návrhy na vánoční balicí papír.

Na závěr jsme si pochutnali na bramborových chipsech (to je v naší třídě opravdu jen výjimečné Mrkající).

Často se říká: "Obyčejná brambora…," ale my už víme, že je vlastně neobyčejná.

(fota - v galerii)

17.11.2011 - zápis z třídní schůzky

17. listopadu 2011 v 21:48 | A.K. |  Zápisy z třídních schůzek

Třídní schůzka - 15.11.2011 - 3. A
Program:


1. Byla poskytnuta informace o prospěchu a chování žáků za 1. čtvrtletí 2011/12. Další vyučující podávají dle potřeby informace po skončení tř. schůzek ve svých třídách.

2. Informace o JPP. Kopie jsou založeny v dokumentaci žáků, originály byly vráceny žákům. Rodiče byli upozorněni na platnost JPP (2 roky).

3. Škola v přírodě - předběžná informace. V současné době hledáme vhodné místo. Rodiče budou včas informováni, zda se v letošním školním roce uskuteční.

4. Občanské sdružení - roční příspěvek za rodinu 150,- Kč. Většina žáků již příspěvek
odevzdala. Zbylí odbrží znovu formulář s žádostí o příspěvěk. Pokud peníze zaplatil
sourozenec v jiné třídě, případně jste platili převodem, uveďte to na ústřižku
formuláře a rovněž jej vraťte zpět.

5. Informace o JARMARKU - finance z prodeje výrobků slouží k úhradě školného pro Lydii
Nakandi (projekt: Adopce na dálku). Letos jsme dodali na jarmark drobné vánoční perníčky (na stromeček i k jídlu).
Perníčky budeme péct znovu pro vlastní spotřebu dětí - na začátku prosince (se třídou, příp. i ve školní družině). Děti si je ve škole zároveň nazdobí a odnesou domů. Na těsto a polevu vybíráme vždy cca 30,- Kč.

6. Různé:
- volby do ŠKOLSKÉ RADY
- čtvrtek 17.11. - Volno (Státní svátek), 18.11. - běžná výuka
- dotazníky pro rodiče (vyplnění dobrovolné)
- objednávky na fotografie (vánoční sady) - po vyplnění vrátit, podle zájmu bude určen termín fotografování
- informace o tematických dnech a chystaných celoškolských akcích. Již proběhly TD "Vítání podzimu", "Halloween" a "Vše o bramborách".
V příštím týdnu nás čeká v úterý 22.11."Jablíčkový den" a v pátek 25.11. celoškolní "Kloboukový den", v dalším týdnu potom školní pěvecká soutěž (úterý 29.11.).

16.11.2011 - DÚ

16. listopadu 2011 v 14:40 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Zítra je VOLNO - STÁTNÍ SVÁTEK. V pátek se učíme podle rozvrhu.

Český jazyk - čtení: čítanka str. 21 - 23

Matematika: Prac. sešit str. 15, cvič. 2 (zelený rámeček)

14.11.2011 - DÚ

14. listopadu 2011 v 16:26 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Matematika: Prac. seš. - str. 14, cvič. 4 a 5

Čtení: čít. - str. 21 - Romance o Josefu Ladovi + dobrovolníci - přinést jakoukoli knihu či ilustraci od Jos. Lady (na 16.11.)

Zítra nás čeká BRAMBOROVÝ DEN - každý si přinese 5 ks brambor (+ párátka).
Budeme také kontrolovat a hodnotit portfolia.

11.11.2011 - DÚ

11. listopadu 2011 v 16:03 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Dnes jsme měli tématický den - téma: Halloween.
Proto máme i halloweenské domácí úkoly Smějící se.

Matematika: PL - Halloweenská násobilka, Halloweenské počítání - vypočítat a vybarvit.

Český jazyk: Strašidelná slova - vytvořit jiné tvary těchto slov:

Máme napsáno:
1 (jedno) strašidlo, upír, dýně, strach, duch, kostlivec, netopýr, čarodějnice, hřbitov, bonbón, pamlsek, vlkodlak, strašidelný dům
Máme napsat:
2 (dvě) strašidla, upíři, dýně .....
Dobrovolníci:
5 (pět) strašidel, upírů, dýní .....


Pozn:
Další tématický den si uděláme v úterý 15. listopadu. Tentokrát bude bramborový. Každý si přinese 5 brambor.
Připomínám i úterní třídní schůzku (od l6.00 hodin). V úterý se konají volby do škol. rady a předvánoční jarmark.
Těšíme se na Vás.

10.11.2011 - DÚ

10. listopadu 2011 v 15:07 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Český jazyk - psaní: Moje písanka, str. 13, horní cvičení (Opravit chybu, správně /a pěkně/ přepsat (do 15.11.)

Prvouka: do sešitu nakreslit a popsat alespoň 5 (jakýchkoli) mapových značek.
+ Přečíst si v učebnici na str. 20 odstavečky o bezpečnosti a ochraně přírody.

9.11.2011 - DÚ

9. listopadu 2011 v 17:30 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Český jazyk: do sešitu ČJ1 napsat vždy alespoň 2 slova příbuzná od těchto slov: voda, dřevo, škola
(Podobně jako např.: les: les-ník, pra-les, les-ák, zá-les-ák)

Matematika: ústně - řada násobků 7 (do 11.11.)

8.11.2011 - DÚ

8. listopadu 2011 v 20:06 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Český jazyk - psaní: Moje písanka - str. 11 - Až na vršek Sněžky - dokončit přepis (do 10.11.)

Zítra nejpozději přinést dokončený obrázek do soutěže (Hokej - AZ). V galerii si můžete prohlédnout již odevzdané obrázky.

Pozn.: Do pouzdra si přidat kromě fixu na tabulku MAJA také obyčejný černý fix + tenký černý fix (potřebujeme velmi často na zvýraznění obrázků).

7.11.2011 - info

7. listopadu 2011 v 14:32 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy

Zítra (8.11.) půjdeme na besedu do dětského oddělení Městské knihovny. Po návratu nás čeká zdobení perníčků na předvánoční jarmark. Ten se bude konat společně s třídními schůzkami příští týden - v úterý 15.11.2011.
Děti si zítra přinesou učebnice podle rozvrhu. Na výrobu perníčků nepotřebují nosit nic, všechno dostanou.

Další akcí, která proběhne ještě v tomto týdnu, bude nedělní VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ na zámečku. Ještě stále vybíráme šikovné recitátory. Ve středu provedeme definitivní výběr. Všichni, kteří se učili básničky, dostanou do žákovských knížek velké jedničky (i když třeba nakonec vybráni nebudou).

Informace pro vybrané:
Sraz v 9.00 hodin před zámečkem.

Začátek akce: 9.30 hodin.

Konec akce: asi v 11.30 hodin.
Vhodné oblečení + text (případně noty, flétničku), svačinku a pití s sebou.