Říjen 2011

31.10.2011 - DÚ

31. října 2011 v 15:15 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Matematika: PS - str. 11, cvič. 2 (vypočítat, provést zkoušku pomocí násobení)

Český jazyk: učebnice - str. 18 - přečíst si text v rámečku (písmeno ě), přes folii doplnit vynechaná písmena ve dvičení (část ho budeme ve škole přepisovat do sešitu)

Čtení: zůstává, učíme se teď hlavně básničky k VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Prvouka: orientace v krajině - pracovní list - obrázky vybarvit samostatně, ostatní vyplníme společně

26.10.2011 - info - zubař

26. října 2011 v 9:14 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy
Připomínám, že v pondělí 31.10. jdou na prohlídku vybraní žáci. Sraz v 7.45 u vrátnice. S sebou kapesník, průkaz pojištěnce. Ped. doprovod: p. uč. Pečinka.
Jedná se o tyto žáky a žákyně:
Lizaveta A., Natálie K., Ondřej K., Nicole P. a Onřej Š.
Přijďte včas, tašky si dejte do šatny.

27.10.2011 - DÚ na prázdniny

26. října 2011 v 9:05 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly
Většina dětí si přála zadat na prázdniny nějaké úkoly - tady jsou:

Český jazyk: Pracovní list: Hrajeme si s abecedou (OVOCE) - vypracovat úlohy podle zadání (pro nemocné - PL je uložen i zde v GALERII, složka PRAC. LISTY /2 stránky/- nemusí být vypracován celý. Každý udělá jen to, čemu rozumí Usmívající se, ale já doufám, že moji šikovní žáci budou rozumět všemu Mrkající, stačí jen pozorně číst zadání).

Matematika: PS - dokončit str. 10.
Stále procvičovat násobilku a dělení 1,2,3,4,5 a násobilku 6 + sčítání a odčítání v oboru do 100.
V geometrii - trénovat rýsování (+ popis a barevné zvýraznění) přímek a úseček. Nutná je ostrouhaná tužka č. 3, ostrouhaná pastelka. Rýsování - podle přiloženého pravítka vést tužku (i pastelku) jedním tahem - čáry nemusí být silné. Tužku netlačit, ale táhnout. Měření úseček - měříme od krajního bodu k druhému krajnímu bodu. Stále někteří měří "celou" přímku Zamračený.
(Rýsování podle pravítka si mohou děti trénovat také tak, že budou tvořit obrázky složené z geometrických tvarů a obrázky pak vybarví - uděláme si v geometrii výstavku.)

Psaní: pro nemocné (ostatní už mají) - PS Moje písanka: str. 10 - horní cvičení - věty opravit, pěkně a správně napsat.
V z o r:
V PS je uvedeno např.:
Vyndej tašku z nákupu. Správně napíšeme: Vyndej nákup z tašky.
Vyndej zámek z klíče. Má být: Vyndej klíč ze zámku.
atd.

Prvouka a čtení: zůstává
+ vybraní žáci a dobrovolníci se učí básničky, které budeme recitovat v neděli 13. 11. v zámečku při VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ.

24.10.2011 - info

24. října 2011 v 15:41 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy
Od středy 26. října mají žáci PODZIMNÍ PRÁZDNINY.
Nástup zpět do školy je v pondělí 31. října.
V pondělí přijdou žáci, kteří chodí na zubařské prohlídky k MUDr. Baronovi, do školy nejpozději v 7.45 hodin. Tašky si nechají v šatně a odejdou s p. učitelem Pečinkou k lékaři. S sebou si vezmou průkazku pojištěnce, kapesník.
Po návratu - výuka podle rozvrhu.

24.10.2011 - DÚ

24. října 2011 v 15:35 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly
Čtení: zůstává (Petr nebo Petra)

Český jazyk: učebnice, str. 17, cvič 5 - doplnit i.í,y,ý a přepsat do sešitu ČJ2

Matematika: PS - str. 10, cvič. 3

Prvouka: orientace v krajině - do sešitu nalepit obrázky (nemocní je dostanou po návratu do školy)

21.10.2011 - DÚ

21. října 2011 v 11:44 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Český jazyk + matematika: společný PL - Slunce (významové okruhy), Výletník (násobilka)

20.10.2011 - DÚ

20. října 2011 v 15:25 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Matematika - geometrie: učebnice - str. 18, cvič. 5 - úsečka - rýsování a měření (až na 3.11.)
+ dobrovolně: narýsovat, popsat, barevně vyznačit a změřit několik úseček

Český jazyk: Pracovní sešit - str. 3, cvič. 6 - pracovat podle vzoru (1. řádek si všichni udělali ve škole)
opakování - cvičení na doplňování u, ú, ů z PL (Slůně) - jedno z nich bude zítra jako diktát

Prvouka: učivo - orientace v krajině - světové strany
opakování - místo, kde žijeme (budeme psát test)
Dobrovolná úloha: podle návodu v učebnici vytvořit z tvrdého papíru či lepenky směrovou růžici

Čtení: zůstává (Petr nebo Petra)


Připomínám Mrkající : do zítřejších praktických činností přinést javorové listy.

19.10.2011 - DÚ

19. října 2011 v 13:56 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Matematika: PS - str. 8, cvič. 7 - doplnit příklady (do 21.10,)

Čtení: čítanka - str. 16 - 19 - číst "Petr a Petra ..." (do 24.10) + stále zkouším "Koulelo se, koulelo"

18.10.2011 - DÚ

18. října 2011 v 18:42 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Český jazyk: PL - Slůně - doplnit u, ú, ů, obrázek vymalovat
( 2. strana PL - cvičení na doplňování u, ů, ú - slouží k procvičování. Některá budeme přepisovat a nejméně jedno budeme psát jako diktát po přípravě).
PL - ve složce Prac. listy ... - v galerii.

17.10.2011 - DÚ

17. října 2011 v 10:29 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Matematika: PS - str. 8, cvič. 5 - slovní úloha + dobrovolně R = modrý rámeček

Český jazyk: v sešitě ČJ1 seřadit podle abecedy slova (mráček, mrak, mračno, oblak, obláček, beránek)
Slova vypsat abecedně - každé na nový řádek. Každé slovo čarami rozdělit na jednotlivé slabiky a označit jednotlivé hlásky
(o - samohlásky, x - souhlásky).

Připomínám, že si musí všichni přinést svá portfolia + nosit veškeré pomůcky do vyučování (psací folie, tabulky Maja, nůžky apod.). Množí se "zapomětlivci".

14.10.2011 - DÚ

14. října 2011 v 15:41 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Český jazyk: oprava diktátu

Matematika: PS - str. 8, cvič. 1 - vyplnit tabulku (1. řádek - o 5 méně než v 2. řádku = odčítáme 5; 3. řádek - 5krát méně než v 2. řádku = dělíme 5)

Pozn.: Do příštích praktických činností (21.10.) si každý přinese 15 krásných javorových listů - čerstvě nasbíraných (ne usušené či vylisované).

13.10.2011 - DÚ

13. října 2011 v 15:47 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Psaní: Moje písanka - str.8, 1. cvičení - napsat vždy 2 slova s měkkými slabikami. Např.: ži, ží - život, žízeň (do 18.10.)

Prvouka: do sešitu nakreslit obrázek kontejneru (na plasty nebo na papír)

12.10.2011 - DÚ

12. října 2011 v 15:05 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly
Čtení: čítanka - str. 15 - básničku J. Seiferta Koulelo se, koulelo naučit zpaměti (do 17.10,)

Český jazyk: PS - str. 2, cvič. 3 (doplnit v textu slova protikladná, pod článek vypsat dvojice protikladných slov.
Např: světlo - tma)

11.10. - Naše dnešní výuka

11. října 2011 v 17:17 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy
Alespoň jednou za čas Vám na těchto stránkách napíši náš denní program. Můžete se podrobněji dovědět, co jsme právě dnes ve škole dělali.
První hodinu žáci naší třídy absolvovali další z besed s inspektorkou Městské policie zaměřenou na bezpečnost dětí. Prosím, abyste si s nimi o besedě alespoň chvilku doma popovídali, ať Vám děti řeknou, co bylo tématem, co si zapamatovaly, co se jim dnes líbilo apod.
V českém jazyce jsem rozdala všem nové pracovní sešity (mají v něm dnešní DÚ) a výuku ČJ jsme měli opět (po úspěchu s geometrií) u počítače. Opakovali jsme znělé a neznělé souhlásky (B-P, H-CH, S-Z ...) Některé příklady jsme napsali do sešitu.
V matematice jsme řešili slovní a problémové úlohy (procvičovali jsme dělení 5). Dále žáci vypracovali samostatně opakovací cvičení (dělení 1, 2, 3, 4 a 5).
Je podzim, pouštějí se papíroví draci, proto ve výtvarné výchově pokračujeme s naším podzimním DRAČÍM projektem.
Minule jsme pracovali s drakem v omalovánce.
Dnešního prvního draka jsme kreslili podle předlohy vodovými barvami, voskovkami, příp. fixem.
Druhého draka jsme vyplňovali černým fixem různými liniemi. Kdo byl hotov dříve, mohl si za odměnu vybarvit další dračí omalovánku.
(Fota - v galerii)

11.10. - DÚ

11. října 2011 v 16:53 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Matematika: PS - str. 7, cvič. 3 (doplnit tabulku = dělení 5)
Ústně: řada násobků 6 (tam i zpět)
Stále opakovat sčítání a odčítání v oboru do 100 + pamětně násobení a dělení 1, 2, 3, 4 a 5. Děti nemají "zažito", někteří zapomněli dokonce i řady násobků, stále hledají ve stovkové tabulce. Mají ji sice k dispozici, dala jsem jim dnes i "stříhací" tabulku s násobkovými řadami, ale je nutné procvičovat, ať můžeme pokračovat v učivu.

Český jazyk: nový PS - str. 1, cvič. 1 (přepsat SMS zprávu = doplnit čárky a háčky). Cvičení psát přímo do PS.
Procvičovat abecedu + řazení podle abecedy (stačí vždy jen několik slov - napsat na papír a očíslovat pořadí)

10.10.2011 - DÚ

10. října 2011 v 15:09 | AK |  e-learning/domácí úkoly
Český jazyk: přepis básničky o veverce - z pracovního listu Hrajeme si s abecedou 1 - do sešitu ČJ2 (PL děti mají, je uložen také zde ve složce 3.A - pracovní listy, úlohy).
Pozor - jedná se o básničku. Při přepisu dbáme na to, aby každý verš začínal na novém řádku. Mezi slokami vynecháváme řádek.

Matematika: PS - str. 6, cvič. 2.
Dělení 5 a zkoušky - podle vzoru:
20 : 5 = 4
4 . 5 = 20

Další letošní loučení

9. října 2011 v 18:21 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy
V pátek jsme se před odchodem na exkurzi opět loučili. Tentokrát se od nás stěhovala Aisha. Nečekali jsme to, mysleli jsme si, že bude u nás do listopadu. Je to letos už třetí loučení (po Zainab a Kubíkovi L.) Stihli jsme jí naštěstí předat nějaké dárečky na rozloučenou. Také jsme se vyfotografovali na památku (fota - v galerii, ve složce různé).

Návštěva Kotulovy dřevěnky

9. října 2011 v 17:30 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy
V pátek 7. září nás probudilo chladné a deštivé ráno. Přes noc se změnilo počasí a ochladilo se o víc než 10 stupňů. Nám to ale nevadilo. Čekala nás další "zvířátková" exkurze.

Obě třetí třídy se vypravily na výpravu za domácími zvířaty do Kotulovy dřevěnky.

Čekala nás pěší deštivá cesta. Všechno bychom zvládli celkem v pohodě, nebýt dvou bezohledných řidičů, kteří nás zcela evidentně naschvál (a s úsměvem na tváři) postříkali studenou vodou z kaluží na okraji silnice. Byli jsme někteří mokří od hlavy až k patám - ani pláštěnky či deštníky nám moc nepomohly.

Ke Dni zvířat Muzeum Těšínska nachystalo program o domácích zvířatech. Hned u branky byly v ohrádkách husy, kachny a oslík Matěj. Pracovnice Muzea Těšínska nám o něm i o ostatních zvířatech všechno pověděla, abychom věděli, proč se vlastně domácí zvířata chovají. Ukázala nám také jak a čím se oslík krmí. Oslík krásně předvedl své hýkání. Viděli jsme i králíky, slepice a malé kůzlátko. Kočka se před deštěm někam schovala - místo ní jsme ale zahlédli veverku - ta samozřejmě k domácím zvířatům nepatří. Nakonec jsme si mohli pohladit dvě malá štěňata krysaříků.

Kromě toho jsme si uvnitř dřevěnky všechno prohlédli a vyslechli jsme si povídání o životě lidí na vesnici v minulém století.

Zpáteční cestu do školy jsme raději jeli autobusem. Ve škole jsme se pokusili usušit a zahřát teplým nápojem - vyhrála to u většiny z nás bílá čokoláda.

(Fota - v galerii)

6.10.2011 - DÚ

6. října 2011 v 13:37 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Psaní: Moje písanka - str. 7 - Národní divadlo (do 11.10.)

Prvouka: učebnice - str 13 - 15 - přečíst Vliv člověka na krajinu (do 10.10.)

5.10.2011 - DÚ

5. října 2011 v 13:39 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly
Čtení: čítanka - str. 12-15: Malenka - z ů s t á v á (děti se zhoršily ve čtení. Musí také doma číst nahlas. Čtení je domácí úkol jako každý jiný.)

Matematika: prac. sešit, str. 4, cvičení 8 a 9

cvič. 8 - slovní úloha s dělením (zápis, výpočet, odpověď)

cvič. 9 - problémová úloha - nejdříve vypočítat jako slovní úlohu, dál pracovat podle vzoru:

Tomáš koupil ...................6 vstupenek po 5 Kč
Platil................................................ ? Kč
Řešení: 6 . 5 = ______ Kč

Tomáš platil ______ Kč.

Mohl platit takto:
3 krát 10,- Kč
1 krát 10,- Kč + 1 krát 20,- Kč
30 krát 1,- Kč
6 krát 5,- Kč atd.. atd.

Soutěžíme o to, kdo vymyslí nejvíc kombinací Usmívající se.