Září 2011

29.9.2011 - DÚ

29. září 2011 v 15:52 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly
Úkoly z matematiky a psaní - zůstávají.

Prvouka: opakování - učivo o městě Havířov
+ učebnice - str. 12 - TYPY KRAJINY - naučit

Nezapomenout Mrkající : zítra na nás čekají zvířátka v ZOO Usmívající se .

27.9.2011 - DÚ

27. září 2011 v 18:54 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Matematika: učebnice - str. 6, cvič. 19 a 21 (slovní úlohy) do sešitu M2 (do 3.10.).

K úpravě DÚ v matematice:
Pracovní sešit - vyplňovat perem, znázornění či zvýraznění pastelkami.
Slovní úlohy: v zadání podtrhnout důležité údaje barevně. Čísla v zápise, výpočty, zkoušky a odpovědi perem.
Úlohy v sešitech M1 a M2 - datum podtrhnout červeně, napsat vždy stranu a cvičení (např.: 6/19, další: 6/21). Slovní úlohy v sešitě musí mít vždy stručný zápis (neopisovat celou úlohu), výpočet, odpověď, případně i zkoušku. Znázornění už není nutné.
Děti to znají ze školy, vzory mají v učebnici, ale někteří stále v DÚ opisují celé slovní úlohy - to není v matematice cílem.

Psaní: MP str. 5 - napsat rozkazovací věty (podle vzoru). Nezapomenout na čárku za oslovením (do 4.10.).

Čtení: zůstává - Vesnička (nazpaměť)

26.9.2011 - info

26. září 2011 v 16:53 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy
Ve středu 28.9. je VOLNO - státní svátek - vyučování odpadá.

V pátek 30.9. se uskuteční exkurze do ZOO Ostrava.
Sraz v 8.00 hodin u školy.
S sebou svačinu, pití, pláštěnku, čepici, pevnou obuv, kapesníky, penízky na "ZOOvláček" (30,- Kč), kapesné na útratu a příp. nákup krmiva pro zvířátka (cena 1 dávky z automatu je 5,- Kč).
Kdo sbíral kaštany a žaludy, může je také vzít.
Návrat ke škole plánujeme cca na 12.00 - 12.30 hodin.

Upozornění: Žáci, kteří se nezúčastní exkurze, jsou zařazeni do jiných tříd a budou se učit podle jejich rozvrhu. Dostali lístky s určením třídy a počtem vyuč. hodin.

26.9.2011 - DÚ

26. září 2011 v 13:43 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Český jazyk: pracovní list - (str.3, cvič.4 - Pruhovaná kočka - druhá polovina ) - doplnit i,í, y.ý

Čtení: naučit báseň Vesnička (do příštího pondělí)

Matematika: průběžně - procvičovat násobení a dělení (1,2,3,4,5)

23.9.2011 - DÚ

23. září 2011 v 11:34 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Matematika: prac. sešit - str. 4, cvič. 3 - tabulka

Hudební výchova: prac. list - dvoučtvrťový takt - naučit se vytleskávat (na 29.9.)

22.9.2011 - DÚ

22. září 2011 v 15:48 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Český jazyk: pracovní list - cvičení E

Matematika (geometrie): pracovní list - cvičení 1 a 2 (na 29.9.)

21.9.2011 - info

21. září 2011 v 16:31 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy
Malá poznámka:

Do zápisu z třídní schůzky jsem Vám dala svou mailovou adresu a telefonní číslo. Téměř okamžitě mi začala volat spousta lidí (nejen z naší třídy a školy). Naše stránky totiž čtou i cizí návštěvníci. Některé z těch hovorů nebyly právě příjemné.
Proto pokud mi chcete něco telefonicky sdělit, žádám Vás o zaslání SMS zprávy, abych věděla, kdo se se mnou chce spojit. Nemám ještě většinu Vašich čísel uloženu a cizí hovory z pochopitelných důvodů tedy většinou brát nebudu. Navíc po dobu vyučování to ani nejde.
Děkuji za pochopení.

21.9.2011 - DÚ

21. září 2011 v 16:20 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Čtení: str. 11 (báseň Vesnička) naučit do 26.9.

Matematika: učebnice - str. 5, cvič 15 napsat do seš. M2 (do pátku 23.9.)

20.9.2011 - DÚ

20. září 2011 v 14:46 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Matematika: PS - str.3, cvič.3

Český jazyk: přinést uzavíratelný plastový obal (obálku) na kartičky do češtiny

19.9.2011 - info

19. září 2011 v 21:45 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy

Připomínám, že ve středu 21.9. musíme za celou třídu odevzdat peníze za dopravu na plavecký výcvik. Několik dětí ještě peníze nepřineslo. Pošlete částku 340,- Kč zítra, nejpozději ve středu.

Na třídní schůzce jsme se domlouvali, že mi průběžně budete hlásit změny v údajích pro evidenci.
Změn je však pravděpodobně více, proto jsem Vám vytiskla karty z loňska a žádám Vás o jejich kontrolu. Proveďte ji co nejdříve. Jde hlavně o změny adres, tel. čísel apod. Nesprávné údaje škrtněte a dopište nové.

19.9.2011 - DÚ

19. září 2011 v 21:29 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly
Čtení: zůstává (str. 9 - 11)

Matematika: PS - str. 2, cvič. 3

Prvouka: Havířov - ústně (podle sešitu) + otázky v uč. na str. 5

(Omlouvám se za dnešní pozdní záznam - neměla jsem přístup na net Rozpačitý ).

16.9.2011 - DÚ

16. září 2011 v 14:21 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly
Matematika: PS - str. 2, cvič. 2 - vyplnit tabulku podle vzoru
+ opakování: násobení a dělení 2, 3, 4 (tabulka násobků je na vnitřní straně obály prac. sešitu)

Prvouka: do sešitu nalepit pod zápis malý obrázek Havířova (z časopisu, pohlednice ...)
ústně - str. 5 - otázky k tématu "Město, ve kterém žiji"

13.9.2011 - třídní schůzka

14. září 2011 v 23:24 | A.K. |  Zápisy z třídních schůzek

Třídní schůzka - 13.9.2011 - 3. A
Program:
1. Evidence - Zákonní zástupci jsou povinni veškeré změny, které se týkají evidence nebo zdravotního stavu žáků vždy nahlásit (Jedná se např. i o změnu tel. čísla). Zároveň je třeba dbát i na platnost JPP.
2. Informace mohou rodiče získat na internetových stránkách školy (zsnabrezi-havirov.cz) i na našich třídních stránkách 3.A (zsnanabrezi-kabelikova.blog.cz).
Články jsou vždy datovány celým datem (tedy např. 13.9.2011 - DÚ). Můžete k nim psát komentáře.
Pro nutné případy mail (alena.kabelikova@seznam.cz) nebo mobil (605 07 17 67).
3. Informace o exkurzi do ZOO Ostrava
Pátek 30.9. 2011- cesta i vstupné - pro naši třídu zdarma - výhra v soutěži Adopce zvířat
POZOR ZMĚNA: exkurze se mohou vzhledem k počtu míst v autobuse zúčastnit pouze ti žáci, kteří v loňském roce na adopci přispěli.
Žáci, kteří se exkurze nezúčastní, budou v tento den zařazeni do jiné třídy.
4. Domácí úkoly:
Všichni žáci ode mne dostali notýsek - ÚKOLNÍČEK, do kterého si budou zapisovat DÚ včetně data, do kterého mají úkoly splnit. Zároveň si je mohou označovat tužkou do učebnice či pracovních sešitů.
Na pracovních listech - označí si ve sdělníčku předmět a zkratku PL. Velký sešit MOJE PÍSANKA bude mít zkratku MP.
Tyto zkratky budu používat i na našich webstránkách.
Stále je nutná Vaše kontrola při psaní úkolů. Úkoly podepište.
5. Učebnice a pomůcky - nosit podle rozvrhu hodin.
Vždy budou děti mít pero,tužky, gumu, strouhátko, pastelky, nůžky, složku na prac. listy.
Nosit vhodnou obuv na přezutí (raději ne nazouvací pantofle - hrozí nebezpečí úrazu), ubrousky a ručníky - dodržujeme správné hygienické návyky.
Do výtvarné výchovy a praktických činností si mohou děti nechávat pomůcky ve třídě (všichni mají svou vlastní "Ikea" krabici na pomůcky).
Přinést novou složku z PVC s euroobaly na portfólio (k zakládání nejhezčích prací).
6. Peníze - Stále ještě všichni nezaplatili částku na pracovní sešity. Hradím je vždy v hotovosti ihned
při dodání, je proto nutné peníze co nejdříve dodat. Nakoupila jsem i další pomůcky do výuky (výkresy, tuš, bar. papíry,náčrtníky atd.).
Papíry na kopírování máme od sponzorů z Vašich řad - děkuji.
Děkuji i za pořízení lopatky a smetáčku.
Zároveň je nutné nejpozději do 21.9. uhradit i částku 340,- Kč (plavání).
7. Také v letošním roce budeme sbírat plastová víčka, starý papír, použité baterie,a drobný elektroodpad (fény, konvice, žehličky …) včetně starých mobilů.
8. Příspěvky do občanského sdružení: vybíráme v průběhu celého roku částku 150,- Kč na žáka (rodinu).
9. Při pozdějším příchodu do školy si žáci vše berou s sebou do třídy. Totéž, pokud budou odcházet z vyučování dříve (např. k lékaři).
10. Další informace:
- svačinky - dávat dětem vhodné nápoje (nikoli energy drinky a colové nápoje)
- projekt OVOCE DO ŠKOL - letos jsme opět zapojeni
- poslechové CD k učebnici anglického jazyka (doporučujeme zakoupit) - v prod.KNIHA u Permonu
- projekt BASKET PRO RADOST - přihlášky s informacemi žáci dostali
- upozornění: žáci 1. stupně nemohou do školy jezdit na kolech, koloběžkách, bruslích apod.
- rodiče byli seznámeni s možností využít ve vhodných případech pro své děti přístroj BIOFEEDBACK (při poruchách pozornosti apod.) po dohodě se spec. pedagogy na naší škole.
- inf. o školním řádu - změny se týkají např. omluvenek z rodinných důvodů (maximálně 3 dny za pololetí) nebo postihu za zapomínání pomůcek (5x - poznámka, 15x NTU, 25x DTU, 35 DŘŠ, vícekrát - výchovná komise).
TU: A. Kabelíková

14.9.2011 - DÚ

14. září 2011 v 13:38 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Matematika: str. 4, cvič. 6 - slovní úloha - do sešitu Mat.2 (na 16.9.)

Čtení: čítanka - s. 9-11 (na 19.9.)

13.9.2011 - DÚ

13. září 2011 v 19:54 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly
Český jazyk: Moje písanka (budu používat zkratku MP) - str. 1 - dokončit odpovědi na všechny otázky (do 15.9.)

12.9.2011 - DÚ

12. září 2011 v 14:29 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly
Český jazyk: učebnice - str. 8, cvič. 2 - vypsat pod sebe do sešitu ČJ-1 všechna podtržená slova, doplnit k nim do druhého sloupce slova protikladná.
Příklad: přijíždí X odjíždí

Čtení: čítanka - str. 9 - básnička MUZEUM - naučit se zpaměti (do středy 14.9.)

Pro zapomětlivé: donést krabici (černou) s potřebami do VV a PČ a složky s euroobaly (na portfolia).

9.9.2011 - DÚ

9. září 2011 v 12:54 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Písemný úkol jsem nezadávala.

Opakování:
Matematika - řady násobků a násobilka
Český jazyk - slova se stejným nebo podobným významem (louže // kaluž, voda//voděnka), slova protikladná (světlo X tma)

8.9.2011 - DÚ

8. září 2011 v 21:44 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly
Prvouka: učebnice - str. 4 - otázky k tématu DOMOV - ústně

7.9.2011 - info

7. září 2011 v 18:04 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy
Příští týden v úterý 13.9. 2011 od 15.30 hodin se bude konat první třídní schůzka.
Vaše účast je nutná.

Dnes žáci obdrželi sešit do prvouky. Zítra dostanou další sešity - prosím o jejich obalení.
Vyučování již probíhá podle rozvrhu hodin. Najdete jej i zde (v rubrice ROZVRH HODIN).

V GALERII jsou ve složce II.A-2.část uloženy další fotografie - tentokrát z našeho loučení s 2. třídou - Návštěva na statku Úžasný.

Rozvrh hodin na 1. pololetí šk.r. 2011/12

7. září 2011 v 18:03 | A.K. |  rozvrh hodin

Tento rozvrh hodin platí po celou dobu plaveckého výcviku.


1
2
3
4
5
Pondělí
Český jazyk

Matematika
Anglický jazyk
Prvouka
Čj - Čtení
Úterý
Český jazyk
Matematika
Čj - Psaní
Výtvarná vých.
Výtvarná vých.
Středa
Český jazyk
Plavání
Plavání
Matematika
Čj - Čtení
Čtvrtek
Český jazyk
Matematika - Geometrie
Čj - Psaní
Prvouka
Hudební vých.
Pátek
Praktické činnosti
Český jazyk
Matematika
Anglický jazyk
Prvouka