Červen 2011

23.6.2011 - info

23. června 2011 v 23:49 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy
Na třídní schůzce jsem se domlouvali, že byste chtěli mít fotografie z akcí, které jsme s dětmi absolvovali. Je jich hodně.
Pokud tedy máte zájem o naše fotografie (z 1. a 2. třídy + letošní "ŠKOLY V PŘÍRODĚ"), pošlete po dětech 2 ks prázdných DVD. Do sáčku nebo obalu vložte lístek se jménem. Doufám, že to do prázdnin stihnu.
Dnes jsem už dala první exemplář Karolínce, protože se stěhuje a byla dnes ve škole naposledy. Všichni jí přejeme, aby se jí v nové škole líbilo.
V září potom dáme dohromady ještě asi 1 DVD ze ŠVP, kam dáme výběr fotografií (od p. uč. Kociánové, Bolkové i ode mne).

22.6.2011 - info

22. června 2011 v 17:55 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy

Důležité informace k závěru roku:

V pondělí 27.6. 2011 - kino - do pátku zaplatit 40,- Kč.
Odchod v 7.15 hodin od školy. Pojedeme tam i zpět autobusem (s sebou 6,- + 6,- Kč na MHD nebo čipovou kartu).
Rozchod cca v 11.40 hodin od školy.

V úterý 28.6.2011 - sraz v 8.00 hodin u školy. Odcházíme na ZŠ Žákovská na florbalový turnaj.
S sebou: sportovní oblečení, svačinu, pití a opět 6,- + 6,- Kč nebo čipovou karu.
Návrat přibližně do 13.00 hodin.

Ve středu 29.6.2011 - sraz v 8.00 hodin u školy - jdeme na vycházku na statek Kolaříkových do Šenova. Sportovní oblečení, svačinu, pití, pláštěnku.
Návrat do 12.00 hodin.

20.6.2011 - info

20. června 2011 v 13:51 | A.K. |  rozvrh hodin

V tomto týdnu vyučování končí VŹDY v 11.40 hodin.
Nosit s sebou: sešity, pracovní sešity, ŽK, sdělníček, pouzdro.

17.6.2011 - info

17. června 2011 v 16:09 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy

Čekjí nás poslední perné školní dny. V pondělí si žáci mají donést poslední (zapomenuté) a opravené učebnice.
Pokud jsou učebnice poškozené, rozdám dětem formuláře o náhradě škody. Prosím o podpis a peníze nejpozději do středy.
Domů si již děti odnášejí všechny své věci. Do krabic, které děti přinesou, se bude balit třídní materiál.
Po celý příští týden se budeme učit bez učebnic, budeme používat jen pracovní sešity a pracovní listy.

16.6.2011 - info

16. června 2011 v 16:19 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy

Zítra (v pátek 17. června) máme zkrácené vyučování. Končíme v 11.25 hodin.
Všichni si přinesou zbylé učebnice (nikoli pracovní sešity) k vrácení. Prosím o kontrolu, vygumování poznámek psaných tužkou, přilepení uvolněných stran atd. Nadměrné poškození bude muset být uhrazeno (formuláře pošlu).
Učebnice pro 3. třídu dostanou žáci mimořádně již v příštím týdnu.
Rozdáváme si už výkresy - děti si na ně mají přinést igelitové tašky. Domů si také děti odnesou svá porfolia - uschovají si je a po prázdninách je opět do školy přinesou. Odnesou si také všechny své výtvarné potřeby + krabici, ručníky, cvičební úbory.
Zároveň odnášíme také všechny hry, hračky, plyšáky (moc prosím, abyste se na ně podívali a během prázdnin je případně opravili, zašili či vyprali - děkuji).
Někteří už přinesli krabice od banánů - díky, čekáme na další.

13.6.2011 - DÚ

13. června 2011 v 20:44 | A.K.

Dnes nebyly zadány žádné písemné domácí úkoly.

Pozn.: 14. a 15. června nebudu ve škole přítomna. Žáci budou mít všechny hodiny suplovány.

12.6.2011 - info

12. června 2011 v 14:30 | A.K.

Připomínám, že v pondělí 13.6. se budeme fotografovat. Někteří si ještě nepřinesli peníze. Musím vybrané peníze odevzdat ještě před fotografováním, budu je tedy vybírat ještě v pondělí ráno. Kdo si nezaplatí, nebude mít fotografii (nebude ani na fotce).
Vybíráme ještě peníze na filmové představení Gulliverovy cesty (40,- Kč) a rovněž částku 350,- Kč na sešity, výkresy atd. na příští školní rok.
Dětem budu ještě vracet částku 17,- Kč (za školní výlet).

Zároveň Vás velmi žádám, aby každé dítě přineslo do školy alespoň 1 velkou krabici (na uložení a stěhování materiálů). Třídy budeme vyklízet kvůli rekonstrukci el. rozvodů. Nejvíce se osvědčily krabice od banánů, ale mohou být i jiné.

Moc děkuji.

Školní výlet do Kunína

12. června 2011 v 14:17 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy

V úterý 7. června jsme absolvovali společně s 2. B plánovaný výlet.
Autobusem jsme jeli do Kunína, kde nás čekal překrásný slunečný den plný zážitků. Hned po příjezdu jsme se uvelebili v zámeckém parku a na lavičkách i v trávě jsme posvačili. Měli jsme dovoleno běhat po krásném trávníku, jen jsme museli dávat pozor na květiny a sochy. (Měli jsme dokonce dovoleno i víc - v zámku totiž během celého dopoledne netekla voda , vše jsme řešili "operativně"). Pozorovali jsme také čápy, kteří měli na zámeckém komíně hnízdo a krmili své mladé.
Po občerstvení jsme si v místní kuželně odložili batůžky a vydali se k zámku. Tam nás už očekávali herci a předvedli nám klasickou českou pohádku "O chytrém ševci Jírovi a jeho hloupé ženě Andule". Po představení si nás rozdělili do skupinek a prováděli nás po zámku. V jednotlivých místnostech čekala další překvapení. Seznámili jsme se s různými typy loutek, divadelních rekvizit a dekorací, s různými typy masek, polomasek a klobouků. V další místnosti si pak někteří vyzkoušeli divadelní kostýmy - Honzu, princeznu, prince, krále, vodníka, paňmámu ... Nakonec jsme prošli i další místnosti zámku a seznámili jsme se krátce s jeho historií.
Mezitím nám opět vyhládlo. Venku už to krásně vonělo pravými českými špekáčky, které už pro nás byly připraveny na venkovním grilu. Posilnili jsme se a zahráli jsme si v parku. Zbyl nám i čas na "pózování" a fotografování. Zašli jsme si také koupit nějaké suvenýry a do zámecké restaurace na nanuky.
Potom už byl čas na návrat domů. Přijeli jsme unavení, ale v pořádku a spokojení.

10.6.2011 - DÚ

12. června 2011 v 13:56 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Český jazyk: oprava diktátu
(pozn.: tentokrát byl diktát ohodnocen dvěma známkami - 1. známka - za nové učivo - párové souhlásky,
2. známka - za ostatní pravopisné chyby)

9.6.2011 - DÚ

9. června 2011 v 13:29 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Čtení: přepsat do sešitu Čtení (sloh) básničku "Žába" ze str. 106

Matematika: procvičovat násobení, dělení, sčítání a odčítání (pamětně)


6.6.2011 - DÚ

6. června 2011 v 13:36 | A.K.

Domácí úkoly - na čtvrtek 9.6.:
Psaní: str. 16 (J, Jeníček .... opis + přepis "O perníkové chaloupce". Nadpis na samostatný řádek, ostatní věty napsat ve správném pořadí.)

Matematika: ústně procvičovat násobilku 1, 2, 3, 4 a 5 + dělení 1, 2 a 3.

3.6.2011 - DÚ

3. června 2011 v 14:40 | A.K.

Matematika: str. 23, cvič. 3 a 5

Prvouka: prac. sešit -str. 45, cvič. 1 a 2