Květen 2011

30.5.2011 - info

30. května 2011 v 22:34 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy

Ve dnech 31.5. a 1.6. nebudu ve škole přítomna. Vyučování je beze změn, všechny hodiny budou suplovány.
Prosím Vás, neposílejte v tyto dny po dětech žádné peníze (výlet, kino, hasiči, foto atd.)
Ve škole budu opět ve čtvrtek. Do konce týdne pak musíme mít vybrány peníze na výlet, protože v pátek budu uzavírat smlouvu o pojistném. Zároveň do pátku mohou za mnou (kdykoli od 7.30 do 15.00) přijít rodiče dětí, které se zúčastnili ŠvP a kteří nebyli na tř. schůzce, aby si proti podpisu převzali částku 352,- Kč (viz zápis ze tř. schůzky).

30.5.2011 - DÚ

30. května 2011 v 13:07 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Matematika: str. 22, cvič. 3 a 4

Čtení: str. 102 - naučit zpaměti - Fr. Hrubín: Dobrou noc, dobrý den

26.5.2011 - zápis tř. schůzky

26. května 2011 v 16:10 | A.K. |  Zápisy z třídních schůzek

Zápis z třídní schůzky - 24.5.2011 - 2. A:
Program:
1. Hodnocení školy v přírodě, 9. - 15. května 2011, Hotel Koksař v Trojanovicích
- fotografie z ŠVP dám na CD, zájem mi napište do sdělníčku
- po vyúčtování zbylo z 2000,- Kč, které jste platili za ŠVP, z důvodu různých slev (poruchy
autobusů apod.) ještě 352,- Kč na 1 žáka. Na formuláři o vrácení peněz je nutný podpis
rodičů.
Prosím proto, aby se za mnou v co nejbližší době dostavili rodiče, kteří nebyli na této tř.
schůzce a podepsali mi převzetí peněz - nutné - musím odevzdat p. sekretářce.
- z částky na akce v ŠVP rovněž na 1 žáka zbylo cca 50,- Kč. Tuto částku mohu poslat po dětech.
(Pozn.: vzhledem k tomu, že vybíráme peníze na akce do konce šk. r. a také částku na sešity na
příští šk. r., převedli většinou rodiče na tř. schůzce tyto peníze rovnou na tyto účely a doplatili
pouze zbytek).
2. Informace o prospěchu a chování:
- přehledy známek
- chování - mírné zlepšení, v závěru šk. r. bude uděleno zatím pouze jedno kázeňské opatření.
- pravidelná kontrola sešitů, DÚ, ŽK a sdělníčku (podpisy)
- pozor na zapomínání - s teplejším počasím se množí "zapomínání" DÚ a pomůce
3. Připravované akce a organizační záležitosti:
- 27. května - DĚTSKÝ DEN - ve škole od 8.00 do 12.00 hodin (sport. oblečení a uzavřená cvič.
obuv se světlou podrážkou, batůžek, svačina, pití, hyg. kapesníčky, tužka)
- do konce května vybíráme příspěvek na adopci zvířat v ZOO Ostrava (min. 20,- Kč)
- 7. června - ŠKOLNÍ VÝLET - (od 8.15 do cca 14.00) zámek v Kuníně + divad. představení
Cena: 230,- Kč (doprava, pojistné, vstupné na zámek, vstupné na předst.)
Bližší informace ještě obdržíte.
- 8. června - LÉTO BEZ ÚRAZU (Den s hasiči a záchranáři) - ve škole a na šk. hřišti
Cena: 10,- Kč
- 13. června - fotografování tříd
Cena: 25,- Kč za 1ks foto třídy,
skupinky: 15,- Kč za 1 foto (nejméně 3 ks)
- 27. června - filmové představení (kino v KDLJ): GULLIVEROVY CESTY (od 8.00 hodin,
sraz v 7.20 u školy), společný odchod na zast. MHD, návrat opět společně ke
škole. Samostatně může dítě odejít pouze tehdy, pokud přinese od Vás písemné
svolení.
Cena: 40,- Kč (+ peníze na MHD nebo čip. kartu s sebou)
- 28. června - FLORBALOVÝ TURNAJ (hala ZŠ Žákovská)
!!! Pozor !!! maminky, příp. bývalé žákyně, které by chtěly "bojovat" proti
současným starším žákyním jsou vítány - ozvěte se ….
- 30. června - konec školního roku, vydání vysvědčení
Vybíráme tedy: 20,- Kč (či více) (adopce zvířat)
230,- Kč (výlet)
10,- Kč (hasiči)
40,- Kč (kino)
25,- Kč (foto + příp. 15,- až 45,- Kč - skupinky)
cca 15,- až 20,- Kč na CD s fotografiemi ze ŠVP (pro zájemce)
Zároveň jsme se dohodli s rodiči přítomnými na třídní schůzce, že na příští školní rok opět již nyní vybereme finanční částku 350,- Kč (na veškeré sešity, výkresy, barevné papíry, lepící papíry apod.), abych mohla všechno zajistit již během prázdnin a využít tak množstevních slev, které obchody nabízejí.
Zapsala: A.Kabelíková

26.5.2011 - DÚ

26. května 2011 v 15:58 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Praktické činnosti: trénovat skládání lodiček z papíru .

25.5.2011 - info

25. května 2011 v 13:55 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy

V pátek 27. 5. máme v prostorách školy připraven pro všechny žáky 1. stupně DĚTSKÝ DEN. Začátek je v 8.00 hodin, plánovaný konec cca ve 12.00 hodin.
Děti si vezmou s sebou pouze malý batůžek se svačinou, pitím a kapesníčky. Přijdou sportovně oblečeni, obuv vhodnou do tělocvičny.

25.5.2011 - DÚ

25. května 2011 v 13:51 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Prvouka: pracovní sešit - celá str. 41 (na příští středu)

Český jazyk - sloh: zůstává - 5 vět na téma ČÍM CHCI BÝT na volný list papíru (na příští úterý)

24.5.2011 - DÚ

24. května 2011 v 20:33 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Matematika: str. 20, cvič. 6

Český jazyk - sloh: napsat na volný list papíru alespoň 5 vět - téma: ČÍM CHCI BÝT (na příští úterý)

23.5.-2011 - DÚ

23. května 2011 v 13:32 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Matematika: str. 20, cvič. 7 a 8

Čtení: str. 101-2 (Králíčci)

+ přinést 10 ks euroobalů (k zakl. do portfolia)

20.5.2011 - DÚ

20. května 2011 v 21:37 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Čtení: zůstává

Prvouka: prac.sešit - str. 40, cvič. 4 a 5

Praktické činnosti: každý si přinese cca 10 euroobalů (k založení do portfolia)

19.5.2011 - info

19. května 2011 v 15:05 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy

V úterý 24.5. 2011 od 15.30 proběhnou poslední letošní třídní schůzky.
Účast nutná.
Program|:
- prospěch a chování
- zhodnocení školy v přírodě
- školní výlet
- adopce zvířat
- organizace závěru šk. roku
- různé

Upozornění: Zkontrolujte prosím pečlivě svým dětem hlavy. Ve třídě se nám objevily vši. Při výskytu vší je nutné nechat dítě doma a provést odstranění vší i jejich vajíček (nepřítomnost žáka je omluvena stejně jako při nemoci).

19.5.2011 - DÚ

19. května 2011 v 14:58 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Matematika: pracovní list (CHOBOTNIČKA - násobení 2)

Čtení: str. 100 (Motýli)

18.5.2011 - DÚ

18. května 2011 v 21:46 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Český jazyk: dokončit prac. list (Bob a Bobek, Krab)

Tělesná výchova: zítra půjdeme ven - vhodná obuv, cvič. úbor a švihadlo

17.5.2011 - info

17. května 2011 v 13:01 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy

V případě hezkého počasí budeme v tělesné výchově již od čtvrtka chodit ven.
Nosit si vhodné oblečení a obuv.

I letos se chceme zapojit do akce ostravské ZOO "ADOPCE ZVÍŘAT". Rozdala jsem letáky s bližšími informacemi. Peníze vybíráme do konce května. Loni jsme byli nejlepší třída, za odměnu jsme v září zdarma navštívili ZOO Ostrava. Uvidíme, jak se nám povede tentokrát.

17.5.2011 - DÚ

17. května 2011 v 12:54 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Matematika: str. 19, cvič. 3 (procvičení násobení a dělení 2)

Čtení: str. 88-9 (V nemocnici)

Psaní: str. 11 - dokončit

+ přinést ke kontrole všechny prac. listy a sešit z minulého týdne (ze školy v přírodě).

16.5. 2011 - info

16. května 2011 v 23:16 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy
Dnes jsem dětem nezadávala žádné domácí úkoly. Byly po škole v přírodě velmi unavené a plné zážitků, které pak ve slohu mohly vyprávět těm, kteří s námi nebyli. Doufám, že i doma Vám všechno povykládaly. Co nejdříve se pokusím dát do galerie nějaké fotografie.
My si zhodnotíme Švp příští úterý na třídní schůzce. Zároveň Vám podám informaci o červnovém školním výletu, o klasifikaci a chování.
Někteří z Vás budou asi chtít potvrzení pro zaměstnavatele, příp. pro zdravotní pojišťovnu o tom, že Vaše dítě školu v přírodě absolvovalo. Napište mi to do sdělníčku, formulář Vám připravím a dám Vám ho na třídní schůzce.

7.5.2011 - info

7. května 2011 v 20:14 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly
Ještě několik informací a připomenutí ke škole v přírodě:
Sraz: 9.5. v 8.00, odjezd: v 9.00 Návrat: 15.5. kolem 10.00
- všechny věci podepsat
- do kufru nebo tašky přibalit seznam (včetně věcí, které má dítě na sobě)
- kapesné rozdělit na menší částky, dát do podepsané obálky - odevzdat učit.
- sladkosti do podepsané igelitové tašky - odevzdat učit.
- doporučujeme předat nám také Vaše předem napsané pohledy (dopisy) - nejlépe na každý
den jeden - ušetříte na poštovném, máte jistotu, že Vaše dítě "poštu" dostane
- potřebné léky v označeném sáčku (podepsané + dávkování), kartičku pojištěnce -
odevzdat zdravotníkovi
- před odjezdem všichni podepsat bezinfekčnost - formulář jste již odevzdali
- nezapomenout dát děvčatům s dlouhými vlasy gumičky a sponky
- nedávat dětem drahé věci (mobily, děvčatům náušnice, řetízky z drahých kovů atd.)
- přibalit obálky se známkami a nadepsanými adresami - děti Vám určitě budou chtít napsat
- s sebou: pracovní sešit do prvouky, vybavené pouzdro (pero, tužky, gumu, pravítko,
pastelky), fixy, voskovky, nůžky, lepidlo v tyčince, knížku na čtení, společenskou hru,
malou kapesní svítilnu (není nutností).
Další učebnice a sešity - nebrat. Děti dostanou jeden sešit, do kterého si budou psát všechno. Dostanou také pracovní listy do matematiky, českého jazyka i prvouky.
ADRESA: Chata KOKSAŘ, Trojanovice 541, 74 401 Frenštát pod Radhoštěm


5.5.2011 - info

5. května 2011 v 15:03 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy

Informace pro rodiče žáků, kteří nejedou do školy v přírodě.
Blíží se den odjezdu na ŠvP, proto Vám posílám rozvrh hodin, třídu, do které jsou po dobu ŠvP vřazeny, plán na příští týden.
Děti dostanou nakopírované materiály,budou mít písanku, pracovní sešit do prvouky.
Budou psát do malého sešitu (dostanou ho ode mne).
Budou si nosit vlastní knížku na čtení a příp. omalovánku. Plně vybavené pouzdro, nůžky, lepidlo. Nezapomenout na cvičební úbor.
Oblečení si budou děti ráno ukládat do šatny třídy, do které jsou vřazeny.
ROZVRH III.A (p.uč. Grossmannová) - 3. patro
PO ČJ TV M VV
ÚT ČJ M ČT PRV
ST ČJ ČT/PS M ČT HV
ČT M ČJ TV ČT PRV
PÁ ČJ ČT/PS M ČT
Ve III. A budou: T. Hofferová, N. Kajfošová, J. Kořínek, A. Kuanbaeva, Ž. Kubíčková
ROZVRH III.B (p.uč. Justová) - 3. patro
PO ČJ M TV PRV
ÚT ČJ ČT/PS M HV
ST M ČJ PRV PČ ČT
ČT ČJ ČT/PS M TV ČT
PÁ M ČJ PRV VV
Ve III. B budou: A. Makulová. D. Mráz, Z. Muratova, L. Staroň, D. Vicherek

5.5.2011 - DÚ

5. května 2011 v 14:57 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Matematika: str. 16, cv. 5

4.5.2011 - DÚ

4. května 2011 v 17:03 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Matematika: str. 17, cvič. 9 (doplnit tabulku - násob. 2)

3.5.2011 - info

3. května 2011 v 21:52 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy
ORGANIZACE ODJEZDU DO ŠvP
Sraz: pondělí 9.5.2011 v 8.00 u školy
Odjezd: pondělí 9.5.2011 v 9.00 od školy
Příjezd: neděle 15.5.2011 kolem 10.00 ke škole

S SEBOU DO BATŮŽKU: svačinu, pití, 3 ks igelit. sáčků (pro případ nevolnosti), vlhčené ubrousky, KINEDRYL na cestu (přibalit Kinedryl i pro výlet do Rožnova a pro zpáteční cestu), papírové kapesníky
PŘINÉST K AUTOBUSU: bezinfekčnost (kdo již formulář odevzdal, doplní u autobusu datum a podpis), kartičku pojištěnce

Informace pro účastníky přihlášené do lanového centra:
Doporučuje se vzít si na lezení v lanovém centru cyklistické rukavice. Pokud je děti mají, přibalit s sebou. Nejsou však nezbytné. Dráha se dá absolvovat i bez nich.