Duben 2011

29.4.2011 - DÚ

30. dubna 2011 v 20:06 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Matematika: str. 6, cvič. 4

Čtení: str. 86 (Plavání)

28.4.2011 - DÚ

28. dubna 2011 v 16:40 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly
Psaní: str. 7 (3 řádky) + str. 8 (2 věty)

Čtení: zůstává

27.4.2011 - DÚ

27. dubna 2011 v 17:36 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Psaní: str. 7 (vyplnit tabulku s podstatnými jmény - rostlina, zvíře, věc - vždy na stejné začáteční písmeno)

+ doplňkový úkol z osobnostní výchovy - ve spolupráci s rodiči či jinými příbuznými (je "těžký" )

26.4.2011 - DÚ

26. dubna 2011 v 14:57 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Matematika: str. 15, cvič. 4 a 5

Čtení: str. 90 (Vrabec a Básnička pro píšťalku)

20.4.2011 - DÚ

21. dubna 2011 v 21:31 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Psaní: str. 5

Matematika: str. 3, cvič. 5,6,7
+ řada násobků 3 (3,6,9,12 .........30)

Čtení: str. 84-7 (Správný pes)

Prvouka: opakování - str. 45-7

19.4.2011 - sdělení

19. dubna 2011 v 23:12 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy

Znovu se vracím ke správného režimu dne Vašich dětí (projednávali jsme tuto problematiku společně na třídní schůzce). Včera i dnes byli mnozí opět velmi unavení a nesoustředění. Na mé dotazy opět odpovídali, že šli pozdě spát, protože se dívali na SUPERSTAR. Domnívám se, že skutečně není vhodné, aby děti sledovaly tento pořad do pozdních hodin. Velmi se to projevuje v jejich školní práci. Množí se i "zapomenuté" domácí úkoly, chybí opravy v sešitech.
Prosím o nápravu.

19.4.2011 - DÚ

19. dubna 2011 v 23:01 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Matematika: pracovní list - dokončit zbylá cvičení

+ dopsat a nechat podepsat rodiči pravidla chování v tělesné výchově.

Nepořádníci si doplní písanku a opravy v sešitech.

18.4.2011 - info

18. dubna 2011 v 13:48 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy

Ve středu 20.4. 2011 máme zkrácené vyučování. Končíme v 10.50 hodin. Provoz školní družiny je normální.
Čtvrtek 21.4. - pondělí 25.4.2011 - VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY.

Žáci, kteří jedou do školy v přírodě dnes obdrželi složku s informacemi a formuláři. Prosím o jejich prostudování. Formuláře mi po vyplnění obratem vraťte.

Tip pro maminky od maminky Bolkové: k označení oblečení můžete použít nažehlovací štítky. Můžete je koupit např. v galanterii u Permonu. Jsou doplněny i popisovačem na textil (cena je asi 40,- Kč)

18.4.2011 - DÚ

18. dubna 2011 v 13:42 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Psaní: Písanka - str. 4 (Jdeme do divadla - přepsat věty ve správném pořadí)

Matematika: pracovní list - str. 6, cvič. 2 (slovní úloha - znázornění na číselné ose, výpočet, odpověď)

15.4.2011 - DÚ

16. dubna 2011 v 17:56 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Matematika: pracovní list - str. 7, cvič. 1 a 3

Psaní: str. 3

Český jazyk: oprava diktátu

Prvouka: přečíst si znovu str. 44-45 (Jaro)

Zápis z tř. schůzky 12.4.2011

15. dubna 2011 v 1:23 | A.K. |  Zápisy z třídních schůzek
Třídní schůzka - 12.4.2011 - 2. A
Program:

1. Škola v přírodě, 9. - 15. května 2011, Hotel Koksař v Trojanovicích

Fin. částka má být zaplacena do 15. 4. 2011.
Ke dni konání dnešní třídní schůzky chybí ještě platba od 5 žáků - je nutno uhradit.

Zároveň ještě někteří neodevzdali vyplněnou závaznou přihlášku na ŠvP + přihlášku na
doprovodné akce - lanové centrum, koně, výlet do Rožnova (zaplatíte zvlášť v týdnu před
odjezdem). Pro případ, že jste oba formuláře ztratili, pošlu nové.

2. Platnost JPP: pro školu v přírodě nesmí být JPP starší jednoho roku. Zkontroluji je a všem
pošlu sdělení, zda je nutné JPP aktualizovat.
Všichni přítomní obdrželi formulář, který se týká zdravotních problémů i případné
medikace dětí - je nutné ho vyplnit a odevzdat do 15.4. Musím je odevzdat
zdravotníkovi. Na zadní straně tohoto formuláře je prohlášení o bezinfekčnosti (vyplňte na
něm pouze hlavičku - zatím bez data).
Na základě údajů z tohoto formuláře Vám pošleme další, který necháte potvrdit dětským
lékařem.
Omlouvám se, že je to složité, ale jedná se cca o 3 varianty potvrzení a chceme, abyste
k lékaři šli jen jednou. Jedná se o zdraví a bezpečnost Vašich dětí, je to proto nutné.

Léky, které dítě potřebuje - odevzdat při odjezdu (řádně podepsané a přesně napsané
dávkování).

3. V příštím dnech tedy dostanete:
formuláře pro dětského lékaře - vyřídit co nejdříve,
pravidla chování na ŠvP + formulář pro žáky a rodiče (poučení o bezpečnosti a potvrzení
o seznámení s pravidly) - formulář podepsat a vrátit,
formulář souhlasu s účastí na sportovních akcích (pro provozovatele akcí) - podepsat a
vrátit,

doporučený seznam věcí, které si mají děti vzít s sebou (vše je nutné označit - podepsat).


4. Všechny účastníky ŠvP chceme ještě pojistit. Částka pojištění na cesty a pobyt na celou
ŠvP činí 30,- Kč na 1 žáka. Formulář posílám a peníze již vybírám.

5. Do ŠvP si žáci povezou i učebnice, sešity a další školní potřeby (upřesním). Nezapomeňte
také na oznámkované obálky s Vaší adresou, aby Vám mohli ze ŠvP psát.
Nedávat dětem zbytečně s sebou drahé věci (řetízky, náušnice …).
Žáci, kteří do ŠvP nejedou, budou rozděleni do ostatních tříd. Dostanou upravený rozvrh.

6. Informace o prospěchu a chování za 3. čtvrtletí:
- přehledy známek
- udělena 2 napomenutí třídního učitele
- upozornění na chování dětí (vykřikování, odmlouvání, neuposlechnutí pokynů -
v hodinách, o přestávkách i v tělesné výchově)
Děti jsou často roztěkané, nesoustředěné, unavené (možná souvislost s dlouhým
sledováním televize - např. SUPERSTAR)
- zapomínání cvič. úborů, převlečení a pomůcek do Vv a Pč
- pomůcky do geometrie - ostrouhaná tužka č. 3, ostrouhané pastelky, guma, kalibrované
pravítko (české, průhledné)
- pravidelná kontrola sešitů, DÚ, ŽK a sdělníčku (podpisy)
- výměna dopsaných sešitů - včas


7. Různé:
- omluvenky: žádám o včasnou a řádnou písemnou omluvu v ŽK. Při nemoci a delší
nepřítomnosti telefonujte nejpozději druhý den na sekretariát školy. Zaspání není důvod
pro celodenní nepřítomnost.
Rodinné důvody - pouze v závažných případech, nikoli několikrát za pololetí.
- údaje v evidenci - všechny změny hlaste co nejdříve, hlavně čísla telefonů.
- zubař - po kontrole musí rodiče ošetření dětí, u kterých byl zjištěn kaz, objednat u
MUDr.Barona.
- věci v šatnách - žáci si mají brát vše s sebou
- Ovoce do škol - pokud v den, kdy je dovezeno ovoce, žák chybí, nemá na něj nárok
(ovoce neuskladňujeme - zbylé ovoce předáváme do ŠD).
- jídelna - při zapomenutí čipu může být nyní oběd vydán až po 13.40 hodin. Při nemoci
je nárok na oběd pouze v první den. Další dny musíte obědy odhlásit.
- Velikonoce - prázdniny od čtvrtka 21.4. do pondělí 25.4.2011.

Zapsala: A.Kabelíková

14.4.2011 - DÚ

14. dubna 2011 v 15:01 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Matematika: pracovní list - str. 6, cvič. 1 a 3

Připomínám úkol z prvouky (ze včerejška): v pracovním sešitu vybarvit a domalovat obrázek (JARO)

11.4.2011 - DÚ

11. dubna 2011 v 17:26 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Matematika (6): str. 14, cvičení 3

Psaní: str. 2 (Můj den - vybrat vhodná slova z nabídky výrazů pod cvičením a přepsat.)

8.4.2011 - DÚ

8. dubna 2011 v 22:05 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Matematika: str. 1, cvič. 3

Čtení: zůstává + str. 82

7.4.2011 - info

7. dubna 2011 v 15:03 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy


Připomínám, že do 15. 4. má být zaplacena částka 2000.- Kč (ŠKOLA V PŘÍRODĚ). Při kontrole plateb jsem zjistila, že ještě 11 žáků nemá zaplaceno. Prosím o zkontrolování.

V úterý 12. 4. v 16.00 hodin máme třídní schůzky. Účast tentokrát nutná - budu Vás informovat o prospěchu za III. čtvrtletí, chování, škole v přírodě, výletu i dalších akcích.

7.4.2011 - DÚ

7. dubna 2011 v 14:58 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Český jazyk: dokončit cvičení v sešitu ČJ-1 (zakroužkovat červeně všechny slabiky s měkkým -i,-í)

Psaní: dokončit věty na str. 1 v nové (žluté) písance

Čtení: zůstává

Matematika: přinést si již pracovní sešit 6

5.4.2011 - DÚ

5. dubna 2011 v 19:43 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Čtení: zůstává (Ijáček má narozeniny) + str. 76: Princezna na hrášku
(Kdo má, může do školy přinést knížky "Medvídek Pú" a "Pohádky" H.CH. Andersena.)

Připomínám:
1) přinést vyfouknutá vajíčka (navíc je možno přinést i vymyté poloviny skořápek)
2) stále ještě nemám všechny přihlášky do "Školy v přírodě" společně s přihláškou na výlety.

4.4.2011 - DÚ

4. dubna 2011 v 15:00 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Dnes není žádný nový písemný úkol .
Kdo nemá hotový "důlek s kuličkami" - dokončí doma a zítra odevzdá. POZOR - kuličky mají být vystřižené pěkně dokulata, aby se dobře kutálely .
Zítra píšeme sam. práci v matematice.

1.4.2011 - DÚ

3. dubna 2011 v 22:18 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Český jazyk: pracovní sešit - zůstává

Matematika: opakování, příprava na pís. práce z mat. a geometrie

Čtení: str. 71 - 73 (Ijáček má narozeniny .... ukázka z Medvídka Pú)