Únor 2011

2.2.2011 - DÚ

2. února 2011 v 17:14 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Matematika: str. 17, cvič. 6 (vypočítat, nezapomenout na měrné jednotky)
Nemocní si vypracují celou stránku 17 (včetně slovních úloh). Příklady s početními úkony pod sebou počítáme pouze pamětně, případně si je mohou děti přepsat do sešitu a vypočítat (na řádku).

Vzor:    nikoli:      70             ale:   70 + 20  =  90
                            20
                           ___
                            90

V sešitě již zkoušíme sčítání a odčítání čísel s desítkami a jednotkami (stále bez přechodu přes desítku (tj. např.:  82 + 7 = .....          36 - 5 = ....     apod.)


Psaní: písanka str. 16 - celé

Čtení: zůstává (str. 52 + básničky na soutěž) + doplňková četba na str. 79-81 (Já Baryk a můj ježek)Český jazyk: psaní slov s tvrdými souhláskami (h, ch, k, r, d, t, n)
                      Př.: nohy, kytara, kytičky, chytré, dým....
V diktátu slov budu hodnotit zejména správně psané y,ý,i,í  a také správně napsané krátké a dlouhé samohlásky.

1.2.2011 - info

1. února 2011 v 12:41 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy
Škola v přírodě
V žákovské knížce (str. 24 - JINÁ SDĚLENÍ) mi podpisem potvrďte, že jste byli seznámeni s předběžnými informacemi o ŠKOLE V PŘÍRODĚ.
Týká se to pouze žáků, kteří včas odevzdali přihlášky do ŠvP a byl jim přidělen variabilní symbol, který použijete při placení zálohy.
Nemocní či nepřítomní pokyny a čísla účtu a var. symbolů obdrží později.

1.2.2011 - DÚ

1. února 2011 v 12:37 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Nový písemný úkol dnes není - pouze někteří žáci si doplní v písance stránky označené vynechávkou + všichni si zkontrolují, zda mají v sešitech hotové veškeré opravy.

Čtení: zůstává