Únor 2011

28.2.2011 - info

28. února 2011 v 13:53 | A.K.

V pondělí 28.2. jsme byli na besedě v dětském oddělení městské knihovny. S paní knihovnicí si děti povídaly o dobrodružných knihách pro děti. Po skončení besedy si mohli všichni prohlédnout, co je v knihovně nového a vypůjčit si knihy. Děti se pochlubily svými čtenářskými pasy.
Zjistili jsme, že některým už uběhlo roční členství a že si musí příště přinést 50,- Kč na roční příspěvek. Někteří také mají knížky doma příliš dlouho a budou platit poplatek za upomínku.
Zároveň se objevili i noví zájemci o členství v městské knihovně. Pro ty jsem vyzvedla přihlášky. Přinesou je domů - vyplňte jim je v případě Vašeho souhlasu a odneste přímo do knihovny. Roční poplatek je pouze 50,- Kč.

Připravované akce:
Ve středu 9. 3. 2011 od 15.00 hodin pořádáme v odpoledních hodinách velký školní KARNEVAL
v maskách. Je připraveno spousta her, soutěží a tradičně i bohatá tombola (1 los za 5,- Kč).
Místo: školní tělocvična (západ)
Vstupné: balíček balených bonbonů

V pátek 11. 3. 2011 se od 9.00 hodin zúčastníme v KDPB Galakoncertu TALENT.
Budou v něm účinkovat i žáci naší školy.
Vstupné: 30,- Kč

28.2.2011 - DÚ

28. února 2011 v 13:35 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Domácí úkoly zůstávají (M-geom.: úsečky, ČJ - str. 60, cv.2)

Opakování: V ČJ na str. 60 si děti přečtou a doplní (ústně) cvičení 3 (doplńuje se u, ú, ů). S tímto cvičením budeme zítra pracovat společně.

25.2.2011 - DÚ

26. února 2011 v 9:23 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Český jazyk: učebnice - str. 60, cvič. 2 - napsat do sešitu ČJ 1

24.2.2011 - DÚ

24. února 2011 v 19:08 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly
Matematika geometrie): na pondělí 28.2. - na čistý papír rýsovat libovolně dlouhé úsečky - popisovat je a měřit (v milimetrech). Každý si vyzkouší alespoň 10 úseček.
Postup:
1. Rýsujeme tužkou č. 3 - netlačíme.
2. Narýsujeme podle pravítka přímou čáru (přímku). Popíšeme ji písmenem malé psací abecedy.
3. Vyznačíme kdekoli na ní 2 body (malými kolmými čárkami). Popíšeme je velkými tiskacími písmeny.
4. Změříme délku úsečky v milimetrech - děti počítají po celých desítkách + malé milimetrové čárky.
Procvičujeme si tak zároveň počítání do 100 na číselné ose pravítka - centimetry jsou desítky, milimetry jsou jednotky.
Důležité je správné přiložení pravítka nulou na počáteční bod úsečky.
5. Zapíšeme změřenou hodnotu. Např. |AB| = 35 mm
6. Úsečku barevně podle pravítka zvýrazníme - od jednoho krajního bodu k druhému - nikoli celou přímku.

Omlouvám se za možná příliš podrobné vysvětlení, ale děti se to opravdu teprve učí a potřebují si to stále procvičovat a opakovat, aby postup bezpečně zvládaly. Zpočátku jsou jejich práce neúhledné, ale brzy to natrénují .

N u t n é: zkontrolovat stav pouzdra. Kromě pera jsou to ostrouhané tužky č. 1,2,3, základní barvy pastelek, guma a funkční pravítko (zatím stačí 20 cm). Spousta dětí nemůže v geometrii pracovat, mají stále pomůcky v nepořádku, tužky chybí nebo jsou polámané, pravítka otlučená, polámaná, některá mají setřenou měřící osu. Doporučuji pravítka světlá, průhledná, aby děti dobře viděly na svou práci. Na barevných (nebo dokonce i černých) se jim špatně počítají milimetry a nevidí přes ně na papír.

Český jazyk: rovněž na pondělí - přinést čtenářský pas. V průběhu vyučování půjdeme na další besedu do knihovny.

23.2.2011 - DÚ

23. února 2011 v 13:53 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly
Dnes není zadán žádný nový písemný úkol (máme mnoho nemocných a velká část se připravuje na recitační soutěž).
Učivo:
ČJ - opakujeme měkké a tvrdé souhlásky, budeme psát diktát (příprava podle str. 59 a 60 - zelené rámečky)
M - sčítáme a odčítáme v oboru do 100 (bez přechodu desítky) + slovní úlohy (s graf. znázorněním)
Prv - smysly a smyslová ústrojí, opakujeme: naše tělo
Čt - zůstává (po str. 61)

22.2.2011 - info

22. února 2011 v 23:05 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy

Dnes jsme dokončili třídní kolo naší recitační soutěže. Včera soutěžila děvčata, dnes chlapci.
Do školního kola, které se uskuteční už ve čtvrtek 24. 2. od 14.00 ve třídě 1.A, se nakonec probojovali  Zorka, Terka M., Baruška, Ondra Š., Vašík a Dominik.
Všichni se velmi snažili a věřím, že ve školním kole budou také za naši třídu "bojovat".

22.2.2011 - DÚ

22. února 2011 v 12:38 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Psaní: str. 23 (X,x)

Čtení: str. 59-61 (K.Čapek: Případ havlovického vodníka)

21.2.2011 - DÚ

21. února 2011 v 14:21 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Matematika: pracovní sešit - str. 23, cvič. 2 (příklad znázornit pomocí dvou barev, výsledek zapsat číslicí)

Omluva:  Od pátku (i po celý víkend) jsem měla poruchu na internetovém připojení. Nemohla jsem tedy zveřejnit DÚ.

17.2.2011 - DÚ

17. února 2011 v 13:41 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Český jazyk: oprava diktátu + kontrola starších (doplnit chybějící opravy)

Psaní: doplnit označené stránky a cvičení (pouze někteří)

Čtení: dokončovat nácvik básniček na třídní kolo recitační soutěže, které se uskuteční v pondělí.
           (Vítězové postupují do školního kola - čtvrtek 24.2.)

15.2.2011 - DÚ

15. února 2011 v 11:55 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Matematika: str. 22, cvič. 6

Čtení: str. 58 (Červená Karkulka od Františka Hrubína)

14.2.2011 - info 2

14. února 2011 v 19:18 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy

Upozornění:

Ve středu 16. 2. 2011 máme upraveno vyučování - konec již v 11.35 hodin.
S sebou se žáci přinesou pouze psací potřeby, svačinu a přezůvky.

V tento den proběhne celoškolní akce  ZŠ NA NÁBŘEŽÍ HLEDÁ TALENT.  Za naši třídu se do soutěže přihlásily Terka H. a Baruška B. Budeme jim fandit a držet palce. Zároveň jsme zvědaví i na další soutěžící a jejich výkony.

14.2.2011 - info 1

14. února 2011 v 19:09 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy

     Dnes proběhla zahajovací utkání školního kola Street hockey cupu.

     V prvním zápase bojovalo naše třídní družstvo "Rychlé želvy" s borci 2.B. Hrálo se 2 x 5 minut. Naše  hráče mohutně povzbuzovali jejich spolužáci, kteří přišli vyzbrojeni vlastnoručně vyrobenými plakáty. První část vyhrála 2.B s jedním gólem, ve druhé části jsme srovnali na 1 :1. Rozhodly až "nájezdy", kdy větší štěstí a lepší mušku měl hráč soupeřů.

     Do dalšího kola tedy sice nepostupujeme, ale přesto všem našim hráčům děkujeme za krásně a poctivě odehraný zápas.

14.2.2011 - DÚ

14. února 2011 v 18:50 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Matematika: str. 22, cvič. 2

Pro nemocné:
Učivo - prvouka: naše tělo (popis částí)
         - český jazyk: měkké souhlásky (+ opak. tvrdé souhl.), sloh:"kouzelná slova"- prosím,
           děkuji...
         - čtení: básničky (rec. soutěž - třídní kolo)
         - psaní: W,w - písanka - str. 21 (list je uložen i v galerii)

11.2.2011 - DÚ

11. února 2011 v 17:00 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Matematika: str. 21, cvič. 7 (slovní úloha)

Čtení: doplnit obrázky k zápisu (Dejte mi pastelku  a  Ohryzaná básnička)

Prvouka: pracovní sešit - str. 23 (popis těla - využít barevný obrázek v učebnici na str. 26)


Nemocní a nepřítomní: doplnit si prac. sešit M do str. 21, prac. seš. prvouky do str. 23 + písanku až do str. 20 včetně (pouze str. 19 vynechat). V ČJ probíráme měkké souhlásky.

10.2.2011 - info

10. února 2011 v 15:44 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy

Naše škola se přihlásila do street hockey cupu (pro žáky 1. - 7. tříd ZŠ).
U nás ve třídě se vytvořilo jedno družstvo - "Rychlé želvy", do kterého se po poradě s rodiči přihlásili tito žáci: Ondřej Kelnar, Dominik Mráz, Nikolas Urbančík, Jakub Kořínek a Jakub Liberda. Náhradník: Terezie Morská.
Jejich první zápas s družstvem 2. B proběhne v pondělí 14. 2. od 12.45 hodin (zhruba do 13.45 hodin) ve školní tělocvičně. Držme jim palce.

10.2.2011 - DÚ

10. února 2011 v 15:36 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Matematika: str. 21, cvič. 2 (růžový rámeček)

Český jazyk: oprava diktátu

Čtení: zůstává

9.2.2011 - DÚ

9. února 2011 v 14:43 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Matematika: str. 20, cvič. 2 (příklady ve žlutém rámečku)

8.2.2011-DÚ

8. února 2011 v 15:06 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Psaní: str. 18 (zakroužkovat nepovedená písmena a napsat co nejlépe totéž)

Čtení: str. 61 a 63 (básničky)

7.2.2011 - DÚ

7. února 2011 v 13:37 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Matematika: str. 18, cvič. 5 (slovní úloha)
+ pamětně - procvičovat sčítání, odčítání celých desítek a příkladů s přičítáním a odčítáním jednotek v oboru do 100 bez přechodu desítky (např. 45 + 4; 53 + 6; 98 - 3; 64 - 2 ...)

Čtení: zůstává str. 53  +  básničky (do rec. soutěže)


Přinést: do M-geometrie - 3 špejle
              do Vv a Pč - kousek látky cca 20x20 cm (nejlépe červené či růžové, může být se
              vzorkem), 1 m jakékoli stužky (taftové, saténové, umělé lýko ...)

+ balík papírových kapesníků (už jsme vyčerpali zásobu z l. pololetí)

3.2.2011 - DÚ

3. února 2011 v 14:07 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Písemné domácí úkoly na prázdniny děti nemají.

Opakovaně ale žádám o kontrolu sešitů (opravy stále u mnohých  chybí).

Čtení: str. 52, 53, str. 79 - 81 + básničky