Leden 2011

31.1.2011 - info

31. ledna 2011 v 14:35 informace pro rodiče, akce třídy

Dnes jsme si rozdali výpisy vysvědčení za l. pololetí 2010/11. Prosím, abyste jej ve spodní části podepsali a poslali zpět do školy.

Připomínám, že od zítřka se učíme podle nového rozvrhu hodin na 2. pololetí. Týká se to hlavně tělesné výchovy (v úterý a čtvrtek - nezapomenout cvičební úbor a obuv).
Kromě toho máme ještě mimořádně zítra z organizačních důvodů zkráceno vyučování do 11.30 hodin. Tento týden nám tedy odpadá nám hodina praktických činností (PO) a M-geometrie (ÚT).

V pátek 4. 2. jsou jednodenní pololetní prázdniny.

Z plánovaných akcí:
Ve čtvrtek 24.2. od 14.00 hodin proběhne školní kolo soutěže v recitaci, do kterého postoupí vítězové třídních kol. Soutěžící si připraví dvě básničky.
Naše třídní kolo bude během výuky čtení v týdnu od 14. do 18. 2. Některé děti si už nyní chystají básničky, postupně je předvádějí spolužákům - pomožte jim doma s vhodným výběrem a přípravou.

Do galerie jsem přidala složky s fotografiemi z 10.1. (ukončení plaveckého výcviku) a 24.1. (návštěva divadelního představení). Také jsou tam obrázky, ke kterým nás inspirovalo zimní období.

31.1.2011 - DÚ

31. ledna 2011 v 14:25 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Čtení: čítanka - str. 52 + dobrovolníci si chystají 2 básničky pro třídní kolo soutěže v recitaci

28.1.2011 - DÚ

28. ledna 2011 v 17:00 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly


Matematika: str. 16, cvič.  6

Čtení: str. 51 (básničky)

+ přinést si v pondělí složku na vysvědčení

27.1.2011 - info

27. ledna 2011 v 15:43 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy

Také v úterý bude z organizačních důvodů vyučování ukončeno v 11.30 hodin.
Školní družina - normální provoz.

27.1.2011 - DÚ

27. ledna 2011 v 15:38 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly


Dnes žádné nové písemné úkoly.


Mimo zadané úlohy:

- doma procvičovat stále sčítání a odčítání celých desítek - už to jde většinou velmi pěkně. "Naťukáváme zlehka" již i sčítání a odčítání desítek a jednotek (zatím jen jednodušší příklady).
Např.: 25 + 20 =               48 + 30 =          50 + 23 =            70 +  18 =
           42 -  30 =               63 = 20 =          59 -  40 =            88 -   20 =        apod.

Nezapomínat na každodenní hlasité čtení.
Alespoň dvě až tři krátké věty si každý den napsat (jako diktát, přepis nebo opis). Dbát na správnost i úpravu.

(Pro nemocné:
v čítance číst po str. 51,
v písance dopsat vše po str. 15 - včetně,
v matematice - str. 16,
v prac. seš.ČJ si nalistujte TVRDÉ souhlásky a můžete vypracovat celou první stránku.)

26.1.2011 - info

26. ledna 2011 v 20:46 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy

V pondělí 31. ledna dostanou žáci výpis z vysvědčení za 1. pololetí. Vyučování bude mírně zkráceno (končíme v 11.30 hodin).
Školní družina má provoz beze změn.

V pátek 4. února jsou jednodenní pololetní prázdniny.

26.1.2011 - DÚ

26. ledna 2011 v 20:38 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Čtení: čítanka - str. 50 (Zima)

Psaní: písanka - str. 14; stránka je uložena také zde v galerii (II.A - složka prac. listy a úlohy)

25.1.2011 - DÚ

25. ledna 2011 v 14:41 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Český jazyk: str. 46,cvič. 1 - přepsat říkanku (Hy, chy, ky .....) do sešitu ČJ-1.
Nezapomenout, že každý verš  m u s í  začínat na novém řádku.


Prvouka - prac. sešit: str. 21, cvič. 1 - vyluštit čtyřsměrku.
Barevně zvýraznit název každého zvířete. Vypsat všechna zvířata psacím písmem na řádky vedle čtyřsměrky.

24.1.2011 - DÚ

24. ledna 2011 v 21:40 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Dnes jsme byli v divadle, nové úkoly jsem proto nezadávala.

Zítra budu kontrolovat DÚ, které měli žáci zadány v pátek při suplování + ještě si měli podle učebnice prvouky (str. 21) doplnit zápis v sešitu - názvy zimních sportů.

21.1.2011 - DÚ

21. ledna 2011 v 19:00 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Prvouka: prac. sešit, str. 20 - vymalovat a doplnit obrázek zimní přírody

Český jazyk: str. 46 - naučit se z učebnice nazpaměť říkanku o tvrdých souhláskách  "Hy, chy, ky, ry, dy, ty, ny ...."

20.1.2011 - DÚ

20. ledna 2011 v 19:10 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Čtení: str. 48-9 (čteme o koťátku)

Český jazyk: oprava obou diktátů

19.1.2011 - DÚ

19. ledna 2011 v 15:16 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Matematika: str. 14, cvič. 3

Písanka: dokončit str. 12

Čtení: stále zkouším básničku ZIMA nebo RUCE  


Informace o učivu (pro nemocné):
do konce týdne dokončíme matematiku do str. 14,
český jazyk (prac. seš. do str. 21) + souhlásky tvrdé (vyjmenovat, tvořit slova s y, ý),
písanku do str. 13,
prvouku (prac. seš. str. 17 a str. 20) + v učebnici str. 24 (Proměny přírody v zimě).

18.1.2011- DÚ

18. ledna 2011 v 19:09 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Matematika: str. 13,cvič. 2 (odčítání desítek)


Čtení: číst každý den nahlas je nutné, i když zrovna není zadán nový článek. Často se poslední dobou stává, že děti vůbec nečtou ani to, co mají zadáno, případně mi řeknou, že si to přečetly doma potichu jednou. To nestačí - je nutné číst nahlas: dodržovat délky, intonaci, čárky ve větách, konce vět a zejména správný přízvuk ve slovech (na první slabice nebo na předložce).

Pokud čtou Vaše děti rády, mohou samozřejmě své čtenářské návyky upevňovat i při četbě jiných knížek. I tehdy Vás prosím, aby Vám vždy alespoň chvíli předčítaly nahlas - můžete se střídat, dětem se takový způsob líbí ve škole, takže se jim (i Vám) bude určitě líbit i doma - třeba večer před spaním. Jsou to společně strávené chvilky, na které mnozí vzpomínáme ze svého dětství.

Navíc - chystáme opět recitační soutěž (24. února). Můžete společně hledat vhodné básničky (každý soutěžící si připraví 2). Propozice soutěže ještě budou zveřejněny v rubrice informace pro rodiče nebo na školních stránkách.

17.1.2011 - info

17. ledna 2011 v 16:30 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy


     V pondělí 24. ledna jdeme v 10.00 hodin na divadelní představení "KRÁLOVSKÁ MOUDROST" do KDPB.
     Vyučování bude upraveno. Děti přijdou vhodně oblečeny a přinesou si pouze pracovní sešit do českého jazyka, matematiku, psací potřeby, svačinku, pití, přezůvky.
     Vybíráme na vstupné 45,- Kč


Pozn: Ještě stále se učíme podle rozvrhu na 1. pololetí (t.zn. rozvrh, který platil po dobu plaveckého výcviku).

17.1.2011 - DÚ

17. ledna 2011 v 16:21 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Matematika: do sešitu vytvořit 5 příkladů  - kupujeme hračky, máme 100 Kč (pracujeme podle sešitu a podle učebnice - str. 12, cvič. 1)

Vzor:   50  +   50   =  100
           30  +   20   +   50   =   100 atd.


Český jazyk: pracovní sešit, str. 18, cvič. 3 - doplnit samohlásky (á,í),
          

14.1.2011 - DÚ

15. ledna 2011 v 23:04 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Psaní: str. 10 (Abeceda - HŮLKOVÉ PÍSMO)

           + dobrovolně - křížovka na str. 11


Čtení: zkoušíme básničky  (kromě Sněhuláka - je moc krátký  )

Matematika: sčítání a odčítání desítek

13.1.2011 - DÚ

13. ledna 2011 v 17:17 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Matematika: s. 11, cvič. 2 (zelený rámeček)

Učivo: počítáme s desítkami - zkoušíme příklady písemně i pamětně
           znázornění desítek a jednotek, slovní úlohy


Čtení: str. 47 V kuchyni (zůstává) + básničky


Pozn.:
Český jazyk: příprava na diktát - str. 35, cvič. 4,5

Učivo: krátké a dlouhé samohlásky, připravujeme se na tvrdé souhlásky

12.1.2011 - DÚ

12. ledna 2011 v 14:35 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Čtení:  str. 47

Psaní:  dopsat str. 8 (pouze ti, kdo nestihli ve škole)

11.1.2011 - info

11. ledna 2011 v 19:40 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy

     Omlouvám se za pozdní zadání DÚ (musela jsem po škole přece jen jít na chirurgii s vykloubeným ramenem). Děti jsem na to ale upozornila, všichni si měli  úlohy zapsat.

     Skončil plavecký výcvik, byli jsme se podívat na poslední lekci - fotografie uložím později, až budu zdravá.
Rozvrh hodin zatím stále platí tentýž (až do konce I. pololetí).

     Prosím, abyste dětem opět pečlivě zkontrolovali hlavy. Ve škole se znovu objevily vši.

11.1.2011 - DÚ

11. ledna 2011 v 19:37 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Český jazyk: učebnice str. 34, cvič. 3 (přepsat do sešitu ČJ 1 mužská příjmení a vytvořit příjmení ženská)

Vzor:         Novák               Nováková
                 Zmatlík              Zmatlíková   atd.

Na závěr mohou žáci napsat příjmení, která se vyskytují v jejich rodině či příbuzenstvu.

Psaní: dokončit str. 7 - velké písmeno vždy 3x   +   napsat název města se stejným počátečním písmenem (žáci mohou využít nabídku, ale mohou napsat i jiné město).

Čtení: zůstává str. 45 (celá)