Prosinec 2010

Přání k Vánocům

25. prosince 2010 v 20:11 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy

Přeji všem mým žáčkům, jejich rodičům i všem ostatním návštěvníkům těchto stránek krásné Vánoce a šťastný nový rok 2011  .


21.12.2010 - DÚ

21. prosince 2010 v 22:22 e-learning/domácí úkoly

Dnes jsem nezadávala žádný úkol - zítra máme Čj, M a potom besídku do 11.15 hodin.

20.12.2010 - info

20. prosince 2010 v 21:45 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy

Upřesnění ke středě 22.12.:

Učíme se první dvě hodiny (ČJ a M). Potom bude následovat třídní besídka - zazpíváme si koledy, rozdáme si dárečky (nezapomenout přinést Kinder vajíčko) a ochutnáme cukroví.
Konec vyuč.: v 11.15 hodin
Obědy:         od 11.25 hodin
Družina:       normální provoz

20.12.2010 - DÚ

20. prosince 2010 v 21:39 e-learning/domácí úkoly

- do praktických činností přinést lepidlo

- zítra plaveme (náhradní termín) + fotografujeme se pod vodou. Proto nám odpadá čtení a prvouka a není třeba si přinést učebnice do těchto předmětů.

- po vánočních prázdninách nás ještě čeká 2x plavání v řádném termínu (3. a 10. ledna).

16.12.2010 - DÚ

16. prosince 2010 v 14:50 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Český jazyk: na papír napsat co nejvíce slov vytvořených z písmen v rámečcích  - v učebnici na str. 30, cvič. 1.
(Nejdříve můžeme tvořit podle sousedních slabik, potom libovolně. Nepřidáváme žádné čárky ani háčky - pracujeme pouze s těmi písmeny, která jsou zadána.)

Čtení: Čteme z knížky "Děti z Bullerbynu". Děti si ji mají přinést do školy (kdo ji má doma, příp. má možnost si ji vypůjčit).

Prvouka: Moje rodina - příbuzenské vztahy (rodina blízká i širší) + stále opakujeme předchozí učivo.

15.12.2010 - DÚ

15. prosince 2010 v 15:17 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Matematika: pracovní list - geometrie: Křivé, přímé a lomené čáry. Pracujeme pečlivě - pomocí pravítka, každou čáru jinou barvou (pastelky řádně ostrouhané). Podobný úkol jsme dělali v prac. sešitě na str. 4.
Ten, kdo nemá prac. list, může úkol vypracovat na čistý papír formátu A4.
Zadání:
1. Tři křivé čáry
2. Pět přímých čar
3. Čtyři lomené čáry

Hříšníci (nebo nemocní) - v učebnici ČJ (str. 30, cvič. 2) doplnit samohlásky v básničce "Skákal pes přes oves". Celé přepsat do sešitu ČJ-1. Pozor: každý verš bude začínat vždy na novém řádku.

14.12.2010 - info

14. prosince 2010 v 23:27 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy

Po minulé třídní schůzce (v listopadu) jste všichni domů dostali přihlášku do Školy v přírodě. Ještě jste mi je všichni nevrátili, případně jste na nich někteří zapomněli napsat, zda se dítě zúčastní, či nikoli.
Těm, od kterých nemám přihlášku, pošlu nový formulář. Vraťte jej určitě nejpozději do 22.12.2010. Musíme nutně upřesnit počet dětí.


Zároveň připomínám, že nás před Vánocemi čekají ještě 3 lekce plaveckého výcviku:

čtvrtek  16.12. (náhradní termín)
pondělí 20.12. (řádný termín + fotografování pod vodou)
úterý    21.12. (náhradní termín)

Ve středu 22.12. budeme mít pravděpodobně o něco zkrácené vyučování. Ještě Vás budu informovat.
V tento den budeme mít v prvních dvou hodinách český jazyk a matematiku. Ve zbývajícím čase si uděláme ve třídě Vánoce "na zkoušku". Každé dítě si proto přinese na ochutnávku trošku cukroví a 1 KINDER vajíčko.

14.12.2010 - DÚ

14. prosince 2010 v 16:38 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Český jazyk: do sešitu Čj-1 přepsat doplněnou básničku (str. 30, cvič. 2)

Matematika: prac. seš., str. 3, cvič. 5,6.7 (slovní úlohy)

13.12.2010 - DÚ

13. prosince 2010 v 21:43 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Dnes žádné nové úlohy.

Pouze: provést opravu - diktát, příp. doplnit novou písanku do str. 2(nemocní)

10.12.2010 - info

10. prosince 2010 v 15:35 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy
Plavání v příštím týdnu:
v pondělí 13.12. - řádný termín
ve čtvrtek 16.12. - náhradní termín
Dohlédněte prosím, aby si děti nezapomněly plavecké potřeby.
Třídní schůzka:
v úterý 14.12. v 15.30 hodin
Vzhledem k tomu, že jsme měli schůzku nedávno, není nutná účast všech. Do ŽK (vzadu) napíši, s kým potřebuji nutně hovořit. Ostatní mohou samozřejmě příjít také, pokud něco potřebují.

10.12.201O - DÚ

10. prosince 2010 v 15:26 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Čtení: čítanka - str. 34 - naučit se nazpaměť jednu z básniček

Matematika: pracovní list (Matematické loučení s podzimem - všechno kromě slovních úloh)

9.12.2010 - DÚ

9. prosince 2010 v 14:41 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Čtení: čítanka - básničky na str. 34 (číst všichni; dobrovolníci se mohou naučit jednu zpaměti, povinně všichni až v příštím týdnu)

Psaní: písanka 1 - celá str. 2

Prvouka: opakování podle str. 13 v prac. sešitu
(budeme psát "test")


Pozor: Kdo je chytrý, mrkne se  do učebnice ČJ na str. 28, cvič. 4. Zítra je totiž pátek .

7.12.2010 - DÚ

7. prosince 2010 v 14:13 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Český jazyk: v diktátovém sešitu napsat opravu (uč.: str. 27, cvič. 3)
+ dobrovolníci: prac. seš. s. 15, cvič. 3 - napsat odpovědi

Matematika (prac. seš. 5): str. 2, cvič. 5,6,7

Prvouka: podívat se na str. 13 v prac. sešitě (budeme psát test - na známky)

Mikuláš - tentokrát ve škole

6. prosince 2010 v 20:45 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy

     Stalo se to, co jsem předpokládala .... dnešek byl pro děti plný vzrušení. Hned ráno se "ztratily" klíče od třídy i od šatny. Naštěstí se během dne zázračně opět objevily. Potom přišlo na řadu plavání. Po návratu a po svačince jsme poslouchali knížku "Dášeňka".
Najednou jsme zaslechli z chodby bouchání, řinčení řetězů, zvonění zvonců. Pak někdo zabušil na dveře - otevřely se a vstoupil Mikuláš s třemi krásnými anděly a jednou roztomilou čerticí. Děti si oddechly, že se nemusí bát žádných hrozných čertů jako loni, ale byl to velký OMYL. Do třídy za chvilku vběhli i ostatní čerti a s těmi už žádná legrace nebyla. Opět se někteří kluci pro jistotu schovali do bezpečí za katedru (i když jich už nebylo tolik jako loni).
     Mikuláš měl s sebou opět svou Knihu hříchů, takže ho nikdo neošidil. Přesně věděl, kdo zlobil, kdo ne a kdo třeba jen občas. Čerti si také poctivě plnili svou práci. Dokonce Kubíka K. chtěli odnést do pekla - strčili ho do pytle a odnášeli ho pryč ze třídy. Všichni potom zarecitovali Mikulášovi a jeho pomocníkům zbrusu novou básničku, aby se nad Kubíkem slitoval. Proto nám ho zase v pořádku vrátili. Všichni slíbili, že se budou snažit být hodní. Nakonec jsme dostali lízátka a nějakou dobrotku. Kubík nám vykládal své zážitky s čerty a cestováním v pytli.
Mikulášovi se u nás líbilo, dokonce se s celou třídou vyfotografoval - můžete se podívat v galerii.

6.12.2010 - info

6. prosince 2010 v 13:53 informace pro rodiče, akce třídy

Při plaveckém výcviku dne 20. prosince se mohou děti opět nechat vyfotografovat - tentokrát pod vodou.
Cena: 135,- Kč
Dětem jsem rozdala lístky, na kterých mi potvrďte Váš zájem. Prosím o vrácení, i když fotografie chtít nebudete.

Ještě připomínám - ve středu jsou všechna naše školní zařízení mimo provoz - žáci mají ŘEDITELSKÉ VOLNO.

6.12.2010 - DÚ

6. prosince 2010 v 13:45 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly


Nový písemný úkol jsem dnes nezadávala - děti přijely později z plavání a hned po svačince přišel Mikuláš .....

Máme za sebou listopad, začal prosinec ...

5. prosince 2010 v 20:25 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy

     Až se mi to nechce věřit, ale opravdu ten čas asi ubíhá stále rychleji. Možná je to proto, že se v naší škole i třídě stále něco děje. Opravdu se nestíháme nudit. Můžete se opět podívat, jaké to všechno bylo (stejnojmenná složka v naší galerii).
     Hned po předadventním jarmarku jsme napnuli síly na nácvik soutěžních písniček do školního kola soutěže zpěváků Talent. Zúčastnili se jej Kačka, Zorka, Kubík L., Vašík a Ondra K.
Zorka ve své kategorii vybojovala 3. místo. Ostatní zpívali také moc hezky.
     Protože nás čekají volné dny vánočních prázdnin, musíme si nahradit plavání. První náhradní termín byl 30.11. Jela jsem tentokrát s dětmi místo p. uč. Melecké a mohla jsem je tedy při jejich snažení zvěčnit .
     Další očekávanou akcí bylo pečení perníčků, kterého se zúčastnily družinové děti (společně s maminkami, babičkami, sourozenci ...). Pečení zorganizovala p. vych. Česáková, já jsem tentokrát jen umíchala a rozdělila polevu na zdobení perníčků, fotografovala a taky trochu hlídala trouby (elektrické - samozřejmě ).
     Protože se přiblížilo datum 6. 12. a děti se těší na návštěvu Mikuláše doma i ve škole, zašli jsme si 2. prosince do Církevního střediska volného času Don Bosco. Tam nás jeho pracovníci seznámili s tím, kdo to vlastně ten skutečný Mikuláš byl, kdy a v jakém městě žil, proč si ho dodnes připomínáme. Sami jsme si vystavěli model města Myrna. Potom za námi Mikuláš přišel a rozdal nám malá srdíčka a vymalovánku a vystřihovánku Mikuláše. Tu jsme si hned mohli vyrobit.
Nakonec jsme si prošli celé středisko - dozvěděli jsme se, jaké akce tu probíhají, kolik kroužků zde pracuje. Pro zájemce jsem dostala hromádku přihlášek (roční poplatek je 50,- Kč). Je možné se do kroužků přihlásit. Některé děti se už doma poradily s rodiči a přihlášku si vyzvedly.
     V pondělí 6.12. máme opět řádný termín plaveckého výcviku a hned po návratu za námi možná také  přijde Mikuláš - tentokrát i s anděly a čerty. Uvidíme, jestli pozná, kdo zlobil a kdo byl hodný. Doufám, že nikoho z naší třídy (tedy ani mě) čerti do pekla neodnesou .


3.12.2010 - info

3. prosince 2010 v 15:00 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy

Od pondělí 6.12. budou žáci nosit do matematiky už jen pracovní sešit č. 5.
Dnes dostali všichni i nové písanky - prosím o obalení.

Upozornění:
Ve středu 8.12. 2010 je z provozních důvodů ŘEDITELSKÉ VOLNO.
Mimo provoz je i školní jídelna a družina.

3.12.2010 - DÚ

3. prosince 2010 v 14:58 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Prvouka: z učebnice (str. 16) vypsat do sešitu POKOJOVÉ ROSTLINY + doplnit obrázkem (namalovat nebo nalepit)

2.12.2010 - DÚ

2. prosince 2010 v 14:49 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Dnes jsem nový písemný úkol nezadávala (vrátili jsme se pozdě z akce v CSVČ).

Zůstává tedy včerejší úkol z psaní, pracovní list z prvouky a čtení článku Vláďův drak.

Do matematiky přinést ještě pracovní sešit č. 4b i nový č. 5.