Listopad 2010

10.11. 2010 - DÚ

10. listopadu 2010 v 17:56 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Matematika (prac. seš.): str. 21, cvič. 4 a 5

Psaní - písanka: str. 20 - doplnit správně slova z pohádky "O řepě". Pozor - pořadí pohádkových postav je zpřeházené. Jako pomůcku mohou děti použít čítanku.

9.11. 2010 - info

9. listopadu 2010 v 19:42 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy


V úterý 16. listopadu se od 16.00 hodin konají čtvrtletní třídní schůzky.
Program:
prospěch a chování žáků - 1. čtvrtletí
                 školní a třídní akce
                 zhodnocení webstránek třídy
                 seznámení s vyúčtováním peněz na školní pomůcky
                + další organizační záležitosti
Žádám o Vaši účast, potvrďte ji podpisem v žákovské knížce (vzadu).

Zároveň v tento den probíhá ve vestibulu školy náš "JARMARK", kde si můžete stejně jako loni zakoupit výrobky žáků naší školy se zimní a vánoční tématikou.

Během listopadu dokončíme práci v písance a v pracovním sešitu z matematiky. Vybírám proto částku 75,- Kč na další pracovní sešit (Matematika 5) a 2 ks předtištěných písanek pro 2. ročník.
V pololetí pak dokoupíme ještě 2 pracovní sešity (Matematika 6 a 7). To již bude pro letošní školní rok z učebnic vše.9.11. 2010 - DÚ

9. listopadu 2010 v 17:34 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Matematika (prac. seš.): str. 20, cvič. 3 - vybarvit geometrická tělesa podle zadání (se stejnými barvami jsme pracovali také ve cvičení 1)

Prvouka (prac. seš.): str. 9 - opakování: stavba těla savců, ptáků - popsat obrázky

8.11. 2010 - DÚ

8. listopadu 2010 v 17:19 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Matematika (prac.seš.): str. 19, cvič. 6 a 7

Čtení: zůstává str. 26 (Strach)


Do praktických činností  potřebujeme plastelínu.

5.11. 2010 - info

6. listopadu 2010 v 22:29 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy
Celkem nepříjemná zpráva ....., ale i takové věci se stávají:
Ve škole se objevily v některých třídách vši. Prohlédněte proto dětem důkladně hlavy.
V případě výskytu vší, nechejte dítě doma (i několik dní) a ostraňte vši vhodnými prostředky. Zároveň mě neprodleně informujte.

5.11. 2010 - DÚ

6. listopadu 2010 v 22:18 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Psaní: písanka, str. 19

Prvouka: učebnice - Druhy zeleniny + do sešitu namalovat nebo nalepit obrázek zeleniny

Čtení: čítanka, str. 26 (Strach) - hodně jsme si o tomto tématu s dětmi povídali. Velmi je to
                                                   zaujalo. Bylo by vhodné, abyste otázku šikany doma také
                                                   probrali. Děti musí cítit, že za nimi stojíme, že se mohou
                                                   kdykoli s nepříjemnými zážitky dospělým svěřit.

4.11. 2010 - DÚ

4. listopadu 2010 v 14:37 | A:K. |  e-learning/domácí úkoly

Matematika (prac.seš.):  str. 19, cvič. 4. 5
                    Nové učivo - písemné sčítání a odčítání (pod sebou) - procvičujte jednoduché
                    příklady také doma.

Český jazyk: oprava diktátu (zkontrolujte i starší diktáty - některým opravy chybí)

Opravené písemné práce a většinu pracovních  listů nosí žáci domů ukázat (můžete potvrdit podpisem vedle známky, že jste ji viděli), potom je mají přinést zpět do školy a založit si je do svého portfólia. Někteří je však "záhadně" ztrácejí a mají portfólio téměř prázdné.

3.11. 2010 - info

3. listopadu 2010 v 19:59 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy

Zítra s dětmi napíšeme diktát a vyhodnotíme jejich podzimní prázdninové opakování. Rozebereme případné chyby.
Opakování většinou dopadlo velmi dobře. 
V pátek si ve vyučování napíšeme podobnou "písemku". Navíc tam bude opis psaného textu z tabule.

Rovněž zítra k nám opět přijdou hasiči s dráčkem Hasíkem na další část své preventivní akce.

Upozorňuji, že 8. 11. proběhne při plaveckém výcviku fotografování - prosím o vyplnění lístečků (napsat ANO či NE, podepsat) a 130,- Kč.

3.11. 2010 - DÚ

3. listopadu 2010 v 17:21 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Matematika (prac.seš.): str. 18, cvičení 7 - použít pouze čísla z nabídky (pokaždé můžeme vytvořit 2 příklady na sčítání a 2 na odčítání). Podobné příklady jsme dělali ve škole na tabuli a do sešitu.

Čtení: čítanka - str. 25. "Běží liška k Táboru" -  přepsat do sešitu ČJ - čtení, sloh. Každý verš je nutné začít psát na nový řádek - je to básnička.

2.11. 2010 - DÚ

2. listopadu 2010 v 14:02 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Matematika (prac. s.): str. 17, cvič. 7 a 8

Psaní: písanka, str. 18


Další učivo - prvouka: zopakovat si celý podzim (+ živočichy + popis těla savců, ptáků)
           čtení: O řepě, Říkadlo
           český jazyk: Druhy vět (oznamovací, tázací, rozkazovací, přací).

Jedeme na plný plyn .... :-))

1. listopadu 2010 v 18:45 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy

     Skončil měsíc říjen, máme za sebou dva měsíce školního roku. Zpočátku jsme si "zlehýnka" opakovali látku z první třídy, ale teď už opravdu zabíráme naplno.
Samozřejmě, že jsme se nijak neulívali - opakování nám dalo spoustu práce.
     Kromě výuky se pilně věnujeme plaveckému výcviku, zúčastňujeme se školních projektů i dalších akcí.
V minulém a tomto týdnu je to například setkání s dráčkem Hasíkem. Ten nás společně se dvěma členy hasičského sboru učí, jak se správně chovat při nebezpečí požáru.
Byli jsme v ZOO a v knihovně na besedě o knížkách "ze Zlobilova".
Přispěli jsme svými výtvory na výstavku v 1. poschodí, která je plná draků, dráčků i saní. My se jich ale vůbec nebojíme.
Byli jsme se podívat u třeťáků na jejich výstavce o malíři Josefu Ladovi. Moc se nám líbily jejich kresby na motivy Ladových říkadel i jejich další výtvarné práce.
V literární výchově jsme si povídali o bratrech Karlu a Josefu Čapkových a jejich knížkách pro děti. Četli jsme si, poslouchali a také jsme se podívali na část filmu  "Povídání a pejskovi a kočičce".
Řekli jsme si, že zkusíme něco podobného a vytvořili jsme vlastní ilustrace k příběhům pejska a kočičky.
     Podívejte se na ukázky i dalších našich aktivit do galerie.

1.11. 2010 - DÚ

1. listopadu 2010 v 16:54 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Čtení: zůstává

Prvouka: učebnice po str. 13 (kapitolky: Živočichové na podzim, Stavba těla savců, ptáků)

Připomínám, že zítra nejpozději musí být odevzdány pracovní listy, které jsem rozdávala minulý týden (Prv - Ke komu patřím, Dopravní značky a společný do M a Čj - podzimní opakování).