Listopad 2010

30.11.2010 - DÚ

30. listopadu 2010 v 14:33 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly
DÚ - dnes jsme si dali za úkol jít všichni ven a užít si sněhu  .
        Zatím je nám vzácný a navíc mrzne tak akorát, aby se venku dalo pěkně dovádět.

Pouze ti, kteří ve škole chyběli, případně něco nestihli, si nedokončené věci (i opravy) dokončí doma.

29.11.2010 - DÚ

29. listopadu 2010 v 20:38 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Čtení: čítanka - str. 31-33 (Vláďův drak)

+

Nezapomenout věci na plavecký výcvik (máme náhradní termín).

28.11. 2010 - info

28. listopadu 2010 v 8:34 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy

Třídní akce v týdnu od 29. listopadu do 3. prosince 2010:

Pondělí 29.11.          -         plavecký výcvik (řádný termín)

Úterý    30.11.          -         plavecký výcvik (náhradní lekce) 
                                            jedeme uprostřed vyučování - všichni (i děti, které neplavou),
                                            žáky doprovázím tentokrát já

Středa     1.12.          -        odpoledne ve školní družině pečeme vánoční perníčky
                                            (pouze přihlášené děti z ŠD)                                    

Čtvrtek   2.12.           -        navštívíme CSVČ  DON BOSCO - seznámíme se s tradicí
                                            MIKULÁŠE
                                            Pozor: sraz u školy již v 7.45 hodin

Kloboukový den (podruhé)

27. listopadu 2010 v 20:35 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy

Ve čtvrtek bylo ve škole veselo - děti se na Den klobouků velice těšily. Naše kreace byly nápadité.
Někteří si ani nemohli vybrat, co mají vlastně na hlavě mít. Ve výtvarné výchově a praktických činnostech jsme si totiž stihli vyrobit dokonce tři typy pokrývek hlavy:

1. Letní (větrací) čepici

2. Trpasličí čepici (opakovali jsme si při tom novou látku o geometrických tělesech, protože jsme vlastně vytvářeli tvar kužele)

3. Čepici (přilbu) pro samuraje - tu mi připomněla Kačka B. a obě společně jsme ji naučily skládat všechny děti.

Navíc si někteří žáci přinesli i nádherné klobouky z domova, kde si je vyráběli společně s rodiči.
Všem to náááramně slušelo. Měli jsme čepice na hlavách po celou dobu vyučování (proto to většina čepic téměř "nepřežila" 
. Dětem to s klobouky dobře myslelo, i když při soutěži O krále počtářů  se počítalo hlavou, rukama, ale snad i pomocí nohou - podívejte se na fotografie v galerii.

26.11.2010 - DÚ

27. listopadu 2010 v 17:53 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Čtení: čítanka s. 30 (Listí)
           + zkouším přednes básničky "Podzime, podzime"


Prvouka: pracovní list - Ovoce a zelenina - vybarvit a podtrnout ovoce červeně, zeleninu zeleně.

Matematika: přinést zrcátko (zůstává)

25.11. - Upozornění

25. listopadu 2010 v 19:21 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy

Ještě jednou upozorňuji - mezi žáky ve škole se stále projevuje výskyt vši dětské.
Znovu žádám o pravidelnou a opakovanou prohlídku vlasů. Veš dětská se v koletivech dětí šíří často nejvíce přímým stykem, nebo prostřednictvím různých předmětů - hřebenů, čepic, kabátových límců apod. (například v šatnách).
Žáci jsou poučeni o dodržování hygieny i tom, že mají být opatrní a věci si nepůjčovat.
V případě nálezu vší nebo jejich vajíček musíte provést jejich odstranění prostředky doporučenými lékařem.
Informovala jsem se v lékárně - v současné době se doporučují přípravky PARANIT (cca 370,- Kč) a PEDICUL HERMAL (cca 175,- Kč).
Dítě zůstává po tuto dobu doma (od dětské lékařky dostanete tzv. paragraf - stejně jako v případě jakékoliv nemoci dítěte). Vždy je nutné o nálezu informovat školu (tř. učitele).

25.11.2010 - DÚ

25. listopadu 2010 v 19:06 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Český jazyk (prac.seš.): str. 14, cvič. 2 - napsat do rámečku 2-3 věty (Dobrovolníci mohou napsat všechny.). Na začátku vět nezapomenout na velká písmena, na konci napsat správná znaménka.

Matematika: Kdo má, přinese si malé zrcátko - budeme si ukazovat osově souměrné obrázky.Poznámka k porfoliu: Dnes jsme vyplňovali svá hodnocení, která jsou součástí žákovských porfolií. Zároveň jsem je opakovaně kontrolovala a zjistila jsem, že někteří žáci ještě stále nemají svá portfolia v pořádku. Kromě dostatečného množství euroobalů a chybějících prací k založení chybí některým dokonce celá složka a své práce si zakládají jen do papírových pořadačů, které máme ve třídě. Prosím o nápravu. Děti vědí, kdo obdržel body za své portfolio (to znamená, že ho má v pořádku).

24.11.2010 - DÚ

24. listopadu 2010 v 15:45 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Matematika (prac. seš.): str. 25, cvič. 3

Čtení: str. 29 - naučit se básničku "Podzime, podzime"


Pozn.: Kdo ještě nepřinesl peníze na nový prac. sešit (M 5) a písanku, učiní tak do konce tohoto týdne. V příštím týdnu tyto pomůcky budeme potřebovat k výuce.

23.11.2010 - DÚ

23. listopadu 2010 v 16:04 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Matematika (prac.seš.): s. 25, cvič. 7

Prvouka (prac. seš.): str. 12, cvič. 1 - dokončit (popis slunečnice)
               (sešit): nalepit básničku o zelenině

Výtvarná výchova: přinést 1 krepový papír a 1 gumičku (obyčejnou) na výrobu klobouku

22.11.2010 - info

22. listopadu 2010 v 18:18 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy

Kloboukový den

Ve čtvrtek 25. listopadu budeme mít ve škole na hlavě všichni nějakou (pokud možno vtipnou, či
vlastnoručně vyrobenou) pokrývku hlavy. Bude se totiž konat oblíbený KLOBOUKOVÝ DEN.
Svátek klobouků (i když třeba v jiném termínu) je tradičně slaven v  Anglii, v Americe  i ve  Francii. Nám se moc líbí, proto ho každoročně pořádáme také.
Zítra v praktických činnostech si budeme vyrábět obyčejné i samurajské papírové čepice a možná se pokusíme vyrobit i něco jiného. Pokud však mají doma děti nějakou SUPER ZVLÁŠTNÍ čepici nebo klobouk, mohou si je ve čtvrtek přinést. Fantazii se meze nekladou . Můžete dětem samozřejmě pokrývku hlavy vymyslet a vyzdobit také Vy. Těším se na Vaše nápady .

22.11.2010 - DÚ

22. listopadu 2010 v 18:05 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

P r o j e k t    O V O C E    D O    Š K O L

Český jazyk (+ prvouka) - pracovní list: Pracujeme podle zadání.

1. str.: "Pokroucená písmenka" - čteme postupně. Názvy ovoce vybarvíme barvou, kterou napsané ovoce mívá ve skutečnosti. Názvy zeleniny necháme nevybarvené.

2. str.: "Přebývá nám jedno písmenko a zároveň se nám ztratily čárky a háčky" - V každém názvu pod obrázkem ovoce i zeleniny je jedno písmenko navíc. Škrtneme ho a doplníme ve slovech čárky a háčky nad písmeny.

21.11.2010 - info

21. listopadu 2010 v 21:41 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy

Připravované soutěže pro žáky naší školy:

Již toto úterý (23.11.) ve 14.00 hodin se v naší hudebně uskuteční pěvecká soutěž. Děti se představí porotě dvěma písničkami bez doprovodu (pomalou a rychlou).
Účast je dobrovolná - bližší informace si můžete přečíst na plakátku na vstupních dveřích školy.

Chystáme i recitační soutěž - zhruba v polovině ledna. Žáci I. stupně budou soutěžit ve třech kategoriích (1. třídy, 2. a 3. třídy, 4. a 5. třídy). Přihlásit se mohou i žáci II. stupně (dvě kategorie: 6. a 7. třídy, 8. a 9. třídy). Soutěži mohou předcházet třídní kola, případně p. učitelky samy vyberou šikovné recitátory za každou třídu. V každé kategorii přednesou děti libovolnou básničku (při postupu do městského kola to budou básničky dvě).

Na školních stránkách můžete najít také informaci o další velké akci: ZŠ Na Nábřeží hledá TALENT. V této soutěži se mohou děti předvést v jakékoli disciplíně.

19.11.2010 - DÚ

19. listopadu 2010 v 18:35 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Matematika (prac. seš.): str. 23, cv. 6

Psaní (písanka): str. 25 - Jména

16.11. 2010 - Třídní schůzka

18. listopadu 2010 v 14:52 | A.K. |  Zápisy z třídních schůzek

Třídní schůzka - 16.11.2010 - 2. A
Program:

1. Rodičům byla poskytnuta informace o prospěchu a chování žáků za 1. čtvrtletí 2010/11.

2. Vrácení originálů potvrzení o JPP. Kopie jsou založeny v dokumentaci žáků. Platnost
JPP je 2 roky.

3. Škola v přírodě - předběžná informace. Místo: Trojanovice, termín: 9. - 15.5. 2011.
Všichni dostanou informační leták spolu se závaznou přihláškou.

4. Občanské sdružení - roční příspěvek za rodinu 150,- Kč. Většina žáků již příspěvek
odevzdala. Zbylí odbrží znovu formulář s žádostí o příspěvěk. Pokud peníze zaplatil
sourozenec v jiné třídě, případně jste platili převodem, uveďte to na ústřižku
formuláře a rovněž jej vraťte zpět. Občanské sdružení má jiné číslo účtu než škola, proto je pro nás jednodušší platba v hotovosti.

5. Poděkování za spolupráci při akcích třídy (výlet, exkurze do ZOO) a za sponzorské dary,
zejména za papíry na kopírování.

6. Informace o zakoupených pomůckách do výuky. Byly zakoupeny pomůcky pro celé
1. pololetí. Pracovní sešity do Čj a Prv jsou na celý rok, pracovní sešity do M budou
celkem 4 (č. 4 - 7). V současnosti dokončujeme č.4. Vybíráme nyní 75,- Kč na pracovní
sešit M 5 a na písankový sešit.
Přítomní rodiče navrhli vybrat zároveň i dobrovolnou částku 50,- Kč
(např. na drobné odměny a dárečky při třídních soutěžích, na nákup jednorázových pomůcek do Vv a Pč atd.).

7. Informace o JARMARKU - finance z prodeje výrobků slouží k úhradě školného pro Lydii
Nakandi (projekt: Adopce na dálku). Naše třída vyráběla "Vánoční pelíšky pro kapří
šupinky". Tento výrobek můžeme zařadit do projektu "Recyklohraní" - použili jsme
zbytky obalových materálů.

8. Náhradní termíny plavání - kromě pravidelných pondělků mají děti ještě 3 náhradní termíny (úterý 30.11., čtvrtek 16.12. a úterý 21.12.). Nezapomeňte jim dát s sebou plavecké potřeby.

9. Jsem ráda, že navštěvujete naši třídní internetovou stránku. Obsahuje informace o veškerých akcích třídy, fotogalerii, pracovní listy, rozvrhy hodin atd.
Rubrika "Domácí úkoly" je určena zejména pro nepřítomné či nemocné. Je tedy možné, že aktuální zápis do ní provedu i v pozdějších večerních hodinách. Děti se někdy vymlouvají, že DÚ nemohly napsat, protože nebyl na internetu. Jejich povinnost je opsat si zadání DÚ z tabule do sdělníčku - mají na to dostatek času. Pokud někdy nestíhají, mohou požádat o pomoc a úkol jim zapíši já nebo některý ze spolužáků.Zapsala:
A. Kabelíková, TU

18.11. 2010 - DÚ

18. listopadu 2010 v 14:38 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Matematika (prac. seš.): str. 25, cvič. 1,2

Čtení: do sešitu Český jazyk - čtení, sloh  namalovat nebo nalepit obrázky květin

16.11. 2010 - DÚ

17. listopadu 2010 v 18:14 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Český jazyk (prac. seš.): str. 10, cvič. 3 a), b), c)
                                         Doplňujeme velká začáteční písmena, znaménka za větami a vhodná
                                         slova (můžeme použít např. slova z nápovědy pod cvičením)

Matematika (prac. seš.): str. 23, cvič. 8, 9

Čtení: str. 28-9 "Cibulky"

15.11. 2010 - DÚ

15. listopadu 2010 v 17:34 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Matematika (prac. sešit): str. 23, cvič. 1 + 1a) + 1b), cvičení 2

13.11. 2010 - info

13. listopadu 2010 v 15:53 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy

     Podzimní opakovací prověrku prosím podepište a pošlete zpět k založení.  Známku dostaly děti za každý úkol, vypovídá to lépe o tom, co mají zvládnuto a co jim ještě moc nejde - můžete se na to zaměřit i při domácí přípravě.

     Píšeme už delší diktáty, nedopadají vždy moc dobře. Je vhodné, aby si děti s Vámi každý den napsaly alespoň 1-2 věty - jako diktát.
Nejdříve vždy všechny věty přečteme, upozorníme na obtížnosti, čárky, háčky, znaménka za větami.  Následně řekneme celou větu, potom diktujeme pomalu po jednotlivých slovech. 
Děti si slova samy (potichu) diktují po písmenech - tady se už velmi projevuje špatná výslovnost. Logopedická péče je u některých naprosto nutná, musíte ale také důsledně dbát na procvičování doma - jinak žádný pokrok neuvidíme.

     Všechno si můžeme ukázat na úterní třídní schůzce.

12.11. - DÚ

13. listopadu 2010 v 15:51 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Matematika: vypočítat příklady zadané na papíru. Tento úkol si vybraly a přály děti samy  :-)  . Pro nemocné i pro ty méně pořádné uveřejňuji zadání také zde:


     a    +    7    =    12                   6    +     6     =     d                  s     -     7     =     7

     _______________                  _______________                 _______________

     ___________                          ___________                         ____________     8    +    c     =     14                  4     +    e     =     8                  11   -     r     =     8

     ________________                _______________                  _______________

     ____________                        ____________                        ____________
Prvouka: vypsat z učebnice (na str. 14) do sešitu zemědělské plodiny a luštěniny

11.11. 2010 - DÚ

11. listopadu 2010 v 15:19 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Matematika (prac.seš.): str. 22, cvič. 3 a 4

Čtení (čítanka): Andulka - str. 27 a část str. 28