Říjen 2010

27.10.2010 - info

27. října 2010 v 16:13 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy

Fotografie z plaveckého výcviku:

Rozdala jsem lístky s informací o možnosti vyfotografování dětí na plaveckém výcviku.

Prosím o Váš podpis (+ uvést vždy ANO nebo NE) a vrácení lístku.
V případě zájmu pošlete i 130,- Kč.

26.10.2010 - DÚ

27. října 2010 v 15:40 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Podzimní prázdninové opakování: pracovní list (matematika + český jazyk)
Poznámka k určování vět (cvičení 4) - píšeme zkratky:
O. = oznamovací věta
T.  = tázací věta
R.  = rozkazovací věta
Př. = přací věta
cvičení 5 - psát na druhou stranu (prosím o nalinkování řádků)

Prvouka: pracovní list - Ke komu patřím
(+ nemocní nebo také "hříšníci" ještě dokončí pracovní listy Podzim a Dopravní značky)

Čtení: čítanka - Pohádka o řepě

Matematika (prac. sešit): zůstává úkol z geometrie - byl zadán v pondělí 25.10.)

Děti si mají zkontrolovat sešity a doplnit si opravy.

Pracovní sešity do ČJ mám u sebe.

Pracovní listy děti dostaly, ale můžete si je také vytisknout - jsou uloženy ve složce v galerii.

25.10.2010 - info

25. října 2010 v 17:53 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy

Od středy 27. října máme podzimní prázdniny.  Školní družina je z důvodu nedostatečného zájmu rovněž mimo provoz.

Děti zítra dostanou za domácí úkol "Podzimní prázdninové opakování" z matematiky i českého jazyka. Bude umístěno také ve složce "Pracovní listy".
Cvičení 5 (opiš tázací věty) děti napíší na druhou stranu listu. Můžete jim část stránky nalinkovat.

Prosím, aby si děti nosily v pondělí do školy čítanku. Po plavání máme svačinovou přestávku, všichni jsou unavení, do písanky psát nemůžeme, takže jsme si prohodili hodinu ČJ. Hned potom následuje matematika (+geometrie).

25.10.2010 - DÚ

25. října 2010 v 17:36 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Matematika (prac.s.):  str. 16, cvič. 1 a 2 - geometrie - je nutné použít pravítko, pracovat pečlivě. Úkol je až na příští geometrii (v pondělí).

Čtení: Zkouším přednes básničky "Už je podzim".

22.10.2010 - DÚ

22. října 2010 v 16:29 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Matematika (prac.s.): s. 15, cvič. 3,4,5  (dobrovolníci mohou i cvič. 6 a 7)   :-)

Prvouka: na zopakování - dopravní značky (malý prac. list)
nové učivo - živočichové na podzim

Čtení: zůstává básnička Fr. Hrubína (Už je podzim) - zpaměti

21.10.2010 - DÚ

21. října 2010 v 14:12 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Matematika (prac. s.):  str. 14, cvič. 6 a 8

Čtení: čítanka - básnička Už je podzim (František Hrubín)

20.10.2010 - DÚ

20. října 2010 v 15:11 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Český jazyk (prac. seš.): str. 6, cvič. 3  - pohádky. Dopsat větu na modrý řádek a spojit se správnou pohádkou.

Matematika (prac.seš.): str. 14, cvič. 2 a 3

Čtení: čítanka - dnes naposledy vílu Amálku, dobří čtenáři si již mohou číst Podzim od Fr. Hrubína.

19.10.2010 - info

19. října 2010 v 14:40 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy
Náhradní termíny plaveckého výcviku - informace pro rodiče:

Kromě řádného plaveckého výcviku každé pondělí máme ještě několik dodatečných lekcí. Poznamenejte si tyto náhradní termíny, aby si děti nezapomněly vzít vše, co k plavání potřebují:
úterý 30. listopadu 2010
čtvrtek 16. prosince 2010
úterý 21. prosince 201019.10.2010 - DÚ

19. října 2010 v 14:25 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Český jazyk: str. 15, cvič. 4 - věty přepsat do sešitu ČJ-1

Matematika (prac. sešit):  str. 13, cvič. 7 - vypočítat, nezapomenout uvést jednotku délky u výsledku (m).

18.10.2010 - DÚ

18. října 2010 v 14:38 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Čtení: čítanka - str. 18,19 - zůstává (dobří čtenáři si mohou přečíst článek celý)

Český jazyk: pracovní list - čtení slov s porozuměním - spodní polovina. Stejně jako ve škole vybarvíme na řádku slovo, které mezi ostatní nepatří. Musíme umět vysvětlit  PROČ.

Učivo v ČJ:
Učíme se tvořit a správně psát věty. Vždy velké písmeno na začátku, znaménko (. ! ?)na konci. Píšeme krátké věty - zkoušejte doma, dbejte na úpravu - raději jen několi vět, ale správně a pěkně. Některé děti mi nosí ukazovat, co doma s rodiči napsaly, někdy i celou stránku. Není nutné je přetěžovat, stačí každý den chvilku.

15.10.2010 - info

15. října 2010 v 14:37 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy

V úterý 19. října máme z organizačních důvodů opět upravené vyučování. Končíme v 11.15 hodin. Školní družina v provozu.

Do výtvarné výchovy a praktických činností si děti mají nosit kromě běžných pomůcek také podložku, lepidlo, nůžky a 2 černé fixy (tenký i normální tloušťky).
Ve středu do Vv přinést několik suchých listů.

15.10.2010 - DÚ

15. října 2010 v 14:30 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Čtení: čítanka - str. 18 a 19 (část článku o víle Amálce)

Písemný úkol jsem dnes nezadávala.

14.10.2010 - DÚ

14. října 2010 v 12:35 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Český jazyk: učebnice - str. 14, cvič. 3 - přepsat do sešitu ČJ-1. Podobné cvičení jsme dělali ve škole - přepsat, označit velké začáteční písmeno, tečky na konci + napsat počet slov ve větě.

Matematika (prac. s.): zkontrolovat vše do str. 12, doplnit cvičení označená vynechávkou. Zítra sešity sbírám ke kontrole.

13.10.2010 - info

13. října 2010 v 16:04 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy

Zítra budeme mít první hodinu český jazyk, potom ihned odcházíme na knihovnickou lekci do knihovny. Bylo by vhodné, aby se děti ráno doma dobře nasnídaly. Svačit budeme až po návratu (cca v 10.15 hodin).

13.10.2010 - DÚ

13. října 2010 v 15:58 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Matematika (prac.s.): str. 12, cvič. 5 a 7

Psaní: písanka - str. 13 - dokončit

12.10.2010 - info

12. října 2010 v 18:15 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy
Ve čtvrtek 14. října půjdeme během vyučování na knihovnickou lekci do dětského oddělení knihovny na Werichově ulici.
Učit se ve čtvrtek budou děti pouze český jazyk, matematiku a část hudební výchovy.
Protože už je celkem chladno, dohlédněte, aby byly děti tepleji oblečené.

Oblečení kontrolujte také zejména v pondělí (plavecký výcvik). Paní učitelky, které s dětmi jezdí, zjistily, že velká část žáků nemá čepice a děti chodí oblečeny nedostatečně teple. Na bazénu je opravdu vlhko a dusno, děti jsou rozehřáté a mohou se potom při zpáteční cestě
snadno nachladit. Připomínám, že všechno má být podepsáno - předejdeme tak zmatkům a ztrátám.

V pátek 15. října máme z důvodu voleb upravené vyučování. Naše třída bude končit v 11.15 hodin. Počítejte s dřívějším návratem dětí ze školy. Učebnice si děti přinesou všechny podle rozvrhu.
Školní družina má normální provoz.

12.10.2010 - DÚ

12. října 2010 v 17:52 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Matematika (prac.s.): str. 10, cvičení 9   +   str. 12, cvičení 4

Čtení: str. 17 - článek "Nález" i básnička "Pohádka"

Prvouka: probíráme podzim a téma živočichové na podzim - učebnice po str. 12 (včetně)

Připomínám včerejší úkol do geometrie (je sice až na pondělí, ale protože si v pátek budu sbírat pracovní sešit z matematiky ke kontrole, říkala jsem dětem, že je lepší si ho udělat dříve, aby se na něj nezapomnělo - většina už ho měla dnes).

11.10.2010 - DÚ

11. října 2010 v 17:40 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Český jazyk (prac. seš.): str. 5, cvič. 1 - napsat natištěné slovo psacím písmem do barevného rámečku - psát drobnějším písmem, dbát na to, aby se slovo do rámečku vešlo.
Zkontrolovat si cvič. 2 - dělali jsme ho ve škole společně ústně i písemně. Pokud někdo nestihl dopsat, dokončí doma.

Matematika (prac. seš.): str. 11, cvič. 1 a 2 - geometrie - vybarvit geometrické tvary - pozor na zadání (v každém cvičení jsou barvy zadány jinak).

8.10.2010 - DÚ

9. října 2010 v 23:30 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Matematika (p.s.): str. 10, cvičení 4 a 5

Prvouka: sešit - k zápisu domalovat obrázek (podzim)

Přinést složku s euroobaly - na portfolio.

7.10.2010 - DÚ

7. října 2010 v 15:38 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Matematika (p.s.): str. 9, cvičení 6
                            + doplnit příklady označené "vynechávkou"
                               (postupně - jedná se např. o cvičení, která jsme dělali společně a někdo je
                               nestihl napsat, příp. je nemá vypracovány z důvodu nepřítomnosti v hodině).
                              

Čtení: čítanka - do str. 16 - zůstává