Září 2010

30.9.2010 - info

30. září 2010 v 16:14 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy

Dnes jsem žákům rozdala letáčky s nabídkou organizace FINCENTRUM. Zvažte, zda se chcete do tohoto projektu zapojit (nejedná se o školní projekt, vše je dobrovolné).
Spodní ústřižek v případě zájmu vyplňte a pošlete zpět do školy.

Zároveň jsem některým dětem dala opakovaně letáček, ve kterém zjišťujeme Váš zájem o účast dětí ve škole v přírodě. Je to již téměř dva týdny, co jsem ho posílala poprvé. Potřebuji nahlásit počet dětí - nejpozději zítra (1.10.).

30.9.2010 - DÚ

30. září 2010 v 15:54 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Český jazyk (p.s.): str. 4, cvič. 3 - přepsat do rámečku říkadlo

Matematika (p.s.):  str. 7, cvič. 4 - vypočítat

29.9.2010 - DÚ

29. září 2010 v 18:46 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly
Matematika (p.s.): str. 6, cv. 2 - geometrie - narýsovat podle barevně vyznačených bodů čtverce, trojúhelníky, obdélníky

Čtení: čítanka -  O zlé ježibabě ...do str. 14 (číst musí všichni žáci, nejen slabší čtenáři; poznačte mi proto jemně tužkou pod článkem, kolikrát Vaše dítě  n a h l a s  četlo)

Dnes dostali všichni další sešit (ČJ - čtení, sloh). Mají do něj domalovat obrázek pod zápis.

26.9.2010 - info

26. září 2010 v 22:04 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy

Upozorňuji, že hned po dnech volna - ve středu 29.9., jdou děti, jejichž ošetřujícím zubním lékařem je MUDr. Baron, na preventivní prohlídku.
Sraz je v 7.50 hodin u školní vrátnice. S sebou průkazku zdravotní pojišťovny, kapesník.
Po návratu bude probíhat normální výuka.


Zároveň Vás chci požádat, abyste se svých dětí zeptali, zda mi nemají přinést peníze za jízdu ZOO vláčkem (30,- Kč). Některé už totiž neměly dost peněz, ale chtěli jsme cestu absolvovat.
Proto prosím všechny, za které jsem platila já, ať mi peníze ve středu přinesou.


Ve středu děti dostanou nový pracovní sešit - do prvouky. Je vzhledově velmi podobný učebnici, doufám, že se jim nebude plést  :-). Do učebnice psát a kreslit nemohou, do sešitu ano - na konci roku jim zůstane.

Naše návštěva v ZOO

26. září 2010 v 20:45 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy
V pátek 24. září se uskutečnila očekávaná exkurze do ostravské ZOO. Zúčastnila se jí celá naše třída a ještě asi 10 dalších žáků z různých tříd.
Cestu i vstupné jsme měli zdarma jako odměnu za to, že jsme věnovali v naší škole nejvíce peněz na adopci zvířat.

Hned ráno nás potěšilo nádherné počasí. Říkali jsme si, že se na nás usmálo nejen štěstí, ale i sluníčko.
Proto jsme si celý výlet náramně užívali. Hodně jsme si toho prohlédli, spoustu informací jsme si přečetli už i sami, něco nám řekli také ošetřovatelé zvířat.
Samozřejmě, že jsme si chtěli nějaká zvířata pohladit a také je aspoň trošku nakrmit. Proto jsme si šetřili pětikoruny na granule z automatů a pospíchali k výběhu s malými kozičkami.
Nezapomněli jsme na malou přestávku na svačinu a vyzkoušeli jsme prolézačky v areálu zahrady.
Dopoledne nám rychle uteklo, bylo třeba se vrátit. Děti chtěly vyzkoušet ZOO vláček, proto jsme se jím projeli cestou zpátky k vrátnici.
Tam jsme se "pro jistotu" ještě jednou spočítali (abychom do Havířova odjeli skutečně všichni) a nastoupili jsme zpáteční cestu.

Zážitků měl každý spoustu, tak nikdo nestihl myslet na to, že by mu třeba mohlo být v autobuse špatně. Cesta nám uběhla rychle jako ostatně celý výlet - ani jsme nestíhali fotografovat. Přesto si něco málo obrázků můžete prohlédnout v galerii.

Chci poděkovat p. uč. Bolkové, p. vych. Česákové, také maminkám Kuby L. a Ondry Š. a Honzíkově babičce, že nám pomohly s doprovodem dětí. Díky nim všechno proběhlo v pohodě a v ZOO jsme strávili krásný den.

23.9.2010 - DÚ

23. září 2010 v 13:07 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Domácí úkoly na prodloužený víkend:

Matematika (p.s.): str. 5, cvičení 4 a 9

Čtení: str. 11 až 14 (z knížky "Ferda mravenec")

Psaní: str. 7

22.9.2010 - info

22. září 2010 v 21:14 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy

Dnes jsme zahájili pro děti opět projekt OVOCE DO ŠKOL. Každý dostal zatavený balíček s porcí ananasu.
Ovoce bylo očištěné a vychlazené. Protože si je většina dětí chtěla odnést domů, dala jsem jim ještě sáček na zabalení. Přesto zkontrolujte tašky, jestli tam např. nevytekla šťáva.
Mluvili jsme také o tom, že s ovocem musíme správně zacházet. Děti samy navrhly, že pokud nějaký druh nejí nebo ho nemají rády, mohou jej dát svému spolužákovi - protože jako s každou potravinou musíme i s ovocem šetřit a svévolně ho neničit a neplýtvat jím.


Děti teď čeká celkem radostných pět dnů - počínaje pátkem, kdy jedeme do ZOO Ostrava. Bude následovat prodloužený víkend.
Jak jsme si předběžně říkali na třídní schůzce, udělil ředitel školy z provozních důvodů VOLNO pro žáky na den 27. září 2010 (účast žáka ve školní družině je nutno nahlásit vychovatelkám - včetně nahlášení oběda).
Obědy pro všechny žáky na tento den jsou totiž automaticky odhlášeny.

28. září 2010 - STÁTNÍ SVÁTEK - VOLNO

22.9.2010 - DÚ

22. září 2010 v 14:53 | A.K.

Český jazyk - (p.s.) : str. 3, cv.1 - poslední 3 řádky podle vzoru (dělali jsme společně ve škole)

                     + oprava v sešitě ČJ 1 (jen ti, kteří mají sešity u sebe)

21.9.2010 - info

21. září 2010 v 18:05 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy

Při kontrole dokumentace jsem zjistila, že některé děti stále od Vás nepřinesly všechny potřebné náležitosti (evid. karty, souhlasy s fotografováním, seznámení se šk. řádem, oznámení o výběru zubaře.....), i když jsem je již několikrát posílala.
Některým již vypršela platnost JPP (je na 2 roky). Originály JPP Vám pošlu a Vy si je necháte po preventivni prohlídce u Vaší obvodní dětské lékařky potvrdit na další 2 roky. Od některých nemám JPP vůbec.
Budu si zakládat pouze kopie, všechna JPP Vám vrátím.

Chápu, že je toho hodně, ale potřebujeme mít vše v pořádku. Zkontrolujte proto dětem složky, namnožila jsem formulářky znovu, posílám je po dětech k doplnění a prosím o urychlené vrácení.
Pokud je vše v pořádku, nepřinese Vám Vaše dítě nic.

Posílala jsem i lístky s informacemi o exkurzi do ZOO a předběžný souhlas se školou v přírodě  - pošlete jej také.

Zároveň žádám rodiče, jejichž děti ještě nemají zaplaceny pracovní sešity a plavání, aby mi poslali urychleně peníze nebo mi napsali do sdělníčku, do kterého data mi peníze dodají.

                      Děkuji a těším se, že budeme mít brzy toto "úřadování" za sebou.

                                            

21.9.2010 - DÚ

21. září 2010 v 17:43 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Matematika (p.s.):
str. 3, cv. 2 (odčítání - při znázornění škrtáme. Výpočet - 1. sloupec s rozkladem, 2. sloupec bez rozkladu)
Dobrovolníci: str. 3, cv. 7 (počítání "v hadech")

Čtení:  stále str. 8,9 - děti si doma nečtou a je to na nich znát - budeme známkovat

+ přinést podepsanou PVC složku s euroobaly na portfólio - nutné.

20.9.2010 - DÚ

20. září 2010 v 16:57 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Český jazyk - sešit 1 - str. 8, cv. 4 - dopsat  (vzor:  t  t  t  táta)

+ přinést všechny sešity (podle seznamu pomůcek) - jen ti, kteří je ještě nedodali

Exkurze do ZOO

20. září 2010 v 9:42 | J.B., A.K: |  informace pro rodiče, akce třídy

V pátek 24. září pojedeme na slibovanou exkurzi do ZOO Ostrava. Autobus i vstupné máme hrazeno - je to odměna za naše příspěvky na adopci zvířat.

Děti mohou přijít normálně ráno do třídy a v 8.30 hodin budeme mít odjezd od školy.
Pokud se rozhodnete, že Vaše dítě přijde až před školu, zaškrtnete to na lístečku s informacemi, který děti dnes dostaly ve škole. Vraťte jej, prosím, obratem.

Kolem 12.00 bychom se měli vrátit. Děti budou předány do družiny, půjdou na oběd či domů.

S sebou: oblečení dle počasí, pláštěnku (deštník), svačinu, pití, kartičku pojištěnce, čip na oběd.

19.9.2010

19. září 2010 v 18:03 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy
Informace + drobná omluva  :-).
DÚ ze 17.9. zapisuji až dnes (v neděli 19.9.) - nefungoval mi internet.

Děti Vám domů přinesly letáčky. Zjišťujeme zájem o školu v přírodě. Vyplňte je a vraťte. Prosím, nezapomeňte zaškrtnout  ANO nebo NE. Někteří je vrací bez toho  :-).

17.9.2010 - DÚ

19. září 2010 v 17:54 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Psaní (Písanka 4) - dokončit str. 4 (po: Ňafá Raf?)

Prvouka - pracovní list:  Jsem školák - úlohy: 2.,3.,4.
                                       Cesta do školy - zkontrolovat úlohu 2.,3.

16.9.2010 - upozornění

16. září 2010 v 17:55 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy

Některé děti ještě stále nepřinesly peníze za dopravné na plavecký výcvik (340,- Kč na žáka).

Vybrané peníze musím zítra předat p. uč Melecké, protože v pondělí při plavání je bude odevzdávat pracovnicím bazénu. Nezapomeňte proto prosím ráno peníze poslat.


Zároveň žádám o aktualizované evidenční karty dětí. Posílala jsem Vám je hned počátkem šk. roku a dosud se mi vrátilo pouze 15 ks. Musím dokončit evidenci.
          
Dále připomínám, že jsem žádala o zakoupení sešitů do jednotlivých předmětů (čísla jsou uvedena v seznamu pomůcek). Je za námi polovina září a sešity přineslo jen 18 dětí. Potřebuji, aby měli sešity všichni. Děti nemohou stále psát jen na papíry.

                                   Děkuji.

16.9.2010 - DÚ

16. září 2010 v 17:43 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Český jazyk - str. 7,cv. 4 - dokončit  podle vzoru: c c c    cibule
                                                                              č č č     čepice         atd.

Matematika (PS) - str. 3, cv. 3  - slovní úloha

15.9.2010 - DÚ

15. září 2010 v 16:19 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Matematika (PS): str. 2, cvičení 4 - slovní úloha - lodě (vypočítat, napsat celou větou odpověď)

Čtení: zůstává

Třídní schůzka - 14.9. 2010

14. září 2010 v 21:27 | A.K. |  Zápisy z třídních schůzek

Program:

1. Rodiče dodají chybějící aktualizované formuláře k evidenci co nejdříve (JPP podle dohody s dětskou lékařkou, případně mohou formuláře JPP vyplnit rodiče jako zákonní zástupci dětí sami. Veškeré změny, které se týkají evidence nebo zdravotního stavu je potřebné vždy nahlásit.

2. Informace mohou rodiče získat na internetových stránkách školy (zsnabrezi-havirov.cz) i na našich třídních stránkách 2.A (zsnanabrezi-kabelikova.blog.cz).
Pozor prosím na datování článků. Loňské jsou značeny pouze datem (např. 14.9. - DÚ). Letošní budou datovány správně celým datem (tedy např. 14.9.2010 - DÚ).

3. Informace o nejbližších plánovaných akcích:
Pátek 24.10.2010 - exkurze do ZOO Ostrava (cesta i vstupné - pro naši třídu zdarma - výhra v soutěži Adopce zvířat)
Pondělí 27.10.2010 - pravděpodobně ŘEDITELSKÉ VOLNO pro žáky (ještě bude upřesněno)
Úterý 28.10.2010 - STÁTNÍ SVÁTEK

4. Domácí úkoly:
Děti si je již zapisují do sdělníčků samy. Zároveň si je mohou označovat tužkou do učebnice či pracovních sešitů.
Na pracovních listech - označí si ve sdělníčku předmět.
Stále je nutná Vaše kontrola při psaní úkolů. Úkoly podepište.

5. Učebnice a pomůcky - nosit podle rozvrhu hodin.
Vždy budou děti mít pero,tužky, gumu, strouhátko, pastelky, nůžky, složku na prac. listy,
Nezapomínejte dětem dávat vhodnou obuv na přezutí (raději ne nazouvací pantofle - hrozí nebezpečí úrazu), ubrousky a ručníky - dodržujeme správné hygienické návyky.
Do výtvarné výchovy a praktických činností si mohou děti nechávat pomůcky ve třídě v kapsáři, pytlíku nebo příruční tašce (formátem je vhodná např. jutová Tesco taška).
Přinést novou složku z PVC s euroobaly na portfólio (k zakládání  nejhezčích prací) a malé lepidlo v tyčince (zapomněla jsem to uvést v seznamu pomůcek).

6. Stále ještě všichni nepřinesli sešity do jednotlivých předmětů a nezaplatili částku na pracovní sešity. Hradím je vždy v hotovosti ihned při dodání, je proto nutné peníze co nejdříve dodat. Z těchto peněz nakupujeme i další pomůcky do výuky (výkresy, tuš, bar. papíry, náčrtníky atd.). Papíry na kopírování máme od sponzorů z Vašich řad - děkuji.
Zároveň je nutné do konce tohoto týdne uhradit i částku 340,- Kč (plavání). V pondělí 20.9. musíme při plavecké lekci peníze odevzdat.

7. Také v letošním roce budeme sbírat plastová víčka, starý papír, použité baterie a drobný elektroodpad (fény, konvice, žehličky...) včetně starých mobilů.

8. Příspěvky do občanského sdružení: vybíráme v průběhu celého roku částku 150,- Kč na žáka (rodinu).

9. Při pozdějším příchodu do školy si žáci vše berou s sebou do třídy. Totéž, pokud budou odcházet z vyučování dříve (např. k lékaři).

TU: A. Kabelíková

14.9.2010 - DÚ

14. září 2010 v 20:27 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Matematika (PS): str. 1, cv.9

Český jazyk (PS): str. 2,. cv. 4 - domalovat obrázek

Čtení: čítanka - str. 8 a 9 (Pejsek a kočička)Další probírané učivo:
Prvouka: Jsem školák, chování o přestávce, cesta do školy
Psaní: opakování  písmen, opisy, přepisy krátkých textů - dodržování správných návyků při psaní
(držení tužky nebo pera,  náklon papíru, správné sezení) 

13.9.2010 - info

13. září 2010 v 14:22 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy

Žáci dostali v pátek nový pracovní sešit do ČJ a dnes do M. Čekáme ještě na dodání pracovního sešitu do PRV.
Budeme tedy již pracovat i s těmito sešity (včetně DÚ). Někteří je ještě nemají zaplaceny. Peníze pošlete co nejdříve (můžete zaplatit také osobně na tř. schůzce).
Při zadání DÚ budu uvádět zkratky PS (pracovní sešit) a S (sešit).

Další informace - zítra 14. 9. v 15,30 na třídní schůzce.