Květen 2010

31. 5. - DÚ

31. května 2010 v 14:59 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

DÚ - Čtení - Slabikář - str. 116 (Černá hodinka)

      - Matematika - str. 42 (červený čtvereček)

28. 5. - info pro rodiče

28. května 2010 v 16:52 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy

Dne 2. 6. půjdeme během vyučování do dětského oddělení městské knihovny, kde budou naši prvňáci slavnostně pasováni na čtenáře. Prosím o vhodné oblečení (+ deštníky nebo pláštěnky - pokud by nám počasí nepřálo).

28. 5. - DÚ

28. května 2010 v 16:48 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

DÚ - Čtení - Slabikář -str. 116 (nově)

      - Psaní - Písanka - str. 10 (přepis vět - každou větu napsat jen jednou)

27. 5. - info pro rodiče

27. května 2010 v 13:22 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy

Zítra (pátek 28. 5.) máme vyučování kvůli volbám zkráceno. Končíme již v 11.20 hodin.

Školní družina - provoz normální.

27. 5. - DÚ

27. května 2010 v 13:20 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

DÚ - Čtení - Slabikář - str. 115

      - Matematika - str. 41 (zelený čtvereček)


      + Prvouka - Les je náš přítel

26. 5. - DÚ

26. května 2010 v 15:27 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

DÚ - Čtení - slabikář - str. 115 (Nová spolužačka)

      - Matematika - str. 40 (modrý čtvereček - doplnit a vypočítat správně příklady)

25. 5. - DÚ

25. května 2010 v 13:09 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

DÚ - Čtení - Slabikář - str. 114 (Každý mluví ....)

      - Matematika - str. 40 (zelený čtvereček) - PYRAMIDY

      - Psaní - písanka - str. 8


      + Prvouka - práce v lese, dřevo jako surovina, výrobky ze dřeva

Třídní schůzka - 18. 5.

25. května 2010 v 13:02 | A.K. |  Zápisy z třídních schůzek

Třídní schůzka -18. 5. 2010 - 1.A

Program:
l.  Informace o prospěchu a chování. Informace o udělení výchovných opatření (napomenutí
    TU).
    Se zvýšenou náročností učiva se zhoršila úroveň prací v písankách. Trénujte doma stále
    uvolňování ruky při psaní.
    Problémy s kázní - dbát i doma na dodržování společenských pravidel (neskákat druhým
    do řeči, poslouchat pokyny dospělých, umět pozdravit, používat slova prosím a děkuji ...).

2. Prodejní výstavka žákovských prací ve vestibulu školy - 18. - 20. května. Výtěžek jde na
    úhradu školného pro Lydii Nakandi (adopce na dálku).

3. 21. května od 8.00 do 12.00 - v prostorách školy se uskuteční Dětský den (soutěže, kvízy ).
    Sportovní oblečení, přezůvky, svačina a pití.
    Školní družina - normální provoz.

4. Fotografování ke konci šk. roku proběhne odloženo pro nepřízeň počasí až na období po
    6. červnu.
    Cena jedné fotografie: cca 25,- Kč  
    Skupinová fotografie (minimálně 3 ks): 45,- Kč
  

5. 22. 6. - školní výlet - Den řemesel v Kotulově dřevěnce. Budeme vybírat cca 50,- Kč.
     Rodiče se mohou zúčastnit také a pomoci s dohledem nad dětmi.

6. O dalších akcích budete informováni písemně.

Různé:

   V tělesné výchově potřebujeme švihadla. Někteří si je nenosí vůbec, jiní je nosí domů a
    potom je zapomínají. Je vhodné ho mít uloženo v tašce (pytlíku) s cvičebním úborem a
    nechávat si ho ve škole. Zkontrolujte prosím i stav těchto tašek. Žáci nemohou mít cvičební
    úbor volně uložený ve školní lavici.

   
    Sběr starého papíru a víček - do konce měsíce května. Potom znovu od září.
    Nejlepší sběrači pojedou za odměnu buď do ZOO (zcela zdarma) nebo do DINOPARKU
    (s doplatkem 50,- Kč).
    Termín bude upřesněn.  
    Nejlepší třída pojede zdarma do ZOO na začátku příštího šk. roku.

   

   

Dětský den - 21. 5.

24. května 2010 v 21:10 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy
V pátek to po celé dopoledne v naší škole hučelo jako v úle. Děti se rojily po chodbách i třídách opravdu jako pilné včelky. Všichni se snažili plnit připravené úkoly, soutěže i kvízy co nejlépe. Fandili si navzájem a čestně soupeřili s dalšími družstvy. Nikdo se neulíval, ani nepodváděl.

Na stránkách školy si můžete prohlédnout videoukázku a fotografie z celé akce.

Všem třem družstvům naší třídy se povedlo zvládnout všech 14 stanovišť, i když to bylo opravdu
nejen fyzicky, ale i časově náročné. Doufám, že se dětem "výlet do Arktidy, Antarktidy a států Jižní Ameriky" líbil, že se něco nového dověděly a naučily a že Vám o něm doma také něco zajímavého sdělily.
Možná, že nejvíc unavená jsem byla já  :-) , protože jsme se kromě všeho všichni opravdu pěkně a několikrát po sobě řádně proběhli po schodech i po celé budově a uhlídat přitom všechny naše rarášky - to chtělo hodně energie  :-)).

24. 5. - DÚ

24. května 2010 v 12:51 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

DÚ - Čtení - Slabikář - str. 113 (opakování), str. 114 (nově)

      - Matematika - str. 39 - zelený čtvereček (HADI)

20. 5. - DÚ

20. května 2010 v 13:24 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

DÚ - písemný není

      - Čtení - slabikář - str. 113 (číst básničku a učit se ji nazpaměť - v PO začnu zkoušet)

      - Matematika + Prvouka - hodiny - poznávání a určování (1 - 12 - dopoledne, odpoledne,
                                                 rovněž 1 - 24).
                                                 Zatím se učíme pouze celé hodiny.
                                                 Zkoušíme dokreslovat ručičky do prázdných ciferníků, vytváříme
                                                 příklady (viz pracovní list).
                                                 Je to těžké, mnohým to nejde, trénujte prosím i doma.
                                               
                               

20. 5. - info pro rodiče

20. května 2010 v 7:49 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy

- zítra 21. 5. organizujeme pro všechny žáky od 8.00 do 12.00 hodin v prostorách školy DĚTSKÝ DEN (výuka neprobíhá).

Pro děti jsou připraveny soutěže motivované Jižní Amerikou, Arktidou a Antarktidou.

Děti si s sebou vezmou co nejméně věcí (všichni žáci 1. stupně budou mít k dispozici pouze šatny 1. tříd). Nutný je batůžek s přezůvkami, svačinkou a pitím + 1 zavírací špendlík (pokud máte).

Školní družina - normální provoz.- dnes děti dostaly domů k prohlédnutí Angličtinu. Knihu si můžete prohlédnout, v případě zájmu děti přinesou hned v pondělí 200,- Kč nebo knihu v pořádku vrátí.

Nejedná se o školní učebnici - rozhodnutí je na Vás.


- do tělesné výchovy na příští týden si děti musí přinést švihadlo (všichni je nemají).

19. 5. - DÚ

19. května 2010 v 13:09 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

DÚ - Čtení - slabikář - str. 113 (básnička)

      - Matematika - pracovní list 148 -  had - doplnit řadu čísel do 20. Přičítáme vždy číslo 2.
                               (0,2,4,6,8................20)

18. 5. - DÚ

18. května 2010 v 12:12 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

DÚ - Čtení - slabikář - str. 112-3 - číst: "Sešup" - opakování + básnička (nově)

      - Matematika - pracovní list - 147 - nakupujeme

DÚ nejsou zapsány ve sdělníčku - máme je označeny v učebnici i na papíře a hlavně si je zkoušíme zapamatovat.

17. 5. - DÚ

17. května 2010 v 12:19 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

DÚ - Čtení - slabikář - článek Sešup na sr. 112-3

      - Matematika - pracovní list (143 - dvě cvičení označená červeně)


Obrázky zvířat si děti přinesou na zítřek do prvouky (dnes jsme dokončovali "Piraně" a "Eskymáky s iglú"). O zvířatech si budeme nejdříve povídat, potom si je nakreslíme.

Upozornění - 14. 5.

14. května 2010 v 13:11 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy

Vzhledem ke špatnému počasí se přesouvá termín fotografování tříd. Proběhne až po 6. červnu.

Zároveň připomínám termín třídní schůzky: 18. 5. v 15.30 hodin.

14. 5. - DÚ

14. května 2010 v 13:07 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

DÚ - Čtení - slabikář - článek  "Sešup" na str. 112-3
                                   Básničky "Mláďata" nebo "Máme štěně Matěje" ze str. 111 nazpaměť.

      - Matematika - str. 38 - cvičení s modrým čtverečkem (vypočítat příklad, znázornit pomocí
                                           šipek)
      - Psaní - trénovat přepis i opis (písmen, slov i krátkých vět) na volné papíry, folii nebo tabulku
                    MAJA. Některé děti mají úlohy odbyté, vůbec nedbají na úpravu.

      - Výtvarná výchova - přinést si z časopisu vystřiženou fotografii jakéhokoli zvířete o 
                                         rozměrech nejméně 10x10 cm (raději větší).
                                         Výborné by bylo, pokud byste našli zvíře, které žije v polárních
                                         oblastech nebo v Jižní Americe.

13. 5. - DÚ

13. května 2010 v 12:31 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

DÚ - Psaní - písanka 3 - str. 5 - dokončit

      - Matematika - str. 37 - modrý čtvereček - doplnit správná čísla do příkladu a pyramidy
                                           (čísla v barevných čtvercích musí být stejná v příkladě i v pyramidě).

Připomínám: přinést peníze na fotografii třídy.

12. 5. - DÚ

12. května 2010 v 13:45 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

DÚ - Čtení - slabikář - str. 111 (číst a jednu z delších básniček se naučit nazpaměť - do konce
                                   týdne).

      - Matematika - str. 36 - opět navlékáme korálky (růžový, modrý, zelený, vytvořený příklad
                                           zapíšeme do čtverečků podle barvy).

      - Psaní - trénovat písmeno velké psací Z (volný papír, fólie nebo tabulka MAJA).

      - Hudební výchova - naučit se text písničky "Proč...."

11. 5. - DÚ

11. května 2010 v 12:46 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

DÚ - nezapisovali jsme do sdělníčku - děti si zkoušejí  zapamatovat své úlohy.

        Čtení - slabikář - str. 110 (Štěňátko) a básničky na str. 111.

        Prvouka - živočichové v lese, popis vývoje žáby od vajíčka k dospělé žábě, rozdíly mezi
                         včelou a vosou.

        Matematika - všichni dostali nový pracovní list s čtvercovou sítí k procvičování na fólii
                              (zakreslování podle zadaných souřadnic - 1. číslem označujeme vodorovnou
                              osu, 2. číslem svislou).
                              Síť si zakládáme do fólie. Procvičování doma je nutné, některým žákům dělá
                              orientace v síti stále ještě problémy. Můžete jim zadávat libovolné souřadnice
                              nebo zkoušet pomocí souřadnic vytvářet obrázky.
                              Na fólii píšeme pouze tužkou, aby se práce dala vygumovat.

Další dnešní článek v rubrice: Informace pro rodiče