Duben 2010

30. 4. - DÚ

30. dubna 2010 v 14:36 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

DÚ - Čtení - slabikář - str. 107

      - Matematika - červená - str. 34, cvičení (červený čtvereček).
Nakupujeme: doplnit tabulku - vypočítat cenu. Poslední řádek - vytvořit samostatně příklad.
Podobné příklady jsme procvičili společně ve škole na tabuli.

      - Psaní - písanka 2 - prohlédnout a zkontrolovat. Dopsat případně řádky označené červeně. V příštím týdnu již budeme psát do písanky 3.

29. 4. - informace

29. dubna 2010 v 23:02 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy

V pondělí 3. 5. budou děti do  prakt. činností a výtvarné výchovy potřebovat 1 nový malý hliněný květináč (do průměru cca 7 - 10 cm). V květinářství a domácích potřebách většinou malé nemívají. Můžete ho koupit v zahradnických potřebách nebo prodejně výtvarných potřeb (OPTYS) - vedle drogerie SCHLECKER.

29. 4. - DÚ

29. dubna 2010 v 12:43 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

DÚ - Čtení - slabikář - str. 106

      - Matematika - pracovní list  (str. 8/A,B).  Všichni ho dostali ve škole, pro nemocné si jej můžete vytisknout ze složky prac. listů zde (v galerii).

28. 4. - DÚ

28. dubna 2010 v 12:40 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

DÚ - Psaní - písanka 2, str. 30 - přepsat správně věty.

      - Čtení - slabikář str. 104-5  (dě, tě, ně)

27. 4. - DÚ

27. dubna 2010 v 19:06 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

DÚ - Čtení - zůstává DI, TI, NI a DĚ, TĚ, NĚ

      - Prvouka - Domácí zvířata - vybarvit obrázek farmy a na správná místa doplnit samolepky zvířátek.

      - Matematika (červená) - dobrovolně - vystřihnout z papírové skládanky stejný "vzor".

26. 4. - DÚ

26. dubna 2010 v 15:20 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

DÚ - Matematika (červená) - str. 33 - cvičení se žlutým čtverečkem (Oprav chybu): Na řádek vedle každého příkladu napsat správně opravené zadání příkladu.

      - Čtení - slabikář - zůstává DI, TI, NI (str. 102-103). Zítra budeme pokračovat se čtením slov s DĚ, TĚ, NĚ (str. 104-105).


      Nezapomenout přinést dolinkované zelené sešity - potřebujeme je  již na opisy a přepisy.

23. 4. - info pro rodiče

23. dubna 2010 v 12:56 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy

Dnes se děti pokoušely o samostatný zápis do sdělníčků. Mohly psát psacím či tiskacím písmem podle zápisu na tabuli. Jejich snaha byla veliká. Chybičky se tolerují.
Pokud byste zápis nevyluštili  :-)) ,  jedná se o následující:

Do výtvarné výchovy v pondělí  si děti mají přinést jedny staré noviny.

Do českého jazyka přinesou nalinkovaný zelený sešit, který jsem rozdala na třídní schůzce.

23. 4. - DÚ

23. dubna 2010 v 12:48 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

DÚ - Čtení - slabikář - str.102-103

      - Matematika (červená) - str. 32 - cvičení (oranž. čtvereček): Navlékáme korálky. Je třeba 
        spojit vždy 3 čísla tak, aby byl součet 10. Každé číslo v trojici musí mít jinou barvu.
        Čísla potom zapsat do prázdných čtverců (podle barvy).

22. 4. - DÚ

22. dubna 2010 v 12:33 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

DÚ - Čtení - slabikář - str. 101 (číst vše + dobrovolníci se mohou básničky naučit nazpaměť)

      - Psaní - písanka - str. 26 - dokončit. Na volné papíry trénovat písmeno r.

      - Prvouka - opakování - jarní rostliny
                       - nová látka - týden, dny v týdnu, pojmy: dnes, včera, zítra, předevčírem,
                         pozítří ...,
                         (souvisí i s matematikou - červená uč. - kalendář - str. 30)

21. 4. - DÚ

21. dubna 2010 v 16:42 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

DÚ - Čtení - slabikář - str. 100 (Polička)

      - Psaní - písanka - str. 26 - 5 řádků

20. 4. - DÚ

20. dubna 2010 v 12:38 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

DÚ - Matematika - pracovní list - 1. a 2. cvičení

Omluva

19. dubna 2010 v 10:36 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy

Omlouvám se, že jsem původně v rubrice "Zápisy z třídních schůzek" napsala nesprávnou hodinu srazu na DEN ZEMĚ.
Správně je v 7.45 (tak jak bylo uvedeno dále a také na lístku, který přinesly děti již předtím).
V zápise jsem hodinu již opravila.

19. 4. - DÚ

19. dubna 2010 v 10:32 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Zůstávají zadané  DÚ z pátku - dnes jsme po celý den měli přírodovědnou stezku "Den Země".

16. 4. DÚ

16. dubna 2010 v 18:31 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

DÚ - Čtení - slabikář - stále str. 93 - 96

      - Matematika (červená) - str. 30 (pyramidy)

Třídní schůzka - 13. 4. 2010

15. dubna 2010 v 14:53 | A.K. |  Zápisy z třídních schůzek

Program:

l.
Informace o prospěchu a chování. Informace o udělení výchovných opatření (napomenutí TU).    Byla zdůrazněna nutnost soustavného procvičování probíraného učiva a kontroly při domácí přípravě. Číst musí děti každý den (nejen ve slabikáři, je vhodné vybrat dětem vhodnou četbu - např. edice "První čtení").
Také doporučuji zkoušet doma s dětmi alespoň kraťoučké diktáty (2-3 věty). Zjistíme tak lépe, co dětem nejde, čemu se musíme více věnovat.
Soutěžte s nimi ve sčítání a odčítání.
O učivu prvouky si nechte od dětí povídat.
Nenechávejte děti dělat DÚ bez dohledu - je nutná kontrola. Úkoly podepište.

2. 19. 4. - Den Země - za každého počasí. Sraz v 7.45 u školy. S sebou: svačinu, pití, pláštěnku, vhodné oblečení a obuv. Konec - kolem 11.00. Obědy budou vydávány dříve. Družina - beze změn.

3. Adopce zvířat (ZOO Ostrava) - příspěvek
(20,- Kč či více) vybíráme do konce dubna.

4.
Výroba dárečku ke Dni matek - děti si donesou (do 25. 4.) nový malý hliněný květináček.

5.
Fotografování ke konci šk. roku proběhne 17. a 18. 5.
     Cena jedné fotografie: cca 25,- Kč
     Skupinová fotografie (minimálně 3 ks): 45,- Kč

6.
V den příští tř. schůzky 18. 5. bude zahájena prodejní výstava výrobků žáků
(výtěžek opět půjde na úhradu školného pro Lydii z Ugandy).

7.
21. 5. Dětský den - soutěže v areálu školy pro všechny žáky. Budou inspirované Jižní Amerikou, Arktidou a Antarktidou.

8.
22. 6. - školní výlet - Den řemesel v Kotulově dřevěnce. Budeme vybírat cca 50,- Kč.
Bližší informace na příští tř. schůzce, příp. písemně.

9. Různé:
    Informace o možnosti očkování (přeočkování) dětí proti TBC. Pro děti od 11 let je hrazeno
    všemi zdravotními pojišťovnami.

    Učebnice a pomůcky - nosit podle rozvrhu hodin. Při kontrole tašek dbejte na to, ať děti
    nenosí s sebou zbytečné věci, které nesouvisejí se školní výukou.

    Zkontrolujte, zda mají Vaše děti ve škole ručníky + ubrousky - někteří je odnesou domů
    vyprat a potom jsou třeba 2-3 týdny bez nich.
    Totéž platí o cvičebních úborech. Stále je mnoho "zapomnětlivců". Tv máme podle rozvrhu
    vždy v úterý a v pátek. Občas dokonce nemůžeme jít do tělocvičny - máme více necvičících než
    cvičících.


TU: Alena Kabelíková

15. 4. - DÚ

15. dubna 2010 v 13:42 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

DÚ - Čtení - slabikář - str. 93 - 95 (Řípa ...) + postupně se učíme recitovat zpaměti básničky na str. 96.

      - Psaní - písanka - str. 22 (velké psací S - dokončit stranu)

Den Země

15. dubna 2010 v 13:37 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídyV pondělí 19. dubna 2010 se koná pro všechny žáky naší školy DEN ZEMĚ,
Závod proběhne za jakéhokoliv počasí.
Trasa: okolí školy a nábřeží kolem řeky Lučiny.
Sraz: v 7.45 u školy
S sebou: terénní obuv, vhodné oblečení, pláštěnka (nutná), pokrývka hlavy, svačina, pití.

Plánované ukončení: cca v 11.00 hodin. (Obědy se budou vydávat dříve, družina beze změn,)
Upozornění: Alergici a astmatici mohou být tento den omluveni (písemně).


14. 4. - DÚ

14. dubna 2010 v 12:42 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly


DÚ - Čtení - slabikář - str. 97-8 (opakování), str. 96 (básničky - nově)

      - Matematika (červená) - str. 29 (modrý čtv. - dokončit poslední řádek - vymyslet si sami, co se dá koupit  +   žlutý čtv. - vypočítat a vyluštit tajenku)

13. 4. - DÚ

13. dubna 2010 v 12:31 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

DÚ - Čtení - slabikář - str. 97, 98 (písmena G,g a F,f)

      - Prvouka - dokončit obrázek květiny (sněženka, narcis nebo tulipán), popsat hlavní části (podle str. 56) a vyjmenovat je.


Pozn.: Děti dnes záměrně "na zkoušku" nemají zapsány DÚ ve sdělníčcích. Mají si zadání DÚ zapamatovat samy.

12. 4. - DÚ

12. dubna 2010 v 12:41 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly


DÚ - dopracovat a docvičit všechno z pátku 9. 4. (Matematika - pracovní l., čtení - str. 98 + prac. list, písanka - dokončit str. 20)