Březen 2010

30. 3. - DÚ

30. března 2010 v 13:19 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

DÚ - Čtení - slabikář - str. 86-87

      - Psaní - dopsat str. 8 (příp. 9)

29. 3. - DÚ

29. března 2010 v 20:39 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

DÚ - Čtení - slabikář - str. 84-86

      - Matematika (červená) - str. 25 (2 cvičení - žlutý a zelený čtvereček); procvičujeme sčítání a odčítání do 17.

26. 3. - Návštěva muzea

28. března 2010 v 11:58 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy
V pátek jsme nemohli jít v tělesné výchově kvůli pracovním úpravám do tělocvičny.
Proto jsme si vyšli na procházku při krásném jarním sluníčku a využili pozvání do výstavní síně Musaion Muzea Těšínska.

Prohlédli jsme si výstavu starých map našeho regionu, podívali se na staré přístroje, které usnadňovaly práci při zaměřování terénu k tvorbě plánů a map.

Hlavně jsme se ale mohli podívat na to, jak se mohou krásně a třeba i netradičně zdobit velikonoční kraslice. Dokonce jsme si to někteří sami vyzkoušeli. Snad se alespoň někomu povedlo ozdobené vajíčko donést domů. Nejšikovnější při zdobení byla Karolínka. Zdobila vyfouknuté vajíčko slámou a i paní, která zdobení předváděla, ji velice chválila.

Vstupné bylo 10.- Kč  (Peníze mi děti přinesou v pondělí.)

26. 3. - DÚ

28. března 2010 v 11:42 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Písemný úkol není - pouze čteme nové články ve slabikáři.

Info k výuce v příštím týdnu

25. března 2010 v 13:55 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy

Do výtvarné výchovy v pondělí 29. 3. budeme potřebovat dárkové bal. papíry. Mohou být i menší kousky (s vánoční tématikou NE).

Velikonoční prázdniny jsou od čtvrtka 1. 4. do pondělí 5. 4. 2010.
Děti si domů odnesou ručníky i cvičební úbory na vyprání. Zkontrolujte prosím cvičební obuv. Mnohým vyrostly nohy a mají cvičky malé.

25. 3. - DÚ

25. března 2010 v 13:47 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

DÚ - Čtení - slabikář - str. 82-3

      - Matematika (červená) - str. 23 (2 cvičení - zelený a žlutý čtvereček)

24. 3. - DÚ

24. března 2010 v 21:43 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

DÚ - Čtení - slabikář - str. 82

- Psaní - str. 6 - dokončit

23. 3. - DÚ

23. března 2010 v 14:09 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Písemný úkol dnes není. Procvičujte s dětmi psaní na papíře (individuálně - to, co jim nejde).


DÚ - Čtení - slabikář - str. 81


Matematika - procvičovat pamětné sčítání a odčítání do 16.


Český jazyk - ústně: věta, slovo, slabika, písmeno. Psaní velkých písmen na začátku vět, znaménka za větou ( . ? ! ). Věty oznamovací, tázací, rozkazovací.


Prvouka: Věda - v hodině jsme prováděli pokusy. Děti byly poučeny (důrazně), že je nesmějí dělat samy (nebezpečí úrazů). Mohou Vám o nich ale vyprávět a můžete si je vyzkoušet společně.
Dále si mají zopakovat pravidla slušného chování.

22. 3. - DÚ

22. března 2010 v 12:35 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

DÚ - Matematika (červená) - str. 18 (spojování tří čísel)

- Čtení - slabikář - str. 80

19. 3. - DÚ

19. března 2010 v 12:40 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

DÚ - Čtení - slabikář - str. 78 - 79

- Matematika - pracovní list - cvičení 1, 2, 3 ( zde: složka Pracovní listy - Cvičení z matematiky I.)

18. 3. - DÚ

18. března 2010 v 18:59 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

DÚ - dnes pouze čtení - slabikář (do str. 77)

17. 3. - DÚ

17. března 2010 v 12:40 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly
DÚ - Matematika (červená) - str. 17 (oranžový čtvereček - doplnit číslicí počet teček)
- Čtení - slabikář - str. 77

16. 3. - DÚ

16. března 2010 v 13:20 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly
DÚ - Čtení - slabikář - stále čteme články do str. 76
Žádný písemný úkol jsem dnes kvůli třídním schůzkám nezadávala.
Děti mají společně s Vámi zkontrolovat všechny kartičky s číslicemi a tečkami. Vzadu podepsat. Pokud něco chybí, napište mi to prosím na papír (jméno dítěte, chybí číslo ..., chybí tečky ...).

15. 3. - DÚ

15. března 2010 v 12:34 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

DÚ - Matematika (červená) - str. l6 (oranžový čvereček - pyramidy)

- Čtení - slabikář - str. 74-5 - opak., str. 76 - nově, říkanky zpaměti

Třídní schůzka

12. března 2010 v 12:48 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy

V úterý 16. března v 15.30 hodin se koná ve třídě 1. A třídní schůzka. Účast je nutná. Rozdala jsem dětem pozvánky. Podepište je prosím, vyznačte, zda se dostavíte a v pondělí mi je děti vrátí.

12. 3. - DÚ

12. března 2010 v 12:46 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

DÚ - Čtení - slabikář - str. 74-5 (říkanky :"To je ..." a "Kde je..." naučit i nazpaměť)

- Matematika (zelená) - str. 11, cvičení 5 a 11

11. 3. - DÚ

11. března 2010 v 11:49 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

DÚ - dnes pouze čtení- slabikář - str. 73-4 (+ slova na stránkách s červeným rohem - procvičovat stále).

- Prvouka - zopakovat vše o zubech, podívat se na novou látku - v ě d a.

Matematika - dobrovolný úkol - skládání a stříhání papíru - podle str. 12

10. 3. - DÚ

10. března 2010 v 13:20 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

DÚ - Psaní - písanka 2 - str. 2

- Čtení - slabikář - str. 72 + procvičovat str. 61-70 (s červeným rohem)

9. 3. - DÚ

9. března 2010 v 13:38 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

DÚ - Matematika (červená) - str. 14 - žlutý čtvereček (správně sestavit příklady na sčítání z "neposlušných čísel")

- Čtení - slabikář - slova na str. 61,2

M D Ž

8. března 2010 v 16:19 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy

Přeji všem maminkám, babičkám, tetičkám (sobě také) i těm našim malým "cácorkám" všechno nejlepší k MDŽ.

Myslím, že si ten svátek zasloužíme :-)).


A. Kabelíková