Leden 2010

Barevný týden

31. ledna 2010 v 15:48 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy

Dostali jste domů informaci o soutěži, kterou budeme mít po celý příští týden. Hodnoceny budou jak třídní kolektivy tak i děti ve třídě jednotlivě.

Nezapomeňte proto, že v pondělí bude ve škole převládat MODRÁ BARVA. Je nutné, aby každé dítě mělo alespoň 1 součást oblečení nebo doplněk v této barvě - jinak neobdržíme bonus pro třídu (samozřejmě, čím více, tím lépe - každý může získat celkem 5 bodů).

Také já musím mít na sobě odpovídající barvu :-) - v opačném případě nebudu moci po celý den zkoušet a známkovat :-)).


28. 1. - DÚ

31. ledna 2010 v 15:40 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Na pololetní prázdniny jsem nezadávala žádný nový písemný DÚ. Děti si mohou při domácí přípravě dokončit cvičení, která nemají vypracována (pokud třeba chyběly, příp. nestihly dokončit).


Matematika - počítáme do 12.

Čtení - slabikář - str. 41 a nově 42-3

Prvouka - příbuzenské vztahy

Psaní - procvičovat na papír psaní slabik (dbát na správné navazování písmen)

27. 1. - DÚ

27. ledna 2010 v 18:07 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

DÚ - Psaní - písanka 1 - str. 18 (opis slabik - po slabiku ma)

- Čtení - slabikář - str. 39,40 (opakování), str. 41 (nová)Matematika - rozklad čísla 12, sčítání a odčítání do 11.

Informace k pololetí

26. ledna 2010 v 16:41 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy

Ve čtvrtek 28. 1. 2010 bude žákům vydán výpis pololetního vysvědčení. Rozvrh hodin v prvních třídách je beze změny (4 vyuč. hodiny). Výpis prosím podepište a děti jej v pondělí ve škole odevzdají.

V pátek 29. 1. 2010 - volno - pololetní prázdniny. Nástup do školy v pondělí 1. 2. 2010.

26. 1. - DÚ

26. ledna 2010 v 16:36 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

DÚ - Matematika (béžová) - str. 39, cv. 3 (opakování)

- Čtení - slabikář - str. 38 a 39 (opakování) + str. 40 (nová)Procvičovat (pamětně) sčítání a odčítání do 11.
V prvouce - rodinné vztahy (tatínek, maminka, syn, dcera, babička, dědeček, strýc, teta, bratranec, sestřenice).
V psaní - písmena a slabiky.

25. 1 - DÚ

25. ledna 2010 v 12:47 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

DÚ - Matematika (béžová) - str. 39, cv. 1 a 2 (opakování)

- Čtení - slabikář - str. 37-39

22. 1. - DÚ

24. ledna 2010 v 0:42 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

DÚ - Matematika (béžová) - str. 80, cv. 1

Čtení - slabikář - str. 36-8+ opravy v diktátovém sešitu (prosím také podepsat)

21. 1. - DÚ

21. ledna 2010 v 18:23 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly


DÚ - Psaní - písanka 1 - str. 16

- Čtení - Slabikář - opak. str. 35 + str. 36-7


Znovu žádám, abyste svým dětem podepisovali čtení ve slabikáři a veškeré úkoly (včetně oprav).
Domácí přípravu si musí dělat děti ve Vaší přítomnosti, abyste jim mohli případně pomoci a poradit. Stává se, že někteří mají DÚ naprosto odbyté, vynechávají cvičení nebo je nemají vůbec.

Den otevřených dveří + ukázkové hodiny

20. ledna 2010 v 23:14 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy

Jak jste byli informováni na internetových stránkách školy, na letáččích i v tisku, byl pro zájemce dnes na naší škole připraven "Den otevřených dveří".

Návštěvníci si mohli prohlédnout celou budovu, zařízení našich odborných učeben i tříd.

Zároveň proběhly také ukázkové hodiny v 1. třídách. V dopoledních hodinách se přišli na naše prvňáčky do obou tříd podívat jejich mladší kolegové předškoláci z MŠ spolu se svými učitelkami.

Odpoledne potom ještě proběhly v 1.B další dvě ukázkové hodiny určené hlavně rodičům budoucích i současných prvňáčků.

Děti měly od rána velkou trému a velmi se snažily, aby všechno dopadlo dobře. Myslím si, že se jim to povedlo - i když se občas vloudila nějaká chybička :-).

20. 1. - DÚ

20. ledna 2010 v 22:49 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

DÚ - Čtení - Slabikář str. 35

Písemné úkoly dnes děti nedostaly. Opět ale připomínám, že někteří "hříšníci" stále nemají dokončeny některá starší cvičení v písance či v matematice (mají je označena vynechávkou nebo tečkou).

19. 1. - DÚ

19. ledna 2010 v 13:35 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

DÚ - Matematika (červená) - str. 55V písance č. 1 - dopsat str. 14 (případně dopsat předchozí stránky označené tečkami)

18. 1. - DÚ

18. ledna 2010 v 12:39 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

DÚ - Matematika (červená) - str. 53 (napsat číslice 8)

- Čtení - slabikář str. 33 (text psacím písmem)

15. 1. - DÚ

15. ledna 2010 v 16:07 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

DÚ - Čtení - slabikář - opakování - čteme všechno do str. 26 a rovněž slova na stranách s modrým rohem (ještě neumíme všechna písmena, takže vybíráme jen to, co známe, ale někteří už zvládají vše). Učíme se stále také číst psaný i tištěný text. Procvičovat H, h.

- Psaní - trénovat spojování písmen do slabik (ma, me, mi .....,la, le, li, .... ta, te, ti...sa, se, si ...)

- Matematika - procvičovat sčítání a odčítání (+ znázornění šipkami - vzor příkladů z červ. učebnice), rozklady čísel, skládání čísel (kostičky) ....

14. 1. - DÚ

14. ledna 2010 v 13:15 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly


Dnes není žádný nový písemný úkol. Děti mají pouze dokončit cvičení z matematiky (pokud jej nestihly ve škole).

Mají ale zadáno nové čtení ve slabikáři (tištěný i psaný text od str. 28) a vybrat si doma a naučit se básničky na recitační soutěž. Zítra jim nabídnu také nějaké veršíky, pokud si doma s Vámi nic nevybraly.

13. 1. - DÚ

13. ledna 2010 v 20:53 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

DÚ - Matematika (červená) - str. 51

Čtení - slabikář - str. 26 - 27Ve čtvrtek budeme psát další diktát. Některé děti ještě neudělaly předepsané opravy minulého diktátu nebo si diktátový sešit zapomněly doma. Sešit bude zůstávat ve škole, doma jej děti budou mít jen na napsání opravy. Prosím, abyste každý diktát vždy podepsali.

12. 1. - DÚ

12. ledna 2010 v 21:44 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly


DÚ - Matematika (béžová) - str. 36, cv. 2

- Psaní (malá písanka 1) - str. 10Učivo - prvouka - Co pro nás znamená rodina (jistota, zabezpečení, bezpečí, láska ...), kdo patří do nejbližší rodiny, další příbuzní. Čím můžeme svým blízkým pomoci, čím udělat radost.

Stálé úkoly - čtení (slabikář, prac. list), procvičování matematických příkladů (podle vzorů z uč.), diktáty písmen.

11. 1. - DÚ

11. ledna 2010 v 21:24 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

DÚ - Matematika (červená) - str. 49.
Stále je třeba procvičovat sčítání a odčítání, rozklady čísel, doplňování chybějících čísel.

Čtení - slabikář - str. 24-25 + pracovní list H,h (číst slova v rámečcích a spojit je se správným obrázkem.) Trénovat čtení tiskacího i psacího písma.

Chystáme recitační soutěž

7. ledna 2010 v 21:07 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy

Školní kolo recitační soutěže se uskuteční ve středu 27. 1. od 14.00 hodin ve třídě 3. A (1. patro).

Soutěžící si samostatně připraví 2 básničky. V každé třídě proběhnou výběrová kola a postoupí 3 nejlepší.

Vítězové školního kola postupují do městského kola.


7. 1. - DÚ

7. ledna 2010 v 20:57 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

DÚ - Matematika (červená) - str. 47

- Psaní (velká písanka - fialová) - str. 7 (číslice 8)


Ve čtení pokračujeme ve slabikáři (str. 22-3, str. 41-2, 46-7 a doplňkové čtení psacím písmem na str. 33-4).

Někteří žáci po vánočních prázdninách velmi polevili v domácí přípravě (nenosí DÚ, případně mají úlohy velmi odbyté, nečtou doma, chybí jim Vaše podpisy, zapomínají pomůcky). Je nutné na děti dohlédnout - nemohou vypracovávat úlohy samostatně.

Psali jsme již několik cvičných diktátů písmen. Známku z posledního dostaly děti do ŽK. Zítra jim rozdám sešity na diktáty a budeme je psát pravidelně. Sešit vždy po oznámkování dostanou domů k podpisu a provedení opravy.

6. 1. - DÚ

6. ledna 2010 v 22:10 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Matematika (červená) - str. 46

Psaní (písanka 1) - str. 8