Prosinec 2009

Veselé Vánoce a pěkný nový rok 2010

21. prosince 2009 v 22:45 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy


Přeji Vám i Vašim dětem krásné a spokojené vánoční svátky a šťastný rok 2010.


A. Kabelíková


Informace k vánočním prázdninám

21. prosince 2009 v 22:41 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy

Naposledy v tomto kalendářním roce jdeme v úterý 22. prosince. Učíme se 1. hodinu, potom je pro děti přichystán koncert našeho sborečku SMAJLÍK a vánoční posezení ve třídě.

Prázdniny jsou od středy 23. prosince 2009 do neděle 3. ledna 2010.
Nástup do školy: pondělí 4. ledna 2010.

Během prázdnin s dětmi každý den věnujte alespoň chvilku nácviku čtení (ve slabikáři vše do str. 20, na pracovních listech R,r a Z,z pouze slovíčka vpravo v rámečcích - dobří čtenáři - vše) a početním příkladům (ústním i písemným - sčítání a odčítání do 10), aby děti nezapomněly to, co se už naučily.
Děti už znají psací písmena (a, á, i, í, e, é, u, ú, ů) - můžete zkoušet i diktát.
Ve slabikáři dále textyna str. 41-42 a 46-47 (R,r a Z,z) .
Dobrovolné čtení na procvičení na str. 33-34 a 37-39.
Nutné jsou ostrouhané tužky a pastelky.

Povídejte si s nimi také o vánočních tradicích a zvycích, které dodržujete ve Vaší rodině - budou to potřebovat v prvouce.

21. 12. - DÚ

21. prosince 2009 v 22:20 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly


Dnes jsem nezadávala písemný DÚ.

Děti dostaly pracovní list - ZVONEK - mají si jej polepit barevnými kousky papíru (nejlépe motivky z vánočního balicího papíru), vystřihnout a přinést si jej do školy.

Čtení - ve slabikáři - str. 18

18. 12. - DÚ

18. prosince 2009 v 13:01 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

DÚ - Matematika - červená - str. 44 (krokování - doplňování šipek, číslic)Čtení ve slabikáři (do strany 17 + dodatková četba - články u písmen R,r a Z,z) + pracovní list Z,z.

V písance č. 1 dokončit vše až po písmenko a. Dbát na správný posez, pečlivě ostrouhanou tužku. Dodržovat sklon a mezery mezi jednotlivými písmeny (mezera "na prst").

V prvouce jsme si povídali o dodržování pravidel (ve třídě, v dopravě, při jídle ...).Děti by si měly denně kromě DÚ alespoň pár minut počítat jednoduché příklady
(jako vzor Vám mohou sloužit obě matematiky).
K doplňkovému čtení dobře poslouží dětské časopisy (např. Sluníčko, kde najdete spoustu tzv. malovaného čtení, krátkých básniček atd.)

Vánoční posezení

17. prosince 2009 v 13:27 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy
Chceme se společně rozloučit před vánočními prázdninami a chystáme proto

v úterý 22. 12.ve třídě malé vánoční posezení. Děti si nosí Kinder vajíčka, aby si je mohly

vzájemně dát pod stromeček.

V úterý si mohou děti také přinést trošku vánočního cukroví na ochutnávku.

Návštěva divadla

17. prosince 2009 v 13:00 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy


V pondělí jsme byli v letošním roce již podruhé v divadle. Po minulé adaptaci klasické pohádky Sůl nad zlato v podání divadla DRAK z Hradce Králové jsme se těšili na Divadlo Evy Hruškové z Prahy.

Paní Hrušková (Pamatujete si ji z černobílé Popelky?) pro nás připravila krásné povídání a zpívání, které nazvala POD VÁNOČNÍ HVĚZDOU. Bylo to velmi hezké a milé představení. Děti si mohly spolu s účinkujícími zazpívat, zatančit a některé dokonce účinkovaly na jevišti.

Náš Ondra Š. dostal důležitou roli jednoho ze tří králů.

17. 12. - DÚ

17. prosince 2009 v 12:42 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

DÚ - Matematika (červená) - str. 42

- Čtení - Slabikář - po str. 17 + Pracovní list - nové písmeno Z, z (červeně označit všechna písmena Z a z. Číst slova v rámeččích na pravé straně).

16. 12. - DÚ

16. prosince 2009 v 22:23 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

DÚ - Matematika - prac. sešit - str. 33 (vytvořit dominové karty podle příkladů na sčítání)

- Psaní - Písanka č. 1 - str. 2 (dokončit stránku)
Čtení - slabikář - do str. 15. Čteme v pomalém tempu, dbáme na dodržování délky samohlásek. Na konci věty klesáme hlasem.

15. 12. - DÚ

15. prosince 2009 v 21:54 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

DÚ - Čtení - Slabikář - str. 14-15

Psaní - Písanka č. 1 - str. 2

Informace pro rodiče - 10. 12.

10. prosince 2009 v 13:24 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy

Připomínám, že v pondělí 14.12. jdou žáci, kteří jsou v péči Mudr. Barona, na zubní prohlídku. S sebou musí mít průkazku pojištěnce a kapesník. Pokud bude nutné zubní ošetření, objednáte se individuálně a dítě bude ošetřeno ve Vaší přítomnosti.
Sraz v 7.40 hodin u vrátnice školy. Pedagogický doprovod - p. uč. Jedináková.

V pondělí jdeme také na vánoční představení Divadla Evy Hruškové z Prahy.
Vstupné: 45,- Kč.
Vzhledem k tomu, že představení začíná až v 11.00 hodin, vrátíme se do školy později - asi ve 12.20 hodin.

10. 12. - DÚ

10. prosince 2009 v 12:50 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

DÚ - Psaní - písanka č.1 - str. 1Ve slabikáři čteme stále texty do str. 12.

V matematice sčítáme a odčítáme do 8. Je nutné s dětmi denně procvičovat příklady pamětně i písemně (při písemném si mohou pomáhat znázorněním počtu - píší si čárky nebo puntíky).
Dnes dostaly děti nové pracovní sešity do matematiky - doma si je chtěly prohlédnout, domácí úkol v nich nemají.

9. 12. - DÚ

9. prosince 2009 v 19:54 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

DÚ - Živá abeceda - psaní na str. 39

Slabikář - čtení na str. 12 (dbejte na pomalé, plynulé čtení - "nesekat" po slabikách, pozor na tzv. dvojité čtení. Na konci vět klesáme hlasem. Dlouhé samohlásky čteme opravdu hodně dlouze, dodržování délek je nutné. Může se Vám to zdát přehnané, ale je to důležitý návyk).


Děti dostaly nové sešity - písanku č. 1. Mají je již podepsané, Vás prosím o obal. I do této písanky budeme zatím psát tužkou.

8. 12. - DÚ

8. prosince 2009 v 23:01 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

DÚ - Matematika - str. 40 (dopsat nuly)

Čtení - Slabikář - str. 10-11

Mikuláš a naše třída

7. prosince 2009 v 13:08 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy

V pátek 4. prosince za námi hned na konci první hodiny přišel do třídy Mikuláš spolu s anděly a čerty.
Zrovna jsme si zopakovali mikulášskou i čertovskou písničku a domalovali malého čertíka, takže jsme se mohli před touto "velkou" návštěvou pochlubit tím, co už umíme.
Je pravda, že některé děti se dost bály, ale naštěstí se mohly schovat za katedru a za paní učitelku a zpívaly z bezpečného úkrytu. Hezky se nám to povedlo.
Jenže pak Mikuláš vytáhl svou velkou K n i h u   h ř í c h ů a začal z ní číst jména zlobivců a nepořádníků, ale také vyjmenoval hodné děti. Nestačili jsme se divit, jak to všechno přesně věděl.
Nakonec andílci rozdali dětem nějaké dobrotky a rozloučili se s námi. Aby se děti úplně uklidnily, dostaly ještě od paní učitelky dobré želatinové bonbonky. Pak už jsme jen slyšeli velké řinčení řetězů z chodby a Miluláš se svými pomocníky odešel navštívit ostatní třídy.

(Fotografie - v galerii)

7. 12. - info k výuce

7. prosince 2009 v 12:53 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy
Dnešní úkoly si děti nezaznamenávaly do sdělníčku - mají si jej zkusit zapamatovat.

Pro zapomětlivé: dopsat číslice 6 v matematice (str. 39)
a
HLAVNĚ hlasité čtení ve Slabikáří (po str.11).
Děti si musí číst denně nahlas, nebudeme to už brát jako samostatný domácí úkol. Zejména po víkendech mi děti říkají, že číst nestihly.
Minimum je čtení stránky 5x (označte a podepište tužkou).

4. 12. - DÚ

6. prosince 2009 v 10:50 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

DÚ - Čtení - Slabikář (po str. 10 včetně)

3. l2. - DÚ

3. prosince 2009 v 22:58 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

DÚ - Prvouka - str. 22 - Zelenina (obrázek mrkve, salátu a rajčete: vybarvit pouze to, co se dá konzumovat - kořen, list, plod)

2. 12. - DÚ

2. prosince 2009 v 19:45 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

DÚ - Matematika - str. 38 - psát číslici 5

Třídní schůzka - 19. 11. 2009

1. prosince 2009 v 17:41 | A.K. |  Zápisy z třídních schůzek

Třídní schůzka -19.11. 2009 - 1.A


Program:

1. Kontrola formulářů - někteří rodiče ještě nedodali formuláře informovaných souhlasů a JPP -
dodají co nejdříve.

2. Pozvánka na "Vánoční jarmark" - ve vestibulu školy - finance za prodané výrobky žáků budou použity na úhradu školného pro adoptovanou Lydii z Ugandy.

3. Informace o chřipce. Vzhledem k vysoké nemocnosti je pravděpodobné uzavření školy od úterý 24. listopadu 2009. Rodiče budou ještě informováni nejpozději 23. 11.

4. Školní pomůcky - většina stále nemá správně ostrouhané tužky a pastelky. Nemohou potom správně psát ani kreslit. Žádáme o zakoupení vhodných strouhátek.
Věci do Pč a Vv - voskovky, nůžky, plastelínu si děti domů nenosí - zůstávají ve škole.


5. Nenechávejte děti dělat DÚ bez dohledu - je nutná kontrola. Úkoly podepište.

6. Denně je třeba s dětmi procvičovat nová písmena a číst - nahlas.

7. Prvouka - povídejte si s dětmi o probírané látce. Měly by Vám umět vždy alespoň v krátkých větách vyprávět o učivu.

8. Učebnice a pomůcky - nosit podle rozvrhu hodin. Při kontrole tašek dbejte na to, ať děti nenosí s sebou zbytečné věci, které nesouvisejí se školní výukou. Mají je mnohdy přeplněné a těžké.

9. Informace o postupu školy při nemoci či nepřítomnosti tříd. učitelky. Žáci jsou rozděleni do sousedních tříd, vyučování končí dle rozvrhu. Při delší nepřítomnosti - suplování ve třídě.

10. Individuální konzultace o prospěchu a chování jednotlivých žáků.
TU: Alena Kabelíková

1. 12. - DÚ

1. prosince 2009 v 17:37 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

DÚ - Čtení - prac. list č. 5 (1. polovina)
- Slabikář - str. 6 a 7
(tužkou napište, kolikrát dítě četlo)