Listopad 2009

24. 11. - 27. 11. - DÚ

23. listopadu 2009 v 21:36 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

DÚ: Matematika - vše po str. 37 včetně

Živá abeceda - str. 23, 25, 31, 33

Psaní - vše do str. 31 + číslice 3 (str. 3)

Čtení - celý prac. list. č. 4 (V příštím týdnu již děti dostanou Slabikář.)

Sdělení rodičům - 23. 11.

23. listopadu 2009 v 21:31 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy

Z důvodu protiepidemické prevence je uděleno volno ředitelem školy od 24. do 27. 11. 2009.

Náhradní péče o žáky ve školní družině a školní stravování se nezajišťuje.


12. 11. - DÚ

12. listopadu 2009 v 21:11 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

DÚ - Matematika - str. 31 - škrtnout nebo doplnit
- vytvořit z papíru čtverec + skládání a vystřihování otvorů podle
vyobrazení

Čtení - prac. list č. 4 - zadní strana


Psaní - dokončit šikmé čáry - str. 25

Prvouka - stromy jehličnaté a listnaté - vyjmenovat vždy 4, popsat strom (kořen, kmen, koruna, větve, listy, plody)

Informace k týdnu od 16.11.

11. listopadu 2009 v 16:46 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy

Pondělí 16.11. 2009 - ŘEDITELSKÉ VOLNO (děti do školy nejdou)
Úterý 17.11. 2009 - STÁTNÍ SVÁTEK

Ve čtvrtek 19.11. 2009 v 16.00 hodin se konají třídní schůzky (hodnocení chování a prospěchu za 1.čtvrtletí - účast nutná).
Zároveň bude ve škole "Předvánoční jarmark", na kterém si můžete zakoupit drobné dárky - výrobky žáků naší školy.

11. 11. - DÚ

11. listopadu 2009 v 16:40 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

DÚ - Psaní (fialový sešit) - str. 24 (šikmé dlouhé čáry - dokončit stranu)

10. 11. - DÚ

10. listopadu 2009 v 14:16 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

DÚ - Matematika - str. 28 (vybarvit jablíčka a draka - dbát na pečlivost a správné střídání barev)

- určujeme již počet prvků a učíme se sčítat do osmi

- základní geometrické tvary - čtverec - skládáme z papíru

Prvouka - Stromy - listnaté a jehličnaté, popis stromu

Čtení - přidáváme D, d

6. 11. - DÚ

8. listopadu 2009 v 17:00 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

DÚ - Matematika - str. 26 - domalovat nebo škrtnout (podle čísla v kolečku vlevo nahoře)


Čtení - pracovní list č. 4
- z naučených písmen skládáme slabiky a jednoduchá slova
- učíme se určovat počet hlásek a slabik ve slově

5. 11. - DÚ

5. listopadu 2009 v 13:43 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

DÚ - Psaní (fialový sešit) - číslice 2 - str. 2, psát ostrouhanou tužkou

4. 11. - DÚ

4. listopadu 2009 v 16:16 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

DÚ - Psaní (fialový sešit) - str. 22 (Větve smrků - píšeme krátké rovné šikmé čáry)


Na čistém papíru si mohou děti zkoušet přípravu na malé psací písmeno "s" (lístky lípy),
opakovat psaní číslic 0 a 1, zkoušet číslici 2.

Čtení - pracovní list č. 4 (1. část - po čáru)

Prvouka - budeme se učit o stromech a jejich základních částech.

Matematika - Sčítání a odčítání do 7, určování počtu prvků, řada 0 - 10 tam i zpět.

3. 11. - DÚ

3. listopadu 2009 v 12:53 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly


DÚ - Matematika - str. 25 (doplnit počet - čárky, vymalovat stejný počet teček)

Čtení - prac. list č. 4 - první část (po čáru)

Půjdeme do divadla

2. listopadu 2009 v 16:05 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy

Zítra 3. listopadu půjdeme v době vyučování do KDPB na divadelní představení pohádky "Sůl nad zlato". Učebnice si děti vezmou normálně podle rozvrhu, výuku přizpůsobíme.

Představení začíná v 10.00 hodin, bude trvat asi 1 hodinu. Na vstupné jsme vybírali 45,- Kč. Děti se těší, říkali jsme si už, jak se máme v divadle správně chovat a že máme být pěkně oblečeni.

Po skončení se vracíme zpět do školy.

2. 11. - DÚ a info k výuce

2. listopadu 2009 v 15:57 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Dnes nedostaly děti žádný nový písemný úkol.

V učebnici matematiky si dokončí vybarvování (ponožky - dbát na správné střídání barevných pruhů, poslední libovolně).

Pokud někdo nestihl o prázdninách vyplnit pracovní listy, odevzdá je zítra.