Říjen 2009

Upozornění - 8. 10.

8. října 2009 v 12:31 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy

Vysvětlete prosím svým dětem, že peníze, které jim dáváte na svačinky, jsou pro ně. Děti
ještě neznají hodnotu peněz a tak se často stává, že nakoupí "dobrotky" pro kamarády, a pak jim nezbyde na svačinku nebo na pití.
Snažím se to kontrolovat, ale vždy se to nepovede.

8.10. - DÚ, učivo

8. října 2009 v 12:22 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Dnes mají děti za úkol pozorovat podzimní přírodu (venku je hezky, ať si užijí pěkného dne). Zítra budou vyprávět, co všechno viděly.

V prvouce - učíme se pravidla správné a bezpečné chůze po chodníku.

V psaní - opakujeme uvolňovací cviky (spirály, ovály, rovné čáry, oblouky) - na čistý papír.

Stále trénujeme čtení slabik z prac. listu.
Přidali jsme si písmeno L,l - hledáme slova, kde se vyskytuje.

V matematice - opakujeme řadu čísel 0-10 a zpět. Upevňujeme pojmy: větší než a menší než.
Na číselné ose ukazujeme čísla před a za daným číslem.

Základní informace - 7. 10.

7. října 2009 v 21:13 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy
Pokud bude Vaše dítě nemocné, můžete na stránkách najít základní informace o probíraném učivu.

Navštivte rubriku e-learning - domácí úkoly. Nebudete muset pro jejich zadání tak často chodit do školy.

Připomínám, že nepřítomnost dítěte je třeba nahlásit osobně nebo telefonicky nejpozději do jednoho pracovního dne. Omluvenku v ŽK po skončení absence do dvou pracovních dnů.

7. 10. - DÚ

7. října 2009 v 13:35 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

Psaní (fialová uč.) - vajíčka pro kuřátka - str. 11
psát a povídat si u toho říkanku
kuřátka je možno vymalovat
- procvičovat na čistý papír nuly (O)

Čtení - pracovní list

Matematika - Kdo ještě nepřinesl, musí si přinést složku na číslice (form. A 5), kartičky
s číslicemi si potom děti zařadí a doma je podepíšete zezadu tužkou.

Čtení - pracovní listy

5. října 2009 v 22:55 | A.K. |  e-learning/domácí úkoly

5.10.

Za DÚ dostávají děti čtení na pracovních listech. Je nutné číst několikrát, nahlas, dbát na správné vyslovování hlásek a slabik. Prosím, vyznačte vždy u podpisu, kolikrát s Vámi dítě četlo. Pracovní list založit do euroobalu (zatím jsem všem dětem dala) a přinést zpět do školy.


Třídní schůzka - 8. 9. 2009

5. října 2009 v 16:47 | A.K. |  Zápisy z třídních schůzek


Program:

1. Rodiče dodají vyplněné formuláře k evidenci co nejdříve (JPP podle dohody s dětskou lékařkou)

2. Omluvenky:
Do 24 hodin nahlásit absenci dítěte osobně nebo telefonicky.
Plánovaná absence delší než 2 dny (rod. důvody, rekreace apod.) musí být předem odsouhlasena p. ředitelem. Stačí krátká písemná žádost - předám ji vedení.
Po skončení absence - písemná omluvenka v žákovské knížce (nejpozději do 2 dnů).
Nezapomeňte si pro Vaše dítě vyzvednout během jeho nemoci domácí úkoly.

3.Informace o školních a družinových kroužcích.

4. Seznámení s peticí na podporu školství.

5. Informace o chování žáků.

6. Domácí úkoly:
Na pracovních listech - označím ve sdělníčku předmět.
V učebnici - označím razítkem a značkou + označím ve sdělníčku předmět a stranu.
Nenechávejte děti dělat DÚ bez dohledu - je nutná kontrola. Úkoly podepište.

7. Učebnice a pomůcky - nosit podle rozvrhu hodin.
Vždy budou děti mít tužku, pastelky, složku na prac. listy, složku z PVC (na zakládání euroobalů s nejhezčími pracemi) a učebnice: Živá abeceda - žlutá, Matematika - červená, Psaní - fialová.
V úterý a čtvrtek ještě uč. Prvouka - zelená.
Nezapomínejte dětem dávat vhodnou obuv na přezutí (raději ne nazouvací pantofle - hrozí nebezpečí úrazu) a cvičební obuv. Důležité jsou i ubrousky a ručníky - učíme se dodržovat správné hygienické návyky.
Sbíráme krabičky od Ramy, Perly apod. (na písmenka a do výtvarné výchovy).
Děti si mohou do třídy donést svůj polštářek (na sezení či hraní na koberci), případně hračku.

8. Při pozdějším příchodu do školy si žáci vše berou s sebou do třídy. Totéž, pokud budou odcházet z vyučování dříve (např. k lékaři).

9. S Vaším dítětem si prosím o škole a o učivu povídejte. Procvičujte s ním probíranou látku, ale nepřetěžujte ho. To, co nám se zdá jednoduché, se musí děti všechno teprve naučit. Kontrolujte každý den školní brašnu, aby v ní nebyly nepotřebné věci - zatěžují zbytečně páteř.
TU: Alena Kabelíková

Začínáme

5. října 2009 v 16:43 | A.K. |  informace pro rodiče, akce třídy


Všem rodičům žáků třídy 1.A.


Na těchto stránkách budete nacházet informace o dění ve třídě, do které už více než měsíc chodí Vaše děti.

Najdete tu např. rozvrh hodin, zápisy z třídních schůzek, informace pro nepřítomné, vysvětlení k některým domácím úkolům, aktuální zprávičky a určitě také fotografie.

Doufám, že se Vám stránky budou líbit a že je jako užitečnou pomůcku budete často navštěvovat.


Alena Kabelíková

tř. uč. 1.A


Rozvrh hodin - 1. A (2009/2010)

4. října 2009 v 14:32 | A.K. |  rozvrh hodin

1
2
3
4
Pondělí
Český jazyk
Matematika
Praktické
činnosti
Výtvarná výchova
Úterý
Český jazyk
Matematika
Prvouka
Tělesná
výchova
Středa
Matematika
Český jazyk
Český jazyk
(čtení, psaní)
Hudební výchova
Čtvrtek
Český jazyk
Matematika
Prvouka
Český jazyk
(čtení, psaní)
Pátek
Český jazyk
Tělesná
výchova
Matematika
Český jazyk
(čtení, psaní)